Voetbal
7 juli 2015 | door: Marijn de Haas

FIFA 2.0; het gaat om de bal, niet om de knikkers

De FIFA heeft een facelift nodig. Een transparant en open systeem, waarbij iedereen wordt meegenomen in beslissingen en uitgaven. Dit artikel geeft een schets van hoe dit eruit kan zien.

"Voetbal is van ons allemaal, en wij allen zouden invloed moeten kunnen uitoefenen op de FIFA."

Alle ogen van de voetballiefhebbende wereld zijn gericht op de FIFA. Vanaf het moment dat de FBI bij de FIFA op de stoep stond, is alles in een stroomversnelling geraakt. Blatter gaat (hopelijk) weg, het deksel is nu echt van de (beer-)put. Nu zal het hele FIFA-systeem op de schop moeten, de structuur zal opnieuw ingericht moeten worden en daarbij moet transparantie het leidende principe zijn.

 

Wat gaat er mis?

Het begon al met de Braziliaan Joao Havelange die in 1974 aan de macht kwam en dat 24 jaar bleef. Havelange zag geld in voetbal en heeft forse stappen gezet in de commercialisering van het spel.  In 1998 kwam Blatter aan de macht, naar voren geschoven door Havelange. Beide heren hebben voor miljoenen inkomsten gezorgd bij de FIFA, en daarnaast de structuur van de FIFA zo in elkaar gezet dat geen enkele uitgave verantwoord hoefde te worden. Tot 2011 was het zelfs zo dat Blatter zijn eigen uitgaven kon fiatteren, zonder hierover verantwoording af te hoeven leggen aan wie dan ook.

 

FIFA rapporteert over de financiën in het financieel jaarverslag, maar details van transacties worden niet genoemd. Het blijft verborgen hoe de FIFA het geld precies uitgeeft.

 

Hoe nu verder

De berichten zijn bekend. We snappen intussen dat  FIFA corrupt is. Belangrijker is, hoe we dat gaan oplossen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de voetballiefhebber weer zonder nare bijsmaak naar een WK kan kijken? FIFA heeft een nieuwe structuur en cultuur nodig, open en transparant. Twee voorbeelden kunnen daarbij helpen.

 

Het eerste komt uit de grondstoffenindustrie en is de “Extractive Industries Transparancy Initiative” (EITI)[1].  Deze standaard is gebaseerd op de gedachte dat de winsten uit grondstoffen, zoals olie, gas en mineralen toebehoren aan de mensen die in het land van winning wonen. Bedrijven kunnen niet zomaar van alles uit de grond halen, zonder dat de lokale bewoners daarvan mee profiteren. Door corruptie en transparantie-issues bij overheden gebeurt dit wel, op grote schaal. De EITI zorgt ervoor dat overheden transparant rapporteren welke grondstoffen aan wie worden verkocht. Zowel overheden (veel Afrikaanse doen mee) als bedrijven en maatschappelijk organisaties werken samen om dit initiatief tot een succes te maken.  Dit systeem zou kunnen worden vertaald naar de FIFA, met een vergelijkbaar doel; het topvoetbal weer terugbrengen naar de voetballiefhebber.

 

Daarnaast bestaat er in het Verenigd Koninkrijk het Open Data Institute (ODI). Dit instituut geeft aan dat de overheid in het Verenigd Koninkrijk alle details van uitgaven boven de 25000 euro publiceert, zodat de burgers de overheid kunnen aanspreken op uitgaven die onverantwoord zijn.  Voor de FIFA zou dit bijvoorbeeld betekenen dat alle operationele kosten van  een WK openbaar gemaakt worden. Daarnaast zouden ze alle betalingen aan lidstaten en de kosten van comités en congressen kunnen publiceren. 

 

Toegang tot deze cijfers zou ervoor kunnen zorgen dat alle inwoners van FIFA-lidstaten de FIFA kunnen aanspreken op hun uitgavepatroon[2].
 

Het is belangrijk dat de FIFA transparant wordt, en toegankelijk voor iedereen die dat wil. Voetbal is namelijk van ons allemaal, en wij allen zouden invloed moeten kunnen uitoefenen op de FIFA. Een sterke leider die transparantie als speerpunt neemt, zou dit kunnen waarmaken. Meneer van Praag, wat denk u ervan?

 

[1] EITI.org

[2] A game of two halves: how open data can tackle corruption and save Fifa’s future, Open Data Institute, may 31st 2015

Trefwoorden:
SportVoetbal

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Marijn de Haas
FIFA 2.0; het gaat om de bal, niet om de knikkers - 7 juli 2015Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer