Islam
14 augustus 2015 | door: Lasse van den Dikkenberg, Student Universiteit Leiden

Islamitische Staat en de Koran

Vaak wordt door tegenstanders van IS geroepen dat hun strijders geen echte moslims zijn. Dit opiniestuk zal aantonen dat de ideeën en praktijken van IS niet terug te voeren zijn op de Koran.

"Er is geen theologische grondslag voor de ideeën en praktijken van IS"

De Koran wordt door moslims beschouwd als het woord van God. De Koran stelt dat als dit niet het woord van God geweest zou zijn, er vermoedelijk tegenstrijdigheden in de Koran te vinden zouden zijn (Soerat Al-Nisaa, 82). Nu laat ik in het midden of er tegenstrijdigheden in de Koran staan, maar voor elke gelovige Moslim is het dus een zekerheid dat deze er niet in staan, anders zou de Koran naar eigen zeggen namelijk niet het woord van God zijn. 

De Koran stelt verder dat alle delen van het boek gevolgd moeten worden. “Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” (Soerat Al-Bakara, 86). Elk deel van het boek moet dus geloofd worden en zij die slechts in een deel van het boek geloven worden dus zwaar bestraft. 

Een van de aspecten van de Islamitische Staat dat in het Westen op veel kritiek stuit, is de vervolging van etnische minderheden, onder wie veel christenen. Ook de antisemitische houding, niet slechts kritiek op Israël maar daadwerkelijk haat tegen joden, stuit op veel kritiek. Toch is de Koran erg duidelijk over hoe naar deze groeperingen gekeken moet worden: “Zij die geloven, zij die het jodendom aanhangen, de christenen en de Sabiërs die in God en de laatste dag geloven en die deugdelijk handelen, voor hen is hun loon bij hun Heer en zij hebben niets te vrezen noch zullen zij bedroefd zijn” (Soerat Al-Bakara, 62). De haat en agressie tegen joden en christenen staat dus haaks op de leer van de Koran.  

Een ander aspect dat in het Westen als afschrikwekkend wordt beschouwd zijn de zelfmoordaanslagen (niet alleen van IS,maar ook van andere islamitische groeperingen). Maar ook die gaan in tegen de leer van de Koran. De Koran stelt namelijk duidelijk: “Pleeg geen zelfmoord” (Soerat Al-Nisaa, 29). Er wordt wel gesproken van strijden voor God en dat je daarbij een beloning krijgt van God, ongeacht of je gedood wordt of overleeft (Soerat Al-Nisaa, 74). Maar hiermee wordt zelfdoding dus nog niet goedgekeurd. 

Het is dus duidelijk dat er geen theologische grondslag is voor de ideeën en praktijken van IS. Mogelijk volgen zij voor een deel wel de Koran, maar zoals hierboven gesteld is moet een goede moslim niet in een deel van de Koran geloven terwijl hij niet in het andere deel gelooft. De vervolging en haat jegens joden en christenen wordt in de Koran afgekeurd en als IS-strijders de Koran gevolgd hadden dan zouden zij dit ook afkeuren. Verder is het in de Koran duidelijk verboden om zelfmoord te plegen. Een zelfmoordaanslag is ook een zelfmoord en dit is dus voor een goede moslim verboden. IS kan zich dus niet beroepen op de Koran om haar legitimiteit te claimen. 

Trefwoorden:
GodsdienstIslam

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Lasse van den Dikkenberg, Student Universiteit Leiden
Sprekers bij de Pegida-mars in Utrecht zijn niet welkom - 5 oktober 2015
Vernieuw ons geschiedenisonderwijs - 22 augustus 2015
Islamitische Staat en de Koran - 14 augustus 2015Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer