Natuur en Milieu
2 oktober 2015 | door: Wouter Scheepens, Partner Steward Redqueen

Serveer duurzaam ondernemen niet af!

Het bedrog van Volkswagen is voor velen aanleiding om de messen te slijpen over duurzaam ondernemen door multinationals. Zie je wel, het is maar een PR sausje, zo is de stelling.

"Het bedrog van Volkswagen moet duurzaam ondernemen door multinationals niet diskwalificeren"

Want was Volkswagen onlangs niet gekroond tot sectorleider in de Dow Jones Sustainability Index?  En Volkswagen is geen uitzondering. Zie bijvoorbeeld het falen van BP (Deepwater Horizon) en het vallen en opstaan van Unilever – een erkende voorloper – dat in het Financieele Dagblad recentelijk een “Bono-complex” toegedicht kreeg. Het exces van Volkswagen is, zo gaat de redenering, het overtuigend bewijs dat grote bedrijven ons allemaal misleiden met mooie duurzaamheidsverhalen en ondertussen ouderwets doorgaan met het ‘plunderen van de wereld’.

  

Multinationals moeten duurzaamheid omarmen

Hier is een tegengeluid op zijn plaats. Multinationals kunnen niet zonder duurzaamheid en de wereld kan niet zonder duurzamere multinationals.

 

Allereerst stel ik vast dat de critici op duurzaam ondernemen het onderwerp in de marge van de bedrijfsvoering plaatsen. Een deel van hen lijkt van mening te zijn dat het gaat om marginale zaken, een soort filantropie om externen tevreden te stellen en de overheid zand in de ogen te strooien. Een ander deel critici onderstreept vooral dat duurzaam ondernemen leidt tot onnodige kosten die het verdienpotentieel van de aandeelhouder ondergraven. Dit is een misvatting. Duurzaam ondernemen gaat om de kernactiviteiten van een bedrijf. Het komt voort uit de noodzaak om efficiënt om te gaan met schaarser wordende grondstoffen, om verantwoordelijkheid te nemen voor activiteiten in de waardeketen en om beter te passen in een kritische maatschappij en daarom te innoveren. Het is gestoeld op de langetermijnvisie dat bedrijven alleen succesvol kunnen blijven (en dus aandeelhouderswaarde kunnen blijven realiseren) als ook hun maatschappelijke bijdrage evident is.

  

Term duurzaam ondernemen is verwaterd

Overigens valt het voor veel bedrijven niet mee om focus te behouden. Duurzaam ondernemen is verworden tot een vergaarbak voor de wensenlijstjes van ontelbare partijen. Vele (aandelen-) indexen, rapportagerichtlijnen en benchmarks (van de Transparantiebenchmark van de overheid tot de Eerlijke Bankwijzer van ngo’s) vragen bedrijven het hemd van het lijf. Daarbij is niet de strategie van het bedrijf leidend, maar de agenda van de vrager. Het aantal indicatoren waar bedrijven op worden getoetst is haast oneindig. Helaas zijn de meeste bedrijven niet geneigd deze lijstjes aan zich voorbij te laten gaan uit vrees dat dit hun reputatie schaadt. Dus zijn er afdelingen die zich bezighouden met het beantwoorden van vragen die men zakelijk gezien niet van belang acht maar die wel ‘reputatiepuntjes’ lijken op te leveren. Michael Porter heeft dit een ‘ratings game’ genoemd. Hier ligt mijns inziens een taak voor de Raden van Bestuur. Stop met deze onproductieve bureaucratie en zorg dat uw bedrijf zich richt op de materiële aspecten waarbij waardecreatie voor het bedrijf en de maatschappij samen komen. Maak dat de kern van de zaak en leg er transparant verantwoording over af in een geïntegreerd jaarverslag. Maar er ligt ook een taak bij de externe partijen: zonder focus houdt u de ‘ratings game’ mede in stand, hetgeen tot minder relevant inzicht leidt.

 

Blijf bedrijven kritisch volgen 

Steeds meer multinationals zijn serieus aan de slag met duurzaam ondernemen en maken het een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering. Dat doen ze niet uit liefdadigheid maar vanuit de overtuiging dat er geen alternatief is voor waarde creatie op lange termijn. Dit is echter geen bewijs van perfectie en helaas blijkt zelfs fraude daarmee niet verdwenen. Het zal een ontwikkeling van vallen en opstaan blijven. En ik zeg blijven, omdat – hoe men er ook over denkt – de integratie van duurzaam ondernemen gewoon doorgaat. Het is een onzinnige gedachte om duurzaam ondernemen af te serveren. Beter is het bedrijven kritisch te blijven volgen en scherp te houden bij het inzetten van hun specifieke kracht in markt en maatschappij. 

 

Trefwoorden:
Natuur en Milieu

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Wouter Scheepens, Partner Steward Redqueen
Serveer duurzaam ondernemen niet af! - 2 oktober 2015Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer