Godsdienst
31 januari 2012 | door: Mark Rook, vicevoorzitter van de JOVD Groningen

Trias politica gaat er bij GroenLinks-diva niet in

Hoe belachelijk het boerkaverbod ook is, de wet overtreden, waartoe de Groningse wethouder Karin Dekker oproept, kan gewoon niet.

"Hoe zou Dekker reageren als wij haar geen belastinggeld meer geven?"

Hoe ver kan en mag een bestuurder gaan in het oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid? Mag er gezegd worden dat hij of zij het niet eens is met het beleid? Mag er alternatief beleid voorgesteld worden? Mag er misschien zelfs opgeroepen worden tot een soort van burgerlijke ongehoorzaamheid? Of mag de bestuurder zelfs willens en wetens de wet overtreden, gewoon omdat het kan, of om weer eens even lekker in het nieuws te komen. De Groningse wethouder Karin Dekker van GroenLinks meent in ieder geval te denken dat zij dit allemaal kan maken.

 

Dekker verkreeg landelijke bekendheid door het huidige kabinet Rutte-Verhagen een ludieke naam te geven. Zo schreef zij meer dan een jaar geleden op Twitter dat ‘Bruin 1’ wel een mooie naam voor dit kabinet was. Ze vergeleek dit kabinet daarmee met het Naziregime van voormalig dictator Adolf Hitler in Duitsland. De burgemeester van de stad Groningen sprak haar erop aan, maar zondag bleek dat Dekker er niet bepaald van geleerd heeft.

 

Boerkaverbod

‘Als het boerkaverbod er echt komt, zouden alle vrouwen terstond een boerka moeten aanschaffen en dragen. Wie doet mee?’ twitterde ze. Hiermee keurt ze de burgerlijke ongehoorzaamheid goed en moedigt ze het ook nog eens aan. Laten we constateren dat burgerlijke ongehoorzaamheid hier handelen in strijd met de wet is. Een bestuurder die oproept om de wet te gaan overtreden. Er gaat niets boven Groningen, volgens Karin Dekker zelfs de wet niet!

 

Het idee achter de democratische rechtsstaat is dat er op democratische gronden wetten worden vastgesteld door het volk. Het volk dient zich hier verder aan te houden. Vervolgens worden deze wetten uitgevoerd en gehandhaafd door het bestuur. Wanneer de burger het niet mee eens is met een beslissing van dit bestuur dan staat de weg open richting vrouwe justitia. Zij beslist dan door haar blinddoek op te zetten en de betrokken belangen in de weegschaal af te wegen. Deze leer van machtenscheiding wordt de trias politica genoemd en is een van de fundamentele beginselen van onze rechtsstaat. Het lijkt heel makkelijk, maar bij mevrouw Dekker gaat dat er nog niet helemaal in.

 

Tegen willekeur

Het is dus de bedoeling dat de wetten die democratisch tot stand gekomen zijn, vervolgens door iedereen nageleefd worden. Dit ook door bestuurders, eigenlijk juist door de bestuurders. De macht van de machthebbers (lees: bestuurders) wordt in een rechtsstaat beperkt en gereguleerd door de (grond)wet. Bestuurders en beleidsbepalers dienen vervolgens hun besluiten te nemen op basis van de wet. Op deze manier tracht men willekeur te voorkomen.

 

Wanneer we namelijk in een situatie terechtkomen waarin besluiten zijn overgeleverd aan willekeur, zijn we pas echt ver van huis. Ongeveer net zo ver als de niet voor te stellen situatie waarbij Karin Dekker het voor het zeggen heeft in Nederland. In een situatie van willekeur wordt namelijk geoordeeld op basis van andere zaken dan de wet. Hierbij moet gedacht worden aan sekse, geloof of afkomst. Iedereen kent de gevolgen vanuit het verleden.

 

Carnaval

Het boerkaverbod is niet bepaald iets waar mensen die de liberale rechtsstaat een warm hart toedragen opgewonden van worden. Is er nu werkelijk iemand in Nederland die een probleem heeft met vrouwen die zo nodig voor gek willen lopen? Dat zij niet inburgeren en dat hierdoor een eventuele uitkering stopgezet wordt, is begrijpelijk. Het geheel verbieden van de boerka is echter een stap die mij te ver gaat. Wat maakt het de staat nou uit wat wij dragen en wat hebben andere mensen om mij heen hiermee te maken? Verder zijn er hooguit tweehonderd mensen die een dergelijke lap stof om hebben. Enkele jaren geleden was ik trouwens met carnaval zelf een van de dragers.

  

Hoe belachelijk het boerkaverbod ook is, de wet overtreden kan gewoon niet. Wat moeten burgers wel niet denken wanneer een wethouder die geacht wordt de wet te controleren en uit te voeren, oproept om vol tegen een wettelijk voorschrift in te gaan? Dit enkel omdat zij het niet eens is met dit voorschrift.

Onnodige trams

Misschien is het leuk om het eens om te keren. Wat zal wethouder Dekker, die onder andere Financiën in haar portefeuille heeft, gaan doen wanneer de burger klaar is met het betalen van de gemeentelijke belastingen? Gewoon omdat ze de geldverslindende plannetjes van Karin Dekker wel een keer beu zijn? Wat mij betreft geen belastinggeld meer naar de wethouder die er toch alleen maar onnodige trams van wil laten rijden en er cultuurpaleizen van laat bouwen.

Ik wil eens kijken of mevrouw Dekker dan ook nog het idee van burgerlijke ongehoorzaamheid kan waarderen. Wie doet mee?

Trefwoorden:
Godsdienst

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Mark Rook, vicevoorzitter van de JOVD Groningen
Trias politica gaat er bij GroenLinks-diva niet in - 31 januari 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 8
Dreig desnoods met sancties
> Meer