Arbeidsmarkt
7 oktober 2015 | door: Sandra Claassen en Maria Scali, directeur FairWork, directeur SHOP

Pak mensenhandel door diplomaten stevig aan

Buitenlandse diplomaten kunnen zich in Nederland ongestraft schuldig maken aan mensenhandel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken moet harder optreden tegen deze schending van de mensenrechten.

"We kunnen niet langer tolereren dat diplomaten in ons land ongestraft mensen uitbuiten."

In Nederland zijn 140 arbeidsmigranten werkzaam als huishoudelijk werker bij diplomaten. Sinds 2010 hebben onze organisaties ten minste 12 gevallen van mensenhandel door buitenlandse diplomaten in Nederland geregistreerd. De slachtoffers kunnen moeilijk hun recht halen vanwege de diplomatieke onschendbaarheid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken moet concrete maatregelen nemen op het gebied van preventie, betere herkenning van uitbuiting, steviger aanpak van de misstanden en genoegdoening voor de slachtoffers.

 

Uitbuiting

Huishoudelijk medewerkers van diplomaten maakten bij ons melding van onderbetaling, gebrek aan vrije dagen, (seksuele) intimidatie, inname van het paspoort en opsluiting. Dit is in Nederland strafbaar als mensenhandel volgens artikel 273f van het wetboek van Strafrecht. Doorslaggevend daarbij is de combinatie van niet of nauwelijks betaald worden, (hele) slechte arbeidsomstandigheden en gevangen zitten in de uitbuitingssituatie.

 

Immuniteit

Een diplomaat kan vanwege de immuniteit die hij of zij geniet niet vervolgd worden voor het plegen van strafbare feiten. Deze immuniteit is vastgelegd in het Verdrag van Wenen. Dit verdrag maakt het functioneren van de diplomatie mogelijk, maar wordt soms misbruikt om de wet te ontduiken.

 

Als er sprake is van mensenhandel, moet het ministerie van Buitenlandse Zaken de zendstaat om opheffing van de immuniteit vragen, zodat de diplomaat wél vervolgd kan worden. Tevens mag de diplomaat dan niet de mogelijkheid krijgen nieuwe huishoudelijk werkers in dienst te nemen.

 

De financiële genoegdoening van slachtoffers moet ook beter worden geregeld. Om, ondanks de immuniteit, toch arbeidsgeschillen op te lossen, hebben Zwitserland en België een onafhankelijke arbitragecommissie ingesteld. Het zou goed zijn als Nederland dit ook zou invoeren.

 

Preventie

Wij pleiten er ook voor dat Nederlandse ambassades informatie gaan verstrekken aan huishoudelijk werkers van diplomaten – voordat zij vertrekken uit het land van herkomst. Eenmaal in Nederland kan het onderling contact tussen huishoudelijk werkers worden verbeterd via jaarlijkse bijeenkomsten, die georganiseerd worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Duitsland en Oostenrijk gebeurt dit al. Huishoudelijk werkers kunnen zo ervaringen uitwisselen met andere collega’s. Door het isolement te doorbreken, kunnen mogelijke slachtoffers gesterkt worden om stappen te zetten om uit hun situatie te komen.

 

Herkennen

Huishoudelijk werkers van diplomaten mogen soms hun werkplek niet verlaten, waardoor het bij misstanden moeilijk is om hulp te krijgen. Een officiële uitnodiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken kan hen die mogelijkheid wel geven. Als huishoudelijk werkers noodsignalen afgeven, moeten ze direct uitgenodigd worden voor een extra gesprek op het ministerie. Verder moeten de gesprekken gevoerd worden door gespecialiseerde ambtenaren die bij signalen van uitbuiting direct doorverwijzen naar de regionale zorgcoördinator mensenhandel.

 

Nederland moet de verantwoordelijkheid voor deze slachtoffers van mensenhandel nemen en is daar ook toe gedwongen door internationale verdragen. We kunnen niet langer tolereren dat diplomaten in ons land ongestraft mensen uitbuiten. Het wordt hoog tijd dat we concrete stappen zetten om een halt toe te roepen aan deze schaamteloze schending van de mensenrechten. 

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Sandra Claassen en Maria Scali, directeur FairWork, directeur SHOP
Pak mensenhandel door diplomaten stevig aan - 7 oktober 2015Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer