Verkeer
27 november 2015 | door: Eline Passier, Pre-master studente 'Strategic Management'

Laat de asfaltcentrales in Nederland fuseren

De weersomstandigheden worden de komende weken als maar slechter. Dit zorgt voor extra drukte op de Nederlandse (asfalt)wegen. Tijd om na te denken hoe het in de Nederlandse asfaltbranche geregeld is.

"Kostenreductie is mogelijk door betere benutting"

Nederland produceert ongeveer acht miljoen ton asfalt per jaar, dit wordt gedaan door de 44 asfaltcentrales die ons land telt. Deze 44 asfaltcentrales zijn in handen van de zes grootste bouwconcerns in Nederland, die voornamelijk voor zichzelf asfalt produceren. Er is een structurele vraagterugval te zien op de Nederlandse asfaltmarkt. Daar zijn verschillende oorzaken aan te wijden: de Nederlandse asfaltmarkt is verzadigd, de kwaliteit van asfalt gaat omhoog, er is een verschuiving zichtbaar van nieuwbouw-asfalt naar het onderhoud van asfalt, er zijn bezuinigingen bij de opdrachtgevers en er worden steeds modernere autotechnieken ontwikkeld. Deze vraagterugval in combinatie met het feit dat alle bouwconcerns eigen asfaltcentrales hebben zorgt ervoor dat er een forse overproductiecapaciteit is van asfalt in Nederland. Oftewel: de asfaltcentrales in Nederland hebben een lage bezettingsgraad. Naar aanleiding van de vraagterugval zal de bezettingsgraad nog verder dalen.

 

De krimpende vraag en de inefficiëntie van de asfaltcentrales hebben ons aan het denken gezet. Wanneer de bouwconcerns gaan samenwerken, verhoogt dat de bezettingsgraad van de asfaltcentrales. Met andere woorden: bouwconcerns moeten hun krachten bundelen door asfaltcentrales te fuseren, waardoor er onafhankelijke asfaltcentrales ontstaan. Deze asfaltcentrales produceren asfalt voor verschillende bouwconcerns. Maar waarom is dit dé oplossing?

 

Het fuseren van asfaltcentrales levert verschillende voordelen op. Een lage bezettingsgraad is inefficiënt als het aankomt op kosten en energiegebruik. Integrale productie van asfaltgerelateerde projecten biedt de kans om voordelen te realiseren die bij enkelvoudige productie onbenut blijven. De vaste productie- en energiekosten kunnen gedeeld worden door de deelnemende bouwconcerns.

 

Deze adequate en efficiënte afstemming verandert kosten in opbrengsten en zorgt in ieder opzicht voor winstkansen. Daarnaast zal de kwaliteit van het asfalt verhogen doordat bouwconcerns hun kennis en informatie delen. Daarbij kunnen ervaringen uit andere sectoren worden toegepast. Op dit gebied is er nog veel specifieke kennis te ontwikkelen. Doordat de kennis, informatie en ervaringen worden gebundeld, komen we steeds dichterbij de verwezenlijking van ‘de weg van de toekomst’.

 

Omdat bouwconcerns op dit moment vastzitten aan de locaties van hun asfaltcentrales, worden er veel onnodige kilometers gereden met het geproduceerde asfalt; van de asfaltcentrale naar de plaats waar het asfalt op de weg wordt gelegd. Door asfaltcentrales te fuseren, kan asfalt geproduceerd worden in de dichtstbijzijnde asfaltcentrale. Dit is efficiënter, het zorgt voor een CO2-reductie en zal leiden tot een kostenreductie. In Denemarken wordt al jaren gewerkt met onafhankelijke asfaltcentrales. De asfaltcentrales worden in de wegenbouwmarkt geplaatst als een ‘onafhankelijke producent’.

 

Een gevaar van het fuseren van de asfaltcentrales is dat ongeoorloofde prijsafspraken op de loer liggen. Het is de taak aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) om het directe toezicht te verhogen. Daarnaast zullen de bouwconcerns onderling maatregelen moeten opstellen om ongeoorloofde prijsafspraken tegen te gaan, om zo een transparante asfaltmarkt te creëren.

 

Al met al zorgt het fuseren van de asfaltcentrales voor de volgende voordelen: asfalt wordt geproduceerd tegen lagere kosten, er ontstaat een betere kwaliteit van asfalt door de vergroting van kennis en informatie en er vindt een reductie van de CO2 uitstoot plaats. 

Trefwoorden:
EconomieVerkeer

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Eline Passier, Pre-master studente 'Strategic Management'
Laat de asfaltcentrales in Nederland fuseren - 27 november 2015Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer