Economie
30 januari 2016 | door: Eline van den Broek, Directeur Stichting Quid Novi, lid Cercle de Belem

Inkomensongelijkheid wordt kleiner met sociale vlaktaks

Hij komt en gaat: de discussie over de vlaktaks: een systeem waarbij allerlei aftrekposten en heffingskortingen worden afgeschaft en het belastingtarief op arbeid gelijkgesteld aan een uniform tarief.

"Economen bezorgd over inkomenskloof, maar politici branden hun vingers niet aan sociale vlaktaks."

Een drastische vereenvoudiging van de inkomstenbelasting dient niet alleen de eenvoud, maar levert ook 100 duizend extra banen op, stelden de economen Raymond Gradus, Roel Beetsma, Lans Bovenberg, Koen Caminada, Elbert Dijkgraaf en Sylvester Eijffinger een paar jaar geleden al. In plaats van het huidige systeem van verschillende schijven en vele aftrekposten en kortingen zou en één vlak belastingtarief moeten komen, lieten zij via Me Judice, een discussieplatform over de economie, weten. De economen reageerden op een voorstel van het CDA om een vlaktaks te introduceren in ons land. Dat voorstel kwam niet voor het eerst: het CDA deed al vijf keer eerder het voorstel een vlaktaks te introduceren. Wie vandaag de dag de wesbite van het CDA bezoekt, vindt nog altijd de ambitie van de partij om een rechtvaardiger en eenvoudiger systeem van inkomstenbelasting te introduceren: de sociale vlaktaks.

 

Laag, vlak tarief

Maar hoezeer Nederlandse economen en de Christen-Democraten er het ook over eens zijn dat er een sociale vlaktaks moet komen - omdat dat bedrijf en burger zou bevoordelen - het blijft onduidelijk wat het vlakke tarief voor zo'n vlaktaks zou moeten zijn. Is het 35%, zoals het CDA stelt, of is het 15,6% - een tarief berekend door econometrist Peter Heemeijer. Hij publiceerde in 2014 een rapport voor economisch onderzoeksinstituut Quid Novi. Heemeijer hield in zijn berekening van de "optimale" gemiddelde belastingdruk in Box 1 over alle huishoudens rekening met de economische stimulans die gepaard gaat met het uniformeren van de huidige progressieve tarieven. Voor opeenvolgende inkomensgroepen berekende hij welke impact de vlaktaks heeft op hun inkomen. Het rapport baseert zich op officiële belastingdata van het CBS over het jaar 2010 en op wetenschappelijke literatuur. Volgens de berekening zou de vlaktaks leiden tot een omvangrijke economische groei en tot inkomenseffecten die voor alle inkomensdecielen positief zijn. Hieruit zou moeten volgens dat de vlaktaks, zeker gegeven de deplorabele staat van de Nederlandse economie, hoog op de politieke agenda moet worden gezet. 

 

Iedereen wint

De economie en overheidsbegroting zitten al jarenlang in een crisis. Een belangrijke oorzaak hiervan zijn de ongekend hoge belastingtarieven waarmee huishoudens en bedrijven geconfronteerd worden. Toch branden politici hun handen niet aan de ingewikkelde discussie over het herzien van ons belastingstelsel, tegen beter weten. Sterker nog: nu de discussie over inkomens- en vermogensongelijkheid weer actueel is geworden door de publicatie van het boek 'Capital in the 21st century' van de Franse econoom Thomas Piketty, blijven we maar dwangmatig vasthouden aan ons progressieve belastingstelsel omdat de "Inkomensongelijkheid in Nederland blijft dalen". Dit was dan ook de redenering van de PvdA om het rapport van Heemeijer af te wijzen omdat zijn onderzoek concludeerde dat "de effecten van de vlaktaks op het netto inkomen van huishoudens lopen uiteen van +5,1% voor de laagste inkomensgroep tot +33,7% voor de hoogste." Voor de PvdA is het dus belangrijker dat de vlaktaks denivellerend werkt dan dat alle inkomensgroepen er op vooruit gaan onder het voorgestelde systeem. Met andere woorden: we gunnen het mensen niet dat ze het beter krijgen, omdat de een het weleens iets beter dan beter kan krijgen dan de ander. 

 

Pak de armoede aan

En dus blijven we ons oneerlijke systeem maar handhaven, een belastingstelsel dat ongelijkheid bevordert. Want de armoede in ons land is de afgelopen jaren wel toe genomen. In 2007 leefde volgens de OESO 6,7 procent van de Nederlanders onder de armoedegrens, in 2011 gold dat voor 7,8 procent. De armoedegrens werd daarbij gelegd op de helft van het inkomen dat in het midden ligt van de inkomensverdeling in het betreffende land. Een voorstel dat deze armoede aanpakt, en mensen een hoger netto inkomen biedt van ten minste 5,1%, wordt afgewimpeld en het CDA komt met haar vlaktaks niet veel verder dan de partijwebsite.

 

Een gemiste kans om de inkomensongelijkheid aan te pakken. En de economie een boost te geven. In de wereld hebben 41 landen al een vlaktaks. Nederland zou er wel bij varen om dit aantal met één te vergroten.

Trefwoorden:
Economie

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Eline van den Broek, Directeur Stichting Quid Novi, lid Cercle de Belem
Duurzame energie is een markt met geldbeluste kapitalisten - 15 maart 2016
Inkomensongelijkheid wordt kleiner met sociale vlaktaks - 30 januari 2016
Waarom we Schengen moeten redden - 26 januari 2016Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer