Veiligheid
24 maart 2016 | door: Mariem Chaoui, Reporter StampMedia

Open brief voor Brussel: “Op dit moment zijn we allemaal hetzelfde”

Woorden schieten soms te kort, maar zijn soms ook het enige wat we nog hebben. StampMedia-reporter Mariem Chaoui (19) schreef een open brief voor Brussel.

"Laten we de wonden van de aanslagen samen dichten. Elkaar helpen genezen en de pijn verzachten."

Dit schrijven gaat uit naar alle slachtoffers van de aanslagen in Brussel. Buitenlanders die op reis kwamen naar ons land. Binnenlanders die in alle vreugde op weg waren naar een ander land. De mensen die iemand gingen uitzwaaien of verwelkomen. De mensen die op weg waren naar hun werk of school. De naasten van de slachtoffers. De politie, ziekenhuizen, brandweer en vrijwilligers die zich hebben dubbelgeplooid.

 

Wij werden getroffen, recht in het hart van ons land. Wij werden getroffen in onze eigen harten. Wij zijn één land – niet omkijkend naar kleur, religie, cultuur of nationaliteit. Wij zijn allemaal Belg. Deze woorden zijn noch van een politici noch van een persoon met een hoge titel. Deze woorden komen uit de mond van een eenvoudig meisje dat aangedaan is door de omstandigheden in Brussel.

 

Laten we samenkomen, hand in hand. Laten we ons verenigen, sterk staan en strijden tegen deze wandaden, tegen het terrorisme. Laten we haat en woede ons niet meesleuren en zwakker maken. Laten we de brokstukken optillen, uit de weg ruimen en gezamenlijk opbouwen wat terneergeslagen werd. Laten we de wonden van de aanslagen samen dichten. Elkaar helpen genezen en de pijn verzachten.

 

Wij zijn getroffen door een gruwel, een laffe daad, georganiseerd door mensen wiens menselijkheid verdwenen is. Een daad waar niet omgekeken werd naar de liefde van de moeders wiens kinderen op Zaventem waren, waar niet omgekeken werd naar de koppels die afscheid van elkaar namen, zonder te weten dat het voor de laatste keer was.

 

Ik heb slechts een wens: open de ogen. Laat haat je niet verblinden. Veroordeel niet de verkeerde mensen. Een kleine minderheid representeert niet de grote meerderheid. Laten we niet iedereen over één kam scheren omwille van deze daden. Wij zijn hier allemaal de dupe van.

We moeten ons sterk houden, de steun en troost bij elkaar zoeken. Dit is een aanslag op de mensheid op de plaatsen waar alle culturen, rassen en religies samenkomen. Op dit moment zijn we allemaal hetzelfde, geraakt op onze gevoeligste plek.

Liefs,

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Mariem Chaoui, Reporter StampMedia
Open brief voor Brussel: “Op dit moment zijn we allemaal hetzelfde” - 24 maart 2016Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer