Rechtspraak
22 maart 2016 | door: J.F.D.N. Wijdh, Bouw- & Vastgoedconsultant

Artis heeft begin maart tóch een papegaai Mark genoemd

Onderwijl dat Geert W. net over de drempel is van zijn “minder Marokkanen-proces”,

"Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Papegaaien zingen hetzelfde lied, in een net andere context"

... riep premier Rutte op donderdag 03 maart 2016, in de aanloop naar de politieke EU-top in Brussel van maandag 07 maart 2016: ”Het moet aanzienlijk lager, de nul moet in beeld komen en zoals het nu is, kan ik de nul niet zien”. Dit alles in het kader van het aantal vluchtelingen en gelukzoekers dat probeert om via o.a. Turkije, de EU binnen te komen. 

Wat premier Rutte nu precies met deze uitlatingen bedoelde moeten wij maar even aan de rechters Hendrik Steenhuis, Elianne van Rens en Sijbrand Krans, vragen. Deze drie lieden hebben verplicht een extra mediatraining moeten volgen opdat zij tijdens het proces duidelijke én begrijpelijke taal zullen gebruiken.

 

Wellicht dat zij zodoende in staat zijn om het beeld scherper te stellen en vervolgens in klare taal kunnen duiden of premier Rutte nu bedoelde: méér of minder vluchtelingen tot de EU, toe te laten. Het zou toch heel naar zijn als Mark R. straks pal naast Geert W. op het strafbankje komt te zitten. Aan de andere kant zou zodoende vast en zeker, recht worden gedaan aan artikel 1 van de Nederlandse constitutie. Hiermee is niet alleen de cirkel rond maar zijn wij ook direct weer terug bij de kern!

Overigens, was het niet zo dat Geert W. conform het principe van een volwaardige democratie, het volk raadpleegde? Zo niet in het geval van Mark R.

Enfin, het wordt er zodoende niet makkelijker op om een ethisch oordeel te kunnen vellen. In ieder geval lijkt de situatie ingewikkeld en complex genoeg om de rechtsprekendemacht, erbij te betrekken; die hiermee wederom in de gelegenheid wordt gesteld om nogmaals de eigen geborneerdheid, te rechtvaardigen.

 

Terwijl er m.i. slechts twee agrariërs nodig zijn om tot een moreel oordeel te komen hieromtrent. Echter, ik denk dat zij met hun boerenverstand op voorhand al afzien van dit hele circus. Want waar dit heen tendeert, voelen zij namelijk al op hun klompen aan, Geert.

Ach, ik herinner mij opeens dat Artis vorig jaar oktober juist besloten heeft om de dieren geen naam meer mee te geven. Zodoende willen zij voorkomen dat de beestjes worden vermenselijkt.

Trefwoorden:
Rechtspraak

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: J.F.D.N. Wijdh, Bouw- & Vastgoedconsultant
Artis heeft begin maart tóch een papegaai Mark genoemd - 22 maart 2016Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 9
Focus
> Meer