Onderwijs
17 mei 2016 | door: Loulou Detienne

Een discriminerende attitude ten aanzien van andere talen

Meertalig onderwijs werd mogelijk gemaakt in Vlaanderen sinds 1 september 2014. Dit betekent dat lessen zoals wiskunde en geschiedenis in een andere taal dan het Nederlands kunnen gegeven worden.

"Waarom kan België zijn visie niet verruimen en een meertalig onderwijsbeleid opstellen?"

Meertalig onderwijs werd mogelijk gemaakt in Vlaanderen sinds 1 september 2014. Dit betekent dat lessen zoals wiskunde en geschiedenis in een andere taal dan het Nederlands kunnen gegeven worden. Natuurlijk zijn aan deze maatregel enkele voorwaarden verbonden. Allereerst is meertalig onderwijs enkel mogelijk in het secundair onderwijs. Daarnaast mag het slechts 20% van de gehele onderwijstijd innemen. Een ander discussiepunt is dat zulke lessen enkel in het Frans, Engels of Duits gegeven kunnen worden.

 

Jammer genoeg staat Vlaanderen nogal achter op vlak van deze maatregel in tegenstelling tot Wallonië, dat reeds sinds 1998 het geven van meertalig onderwijs mogelijk heeft gemaakt. Wallonië gaf die mogelijkheid niet enkel aan scholen in het secundair onderwijs, maar ook aan scholen die het basisonderwijs verzorgen. Daarnaast maken in Wallonië, in vergelijking met Vlaanderen, veel meer scholen gebruik van deze maatregel.

 

Dit is niet enkel een discussiepunt in België, maar ook in verschillende andere landen. Er kunnen voor- en nadelen gevonden worden over het aanbieden van meertalig onderwijs.

 

Een eerste voordeel is dat het gezien kan worden als een persoonlijke verrijking voor de leerling. Daarnaast biedt het voordelen op wereldschaal, want door het aanbieden van meertalig onderwijs maken we deel uit van een internationale geleerde gemeenschap. Gemeenschappelijke talen, zoals Engels, maken het mogelijk om deel te nemen of te concurreren op wereldwijde schaal en maken de toegang tot de arbeidsmarkt gemakkelijker. Dit kan worden gezien als een economisch voordeel. Het heeft ook gunstige interne gevolgen voor het land, omdat meertaligheid ook de interculturele contacten binnen een land kan versterken. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in het onderwijs van Guatemala, waar een van de belangrijkste doelen is om een tolerantere en gevarieerdere samenleving te creëren.
 

Een nadeel is dat sommige landen deze maatregel nog niet reglementair hebben gemaakt, hoewel ze meertalig onderwijs aanbieden. Opdat scholen toch deze maatregel mogelijk maken in hun onderwijs, bieden ze niet reglementaire beloningen aan. Een voorbeeld hiervan kan gevonden worden in Georgië, waar men een salarisbonus geeft. Een ander nadeel is dat sommige leerlingen problemen hebben wanneer ze zich willen uitdrukken. Dit omdat ze geleerd hebben om te werken in meerdere talen. Bepaalde talen worden ook niet aangezien als een toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld, ik zie de meerwaarde van het aanbieden van Frans en Engels in ons land en ook op wereldwijd vlak, maar is het Duits echt zo relevant?

 

Wat mij interesseert aan deze maatregel is dat het enkel mogelijk is gemaakt om lessen te geven in Frans, Engels of Duits. België is een land dat meer en meer diversiteit krijgt door immigratie. De instroom van asielzoekers is reeds een lange tijd een hot topic, maar vooral nu met de toeloop van Syrische vluchtelingen. Hoe zit het met hun opleiding? En nog belangrijker, hoe zit het met het belang van hun taal op vlak van onderwijs? De verwachting van velen is dat wanneer de oorlog in Syrië gedaan zal zijn, de meeste van die vluchtelingen terug zullen keren naar hun geboorteland of andere omliggende landen. Waarom bieden we ze dan niet onderwijs aan in hun eigen moedertaal? Op deze manier lopen ze minder achterstand op en hebben ze meer toekomstmogelijkheden bij het helpen van de opbouw van hun geboorteland. Waarom niet aannemen dat het de terugkeer gemakkelijker zal maken? Zoals u hierboven heeft gelezen, zijn er tal van voordelen verbonden aan meertalig onderwijs. Waarom niet, zoals Guatemala, gaan voor een meer tolerant en gevarieerd klimaat? Een ander voordeel is dat er misschien niet zo’n schooluitval zou zijn door die mogelijkheid om 20% van de lessen in hun moedertaal te geven. Het zou een persoonlijke verrijking zijn voor leerlingen.

 

In België is duidelijk op te merken dat de talen die worden gebruikt in het onderwijs en de relaties tussen meerderheid en minderheidsgroepen een invloed op elkaar uitoefenen. De aard van deze relaties bepaalt welk onderwijsbeleid inzake taal geïmplementeerd wordt. Daardoor heeft dit beleid invloed op de kwaliteit van de relaties tussen deze groepen. Er valt bijvoorbeeld te verwachten dat taalbeleid de aard van de acculturatie zal beïnvloeden.

 

De wet geeft aan dat elke staat, dus ook België, de plicht heeft om ervoor te zorgen dat de burgers kunnen genieten van hun taal en deze verder kunnen ontwikkelen. Als groepen onrechtvaardig worden behandeld en worden onderdrukt op vlak van taal, dan worden zij verhinderd om andere mensenrechten te benutten, waaronder toegang tot onderwijs. Doet België er wel alles aan om dat recht van de vluchtelingen te waarborgen? In ons land heeft de taal van vluchtelingen of asielzoekers voor de meeste mensen een negatieve connotatie. Ze vinden dat hun taal getuigt van een lage klasse en zien het als een minder prestigieuze taal.
Landen die voorstander zijn van het aanbieden van vreemde talen in het onderwijs zijn gericht op toekomstige groei en voortdurende vooruitgang van hun land en hun inwoners. Dus waarom kan België zijn visie niet verruimen en een dergelijke vorm van onderwijs aanbieden? Waarom is het zo gefocust op het behoud van zijn eigen geschiedenis?

 

Ik beëindig deze publieke opinie met volgende vraag die bedoeld is om mensen aan het denken te zetten: Is hier sprake van een discriminerende houding ten opzichte van andere culturen?

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Loulou Detienne
Een discriminerende attitude ten aanzien van andere talen - 17 mei 2016



Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer