Onderwijs
10 juni 2016 | door: Marianne Thyssen Europees Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit

Betere match nodig tussen vaardigheden en arbeidsmarkt

Vele werkgevers in Europa kunnen geen mensen met de juiste vaardigheden vinden voor hun vacatures. Dat terwijl 1 op 3 universitair afgestudeerden een baan heeft onder zijn of haar opleidingsniveau.

"We kunnen het ons niet langer veroorloven dat het talent van zo veel mensen in Europa verloren gaat"

Door de technologische vooruitgang en de globalisering verandert wereldwijd onze manier van leven, leren, werken en zakendoen. Het toekomstige concurrentievermogen en de succesvolle groei van Europa hangen af van de vaardigheden van de mensen die werken.

 

Maar op het gebied van vaardigheden staat Europa voor een uitdaging. Een op de vijf volwassen Europeanen heeft moeite met lezen en schrijven, en het aantal mensen met slechte rekenvaardigheden is zelfs nog groter. Twee op de vijf volwassenen zijn digitaal analfabeet. Deze mensen lopen een groot risico op werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting.

 

Aan de andere kant zitten te veel mensen vast in een baan waarin hun talent niet tot zijn recht komt. Een op de drie universitair afgestudeerden heeft een baan waarvoor geen universitair diploma vereist is. En hoewel de werkloosheidscijfers in veel landen nog altijd veel te hoog zijn, zegt bijna de helft van de werkgevers dat ze geen werknemers met de juiste vaardigheden kunnen vinden.

We kunnen het ons gewoonweg niet veroorloven het talent van zo veel mensen in Europa verloren te laten gaan. Daarom presenteer ik een agenda voor nieuwe vaardigheden voor Europa, die vaardigheden voor betere banen moet opleveren.

 

De bijbehorende acties zullen gericht zijn op het ontwikkelen van basisvaardigheden en hogere vaardigheden, zodat het makkelijker wordt kwalificaties te gebruiken en te begrijpen – ook als ze buiten school zijn opgedaan – en zodat werkgevers nu en in de toekomst kunnen beschikken over betere en actuelere informatie over vaardigheden.

 

Hier zijn drie voorbeelden van wat ik wil bereiken.

 

Ten eerste wil ik de vaardigheidsniveaus verbeteren. We moeten ervoor zorgen dat iedereen de lees- en schrijfvaardigheid en de reken- en digitale vaardigheden heeft die nodig zijn op de arbeidsmarkt en in het leven. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de stelsels voor initieel onderwijs en initiële opleiding, maar er zijn ook "tweedekanstrajecten" nodig voor mensen die buiten de boot vallen.

 

Daarom omvat de agenda voor vaardigheden een vaardigheidsgarantie, wat inhoudt dat de lidstaten flexibele leertrajecten opzetten, zodat iedereen haar/zijn basisvaardigheden kan verbeteren en de weg kan vrijmaken om hogere vaardigheden te leren. Dit zal een belangrijke basis zijn om de werkgelegenheid en de kansen in het leven van miljoenen Europeanen te stimuleren en ervoor te zorgen dat onze economie kan groeien en bloeien.

 

In de tweede plaats wil ik ervoor zorgen dat beroepsonderwijs en -opleiding een "eerste keus" wordt en niet als een "tweede optie" wordt gezien, en dat er vlotte en effectieve trajecten naar de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs worden ontwikkeld. Ik wil ook het leren op de werkplek stimuleren voor het aanleren van hoogwaardige vaardigheden, onder andere in sectoren die de innovatie en groei in Europa kunnen bevorderen.

 

In de derde plaats wil ik ervoor zorgen dat mensen hun talenten kunnen gebruiken en dat hun vaardigheden in alle economische sectoren en in alle landen van Europa zichtbaar en begrijpelijk zijn. Daarom moeten we zorgen voor een nauwere samenwerking bij het vergelijken van kwalificaties binnen de EU, maar ook buiten onze grenzen. Dit zou ook helpen om de vaardigheden van migranten en asielzoekers te benutten en hooggekwalificeerd personeel uit het buitenland aan te trekken.

 

Samen kunnen we de uitdaging op het gebied van vaardigheden aangaan en mensen die zich willen ontwikkelen, helpen succesvol te zijn, hun potentieel te benutten en hun leven in positieve zin te veranderen.

 

We zijn dit verschuldigd aan de jonge afgestudeerde die vastzit in een laaggeschoolde baan, aan de 50-jarige ingenieur van wie de vaardigheden zijn ingehaald door nieuwe technologieën, en aan de jongeman die geen betere baan kan krijgen omdat hij niet goed kan lezen en schrijven... Door samen te werken – met de lidstaten, regionale en lokale gemeenschappen, sociale partners, onderwijsinstellingen en ondernemingen – kunnen we een verschil maken.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Marianne Thyssen Europees Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit
Betere match nodig tussen vaardigheden en arbeidsmarkt - 10 juni 2016



Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer