15 augustus 2016 | door: Bart van der Wal

Blijf geloven in het goede van de mens

U hoeft geen krant of tijdschrift open te slaan om geconfronteerd te worden met weer een aanslag of dreiging. Toch moeten we niet in onze schulp kruipen bij onrustige tijden en vertrouwen houden in onze medemens.

"U kunt de ander als gek bestempelen, maar waar staat u?"

Kijken we naar de activiteiten van het internationaal terrorisme, dan is het met diverse aanslagen in tot nog toe soms erg dichtbije buitenlanden behoorlijk onrustig. De reële angst voor aanslagen in eigen land is voelbaar bij burgers en overheden. Je echt wapenen tegen aanslagen is onmogelijk. Hierbij maak het niets uit of het gaat om een professionele aanslag vanuit een organisatie of een eenmansactie. Wat kun je als gewone burger doen aan internationaal terrorisme? Helemaal niets? Of toch wel?

 

Hoewel u en ik de aanslagen bestempelen als krankzinnig, zijn deze vanuit de perceptie van de terrorist of strijder (ook dit is een kwestie van perceptie), volkomen terecht en dienen deze de doelstelling. De aanslagpleger denkt oprecht juist te handelen! 

 

Veel menselijk handelen komt voort uit waanzin. Niet dat men werkelijk gek is, maar men heeft een waanidee dat zin geeft aan het denken en handelen. Met andere woorden geeft men vanuit enig waangedachte zin aan het eigen handelen: waanzin.

 

Het waanidee bij uw medemens weghalen is lastig zo niet onmogelijk. Door een groep (en daarmee breder gedragen) waanideeën zijn vaker diepgeworteld en kennen hun oorsprong bijvoorbeeld vanuit de historie, opvoeding, cultuur en achtergrond. De directe leefomgeving, sociaaleconomische achtergrond en omstandigheden, mondiale en persoonlijke ongelijkheid en achterstand in welzijn, religie, en de kracht van de groep als geheel spelen vaak een rol.

 

De mensheid lijkt maar langzaam te leren van een historie vol geweld en waanzin. Geschreven en ongeschreven politieke en sociaaleconomische machten en belangen spelen een grote rol in de beslissingen en bewegingen van onze wereldleiders. Ook als het gaat om hoe om te gaan met terrorisme. Als individu is onze directe invloed op het wereldtoneel van politiek, economie en automatisch ook verbonden met religie logischerwijs nihil.

 

Wat u en ik wel kunnen doen in deze wereld vol waanideeën is ervoor te waken dat wij zelf niet ten prooi vallen aan een of meerdere waanideeën. U kunt de ander als gek bestempelen maar waar staat u? Zo kunnen wij het waanidee ontwikkelen dat wij het terrorisme succesvol kunnen bestrijden door de gewapende strijd aan te gaan. Natuurlijk mag en moet men zich verweren tegen aanslagen en waar nodig met gepast en gericht geweld reageren. De strijd hiermee winnen is iets anders... 

 

Ook het onjuiste idee dat een complete religie of specifieke volksgroepen ( wellicht ook in uw eigen omgeving ), de dragers en schuldigen zijn aan acties voortkomende uit waanideeën moeten we plaatsen in het rijtje van waanideeën en daarmee waanzin. 

 

Waar terrorisme zoals benoemd vaak ontstaat vanuit een complexiteit van diverse oorzaken en factoren op groeps- en individueel niveau, kunnen we deze voor de toekomst alleen in de kiem smoren door mensen en zeker ook de nieuwe generaties aan kinderen en jongeren vooral open, eerlijk, transparant en ja ook liefdevol tegemoet te treden. Het lijkt mij goed dat u en ik niet in onze schulp kruipen bij onrustige tijden en vertrouwen houden in onze medemens. 

 

Een open deur, maar wel een hele belangrijke in deze tijd is het dat onze mening over de ander nooit afhankelijk mag zijn zijn van kleur, afkomst, seksuele voorkeur, religie en levensovertuiging. Indien wij onze medemens kunnen waarderen en liefhebben zal dit op termijn leiden tot winst op de waan en de gevolgen van de waanzin die wij ongetwijfeld tegenkomen in ons leven, indammen. Moed en vertrouwen door te geloven in het goede van de mens, verdraagzaamheid en waakzaam zijn en blijven voor eigen hersenspinsels en waanzinnige gedachten lijken een goed motto en devies. 

 

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Bart van der Wal
Het Nederlandse onderwijs is incompleet - 25 augustus 2016
Blijf geloven in het goede van de mens - 15 augustus 2016Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer