Islam
22 augustus 2016 | door: Dannie Klompsma

Boerkini’s, een Europese fascinatie?

Waarom het boerkiniverbod symbool-politiek is van een overheid die ook niet meer weet wat te doen. Daarnaast is het een populistische uiting van West-Europese frustratie met religie in het algemeen.

"Jihadi's hebben nog nooit een aanslag gepleegd in boerkini!"

Ik was oprecht blij deze week. In de Volkskrant schreef Aleid Truijens over het boerkiniverbod: “Wie het verbod op boerkini's goedkeurt omdat het zwempak vrouwvijandig is, misbruikt het feminisme als een schaamlap voor islamofobie”.

 

En… Joodse badpakken?

Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen: ons gezin is traditioneel Joods, ook wel ‘orthodox’ genoemd. Veel van wat in de ‘boerkinidiscussie’ nu de revue passeert geldt voor ons Joden in onze eigen vorm ook: naast dat we uitdrukkelijk ons te houden hebben aan ‘de wetten van het land’ hebben wij onze eigen rabbinale rechtbank, een Beth Din, waar we verondersteld worden onze onderlinge disputen juridisch uit te vechten. Onze echtgenotes bedekken hun haren om het aan het zicht van andere mannen dan haar echtgenoot, te onttrekken. In onze synagoges zitten mannen en vrouwen gescheiden en ja, zelfs onze vrouwen hebben badpakken die hun lichaam grotendeels bedekken. Vormen Joodse vrouwen in bedekkende badpakken ook een terroristisch gevaar?

 

Nieuwe religie

Wij hebben een aantal jaren geleden Nederland voor de VS verruild. In tegenstelling tot zoiets als ‘de gemiddelde Nederlander’, is ‘de gemiddelde Amerikaan’ op welke wijze ook, meer verbonden met religie. In Manhattan gaf ik een portier die iets had geregeld een ruime fooi en toen ie mij bedankte zei hij “Thank you and God bless you, rabbi (wat ik niet ben)”! In een inaugurele speech van een nieuwe Europese leider is het ondenkbaar dat geëindigd wordt met iets in de zin van “Moge God ons helpen”. In de VS is een afsluiting van die speech zonder “…and God bless America” ongehoord! Nogal een verschil.

 

De Europees-westerse wereld heeft de mensheid echt heel veel gebracht. Maar het lichte gevoel van superioriteit dat is ontstaan is misplaatst en gevaarlijk.

 

Als geschreven wordt “we must outlaw burkinis”, voelt mijn vrouw zich erg aangesproken. Ieder fijn het zijne, zolang het de ander respecteert. Dat wordt steeds moeilijker in West-Europa. Het mantra is hier “iedere vrouw die bedekkende kleding draagt wordt onderdrukt”! De nieuwe religie is ‘de individuele Emancipatie en Verlichting’! Ieder die daar niet 100% in gelooft en meegaat is een pure ketter.

 

Jihadi’s in boerkini’s?

Het bannen van uiterlijke vormen van religie is de totaal verkeerde vorm om aanvallen op de Westerse wereld te pareren. En ja, hier “wordt het feminisme gebruikt als een schaamlap voor islamofobie”. Nog nooit heeft een jihadist een aanslag gepleegd in een boerkini! Sterker nog: alle westerse jihadistische aanslagen werden gepleegd in westerse kleding.

 

Ik ben ervan overtuigd dat door het verbieden van deze uiterlijkheden veel moslim vrouwen zich afgesneden voelen van hun normen en waarden gericht op een prachtig element: ingetogenheid. En moet de norm van elk islamitisch meisje dan worden: “ik moet zo bloot mogelijk gekleed gaan”? Wat een armoede.

 

Desperate overheid

Als een overheid niet meer weet welke maatregelen ze moet nemen om een probleem werkelijk aan te pakken, kiest ze vaak voor symboolpolitiek. Zo ook hier. Kledingvoorschriften zal het terrorisme volledig ongemoeid laten en is daarmee dus puur een zwaktebod.

 

Een streng, rechtlijnig en krachtig gehandhaafd vreemdelingenbeleid, een harde strijd tegen elke vorm van onaangepast gedrag en snoeihard repressief optreden tegen jihadistische elementen helpen in de strijd tegen islamitisch terreur. De tijd van pappen, nathouden en thee drinken is zeker voorbij.

 

Los gaan op een symbool als de boerkini echter is niet alleen zinloos maar zal ook juist averechts werken. Het drijft de toch al groeiende tegenstelling tussen de laatste jaren gegroeide West-Europese onverdraagzame anti-religieuze houding en religieuze Europeanen van allerlei gezindten onnodig op de spits. Daarnaast zie ik nu al dat het verbod op het dragen van de boerkini een langdurig juridisch Europees mensenrechten-traject wordt. Zonder winnaars. Met alleen verliezers.

 

Dannie Klompsma en zijn gezin hebben Nederland verruild voor New York, de Verenigde Staten. Als orthodoxe Joodse Nederlander merkt hij het verschil in hoe Europeanen en Amerikanen omgaan met religie en andere maatschappelijke elementen. Hij voelt zich net als vele religieuze Joden steeds minder thuis in Nederland en Europa.

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer