Arbeidsmarkt
5 oktober 2016 | door: Daan Fousert, General manager GCSL

Loonkloof kleiner door gewaagde blik topleiders

De top van het bedrijfsleven is er in salaris meer op vooruitgegaan dan de gemiddelde werknemer, meldt het CBS. Terwijl een verlaging van de topinkomens leidt tot betere eindcijfers.

 

"Het idee leeft bij veel managers dat nieuwe vormen van leiderschap niet per seleiden tot betere prestaties."

Niet alleen wordt alles duurder en moet alles efficiënter, maar mensen worden ook wijzer. Frederick Winslow Taylors uitspraak “In het verleden stond de mens op de eerste plaats, maar in de toekomst zal dat het systeem zijn”, heeft hem gemaakt tot de efficiëntiegoeroe van de 19e en 20e eeuw. Tot op de dag van vandaag zijn de meeste organisaties een uitvloeisel van zijn denken. Dankzij hem hebben bedrijven onze welvaart tot grote hoogte gebracht. Als gevolg hiervan zijn organisaties operationeel gericht, waarbij inderdaad de mens ondergeschikt gemaakt is aan het systeem en eerder als middel dan als bron wordt gezien en behandeld.

 

Menselijk kapitaal

Daar komt bij dat het alleen maar gericht zijn op de waarde van de aandelen en de bevrediging van aandeelhouders, heeft geleid tot het ontbreken van goed leiderschap. Het Tayloriaans denken is resultaatgericht. Wanneer het handelen van de leiders binnen organisaties puur op resultaat is afgestemd, dan zal dit uiteindelijk ten koste gaan van wat de meeste bedrijven toch als hun meest waardevolle kapitaalgoed noemen: de mensen.

 

Er zijn gelukkig al hele sprongen vooruit gemaakt. Harde managementwoorden hebben plaatsgemaakt voor zachtere kreten als inspiratie, samenwerking, zelfsturing, motivatie, coaching en ontwikkeling. Mensen worden pas vruchtbaar kapitaal als het management een menselijk gezicht krijgt en kritisch kijken naar hun eigen opvattingen. Wanneer je de verantwoordelijkheid lager legt in een organisatie, gebeurt er sowieso meer dan wanneer mensen gecommandeerd worden.

 

Gewaagde blik

Het idee leeft bij veel managers dat nieuwe vormen van leiderschap niet per se leiden tot betere prestaties. Want laten we eerlijk zijn, het gaat uiteindelijk wél om het behalen van de doelstellingen en het boeken van resultaat. Managers ervaren zelf steeds meer leegte in hun werk. Het gevoel van “Is dit het nou?” leidt dan tot een zinvolle missie ten gunste van de maatschappij. Managers worden zelf ook wijzer. Als een bedrijf de topinkomens verlaagt leidt dat tot meer tevredenheid bij alle betrokkenen en tot betere eindcijfers.

 

Ik begeleid talloze organisaties die ontdekken dat ze zelfs betere resultaten boeken én bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving door hun leiderschap dienstbaar te maken aan de groei van anderen en zichzelf. Ik kan pas met de top aan het werk als zij inziet dat wat er onder hen zit een afspiegeling is van henzelf. Dat vraagt een gewaagde, kritische blik naar hun eigen waarden en ontwikkeling.

 

Verandering van binnenuit

Pas als de toplaag naar zichzelf kijkt en verandert van binnenuit, vindt er een omslag plaats. Het meest effectieve leiderschap stelt zich onder de organisatie op in plaats van daarboven en gaat altijd uit van de vraag of alles wat de leiding of leidinggevende doen in de organisatie, een positief effect heeft op eenieder in die organisatie.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Daan Fousert, General manager GCSL
Loonkloof kleiner door gewaagde blik topleiders - 5 oktober 2016Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer