Emancipatie
13 oktober 2016 | door: Carla de Ruiter, Hoofdredacteur Pioniers Magazine

Onzinnige man-vrouw-etiketten creëren glazen plafond

Ten onrechte wordt steeds vaker gedacht dat vrouwen betere leiders zijn dan mannen. Dit komt door tal van sociale eigenschappen die we aan vrouwen toedichten zoals inlevingsvermogen of empathie.

"De oplossing voor het opheffen van het glazen plafond is het erkennen van de tijdsgeest"

Het glazen plafond verdwijnt wanneer de eigenschappen voor sterk leiderschap gezien worden als menselijke kwaliteiten en niet meer uitsluitend toebedeeld worden aan mannen of vrouwen. 

 

Hillary Clinton wordt tijdens haar verkiezingscampagne in haar leiderschap genadeloos afgerekend op haar kille zakelijkheid en wordt vooral neergezet als onaardige bitch. De achterliggende gedachte is dat zij zich niet gedraagt als een vrouw. Zou een man zich opstellen met de felheid zoals Clinton dat doet, dan was er geen vuiltje aan de lucht. We vinden het normaal dat mannen recht door zee zijn en assertief. Deze blinde vlek kleurt ons beoordelingsvermogen sterk in wie we een goede leider vinden of wie niet.

 

Beoordelingsfout benadrukt ongelijkheid

Het is logisch dat er nog steeds meer mannen dan vrouwen topfuncties bekleden. Met onzinnige man-vrouw-etiketten benadrukken we die ongelijkheid constant. Wat leiderschap krachtiger maakt, is door niet te kiezen voor meer vrouwelijkheid of meer mannelijkheid als leiderschapsstijl, maar voor een mix van beide. Organisaties hebben leiders nodig die niet alleen het beste uit hun medewerkers halen, maar ook uit henzelf. Daar past androgyn leiderschap bij én een andere bril. De afgelopen decennia zijn mannen meer empathisch geworden en vrouwen assertiever. Vrouwen aan de top gedragen zich als mannen, zien we. We hebben de interpretatiefout gemaakt dat we nog steeds een splitsing maken in ons denken over mannen en vrouwen, terwijl dat hele palet van eigenschappen, gewoon menselijke kwaliteiten zijn.

 

Man is geen God meer

Een belangrijke oorzaak voor deze misinterpretatie is dat zowel mannen als vrouwen eeuwenlang beïnvloed zijn door hun omgeving en de levensomstandigheden. We handelen naar dat wat we in onze cultuur om ons heen zien gebeuren en vertonen geaccepteerd gedrag. In leiderschap werkt dat genadeloos door. De termen vrouwelijk en mannelijk zijn pas opgekomen in de moderne tijd, zo tussen 1500 en 1700 na Chr. Met de val van het feodale systeem werd de relatie van God tot mens dezelfde als die van man tot vrouw. Je zou kunnen zeggen dat vanaf dat moment ook de ongelijkheid tussen man en vrouw is ontstaan.

 

Clinton denkt ook in hokjes

De oplossing voor het opheffen van het glazen plafond is het erkennen van de tijdsgeest: we leven nu in een totaal andere tijd dan in die moderne tijd, alleen ons gedrag is daar nog niet op aangepast. Als we kunnen zien dat we voortdurend ontwikkelen als mens, zien we dat we onszelf tekortdoen als we in oude hokjes blijven denken. Vrouwen en mannen zijn van nature, zonder de invloed van de cultuur, in staat om het hele menselijke palet aan eigenschappen te laten zien. Clinton zal ongetwijfeld thuis op de bank een liefdevolle echtgenote zijn, het gezellig hebben met Bill en vriendelijk zijn voor haar medewerkers. Zij is ook een mens en kiest er bewust voor wanneer ze bepaald gedrag wel of niet laat zien als ze campagne voert, maar ook zij heeft last van dat hokjes-denken.

Trefwoorden:
Emancipatie

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Carla de Ruiter, Hoofdredacteur Pioniers Magazine
Onzinnige man-vrouw-etiketten creëren glazen plafond - 13 oktober 2016
Identificatie met moeder en minnares remt gendergelijkheid - 8 maart 2016Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 8
Dreig desnoods met sancties
> Meer