Politiek
18 oktober 2016 | door: Marre Taal, trainer & coach

Het wordt hoog tijd dat de overheid meer naar de bevolking luistert

Burgers zijn tegenwoordig goed geïnformeerd. Een referendum verstoort niet, maar helpt in een afwegingsproces.

"Er is geen enkele reden om bang te zijn voor de uitkomst van een referendum"

Het wordt hoog tijd dat de overheid meer naar de bevolking luistert in plaats van minder. Antidemocratische partijen zoals VVD, CDA en zelfs D66 willen referenda beperken of afschaffen in plaats van uitbreiden. Als reden voor opheffing worden voorbeelden genoemd van recente referenda in Engeland, Colombia, Hongarije en Italië waarvan de uitkomst tegen staat. De goed werkende referendumsystemen van Zwitserland en Denemarken kunnen zogenaamd niet worden vergeleken met de situatie in Nederland, terwijl deze referendumstelsels net als bij ons worden gecombineerd met een parlement. Waarschijnlijk passen positieve ervaringen niet in het betoog van de tegenstanders.

 

We leven in een hypermoderne maatschappij waar iedere burger met een druk op de knop via google en internet de beschikking heeft tot een oneindige hoeveelheid informatie. Het kennisniveau groeit. Burgers laten zich niet voor de gek houden en hun kennispositie ten opzichte van parlementsleden en overheid wordt hiermee steeds gelijkwaardiger. Volksvertegenwoordigers kunnen onmogelijk overal verstand van hebben en worstelen zich dagelijks door dikke dossiers. Een raadgevend referendum verstoort niet, maar helpt in het afwegingsproces. Een correctief referendum kan vooral worden ingezet als noodrem. Er is geen enkele reden om bang te zijn voor de uitkomst.

 

Politici zoals EU topmannen Jean-Claude Juncker en Herman van Rompuy kijken neer op Het volk, omdat burgers zogenaamd niet deskundig zouden zijn of te dom om complexe kwesties tegen elkaar af te wegen. Meer zeggenschap zou gevaarlijk zijn. Welke mensen worden bedoeld met Het volk en worden de vrienden en kennissen van politici ook tot het volk gerekend? Op dit moment is een kwart van de huidige Nederlandse beroepsbevolking HBO of academisch geschoold en dat aantal wordt ieder jaar groter. Ik behoor tot het volk en acht mezelf, net als mijn vrienden en kennissen prima in staat om eigen afwegingen te maken ondanks diverse misleidingen van marketeers.

 

Het is een cliché dat angst negatief is en leidt tot haat. Angst zorgt voor de broodnodige adrenaline en maakt iemand oplettend, waakzaam en op zijn hoede bij gevaar. Marinus Knoope schreef in zijn boek ‘De ontknooping’ (2009) over de positieve uitwerking van verschillende emoties. Emoties zetten aan tot actie en de emotie verontwaardiging heeft er juist voor gezorgd dat ik in de pen ben geklommen. Uiteraard is het niet de bedoeling dat mensen te veel blijven hangen in hun eigen emoties. Maar dat geldt voor alles waar het woord te voor staat. Voorlopig kom ik als coach veel rationeel ingestelde mensen tegen die gewend zijn om hun gevoelens te onderdrukken. In sommige gevallen herkennen mensen hun eigen emoties niet meer. Het gaat om het vinden van een balans tussen gevoel en verstand.

 

Referenda zou volgens tegenstanders kunnen leiden tot een emocratie, een systeem waarin emoties belangrijker worden geacht dan het gezond verstand. Wie onlangs het grillige verkiezingsdebat tussen Trump en Clinton heeft gevolgd weet dat een emocratie niet specifiek met een referendum te maken heeft. Het gevaar ligt namelijk altijd op de loer dat inhoud ondergeschikt is aan de vorm. Bij een referendumoverwinning, gebaseerd op het gelijkheidsideaal beslist een meerderheid waar een minderheid zich heeft te voegen. Het is het basisprincipe van onze democratie. Overheid, wees niet bang voor de stem van het volk maar luister naar ‘The Wisdom of Crowds’.

Marre Taal helpt ouders en kinderen effectief communiceren met haar bedrijf www.family-tools.nl.

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer