Arbeidsmarkt
22 november 2016 | door: Lieke de Groot, Student University Tilburg

Beloningsverschillen tussen man en vrouw? Dat hebben wij niet afgesproken!

Tegenwoordig is er nog steeds een beloningsverschil tussen mannen en vrouwen in het werkveld. Hier moet een einde aan komen.

"De man verdient nog steeds meer dan de vrouw."

Stel je voor.

 

“Ik ben 38 jaar oud en werk sinds 2 jaar als baliemedewerker in de detailhandel. Ik ben erachter gekomen dat een mannelijke collega van mij, 36 jaar oud en in exact dezelfde functie, 250 euro bruto per maand meer verdient dan ik. Wij zijn tegelijk begonnen bij het bedrijf. Ik ben bang dat wanneer ik hier iets van zeg tegen mijn werkgever, hij mij zal ontslaan.”

 

Stel je eens voor dat een man en een vrouw van de zelfde leeftijd, functie en opleidingsachtergrond werken in hetzelfde bedrijf met evenveel uren.

 

Dan zou je toch denken dat ze evenveel verdienen? Maar wat blijkt nu, de man verdient dus blijkbaar nog steeds meer dan de vrouw. Aangezien er sinds 1957 gelijke beloningen voor gelijkwaardig werk is vastgelegd in het Verdrag van Rome, zou dit niet meer mogen.

 

Het verschil omtrent beloningen is de afgelopen jaren al flink verbeterd, maar toch blijft het verschil bestaan. Dit moet toch niet kunnen! Vrouwen hebben het recht om hetzelfde salaris te ontvangen, als een man, als het gaat om een gelijkwaardige (top)functie.

 

De loonkloof is het grootst bij topfuncties. Een mannelijke manager verdient namelijk fors meer dan zijn vrouwelijke collega’s. De grootste kloof binnen managementfuncties is binnen de IT & Telecomsector, waar de man bijna 20 procent meer verdient dan de vrouw. De kloof tussen loonverschillen tussen mannen en vrouwen neemt af, maar dit is een zeer gestaag proces.

 

Verdienen vrouwen gemiddeld per uur minder dan mannen door de verschillen in de wijze waarop zij zich positioneren en bewegen op de arbeidsmarkt? Uit statistisch onderzoek van het CBS blijkt dat het moeilijk is deze vraag betrouwbaar te beantwoorden. Deze informatie asymmetrie over het huidige beloningsysteem kan leiden tot frustratie of zelfs demotivatie van het vrouwelijke personeel.

 

“Ik voel mijzelf ondergewaardeerd en het bederft mijn werkplezier.” Het lijkt aannemelijk dat de huidige verschillen binnen het beloningsysteem kunnen leiden tot een demotivatie van het vrouwelijke personeel. Ook werd er altijd verondersteld dat vrouwen minder vaak om loonsverhoging vragen. Maar dit blijkt niet zo te zijn. Vrouwen vragen er even vaak om, maar krijgen het niet. Waarom leidt de kloof in loonverschil niet tot opportunistisch gedrag bij het aanstellen van vrouwen in topfuncties?

 

Wanneer twee gelijkwaardige kandidaten, een man en vrouw, zich beschikbaar stellen voor een topfunctie, zal de vrouw beduidend minder verdienen. Dit lijkt voor menig organisatie een ideale kans. Vreemd, maar toch kiest men in veel van de gevallen voor een man. Ja, slechts een betreurende 1 op de 10 topfuncties in Nederland wordt bekleed door een vrouw. Dit blijft een vreemd fenomeen.

 

Gelukkig streeft de overheid er naar om in de toekomst steeds meer vrouwen in topfuncties te plaatsen. Het streven om minimaal 30 procent vrouwen in de top van het bedrijfsleven blijft tegenwoordig nog een niet behaald doel. Dit wil men in de toekomst oplossen door middel van een verplicht vrouwenquotum, een goed initiatief.

 

Het kleiner worden van de kloof tussen loonverschillen van mannen en vrouwen binnen topfuncties in Nederland is een trend die zich gestaag maar in de toekomst hopelijk blijvend zal voortzetten. Deze ontwikkeling, die streeft naar gelijke beloningen, heeft tijd nodig. Hopelijk kan men over enkele jaren eindelijk zeggen dat er sprake is van gelijkheid van beloningen zoals wij dit in 1957 in het Verdrag van Rome met elkaar hebben afgesproken.

 

Wanneer de vrouw haar stem blijft verheffen omtrent deze ongelijkheden is er een kans voor gelijke beloningen. We zijn er bijna, geef de moed niet op!

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Lieke de Groot, Student University Tilburg
Beloningsverschillen tussen man en vrouw? Dat hebben wij niet afgesproken! - 22 november 2016Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer