Economie
23 november 2016 | door: Frederique van der Kruk en Joris Jansen

Maak werk van anoniem solliciteren

Anno 2016 zou je denken dat de vooroordelen die Nederlanders hebben op basis van afkomst de ban in zijn gedaan... niets is minder waar. Hoe we dit kunnen voorkomen? Anoniem solliciteren!

"Alle werkzoekenden zouden een gelijke kans moeten krijgen op een baan, wanneer zij een sollicitatiebrief sturen"

Vorig jaar ontmoette ik een jongen genaamd Helal Aziz. Een jongen van Marokkaanse komaf die zijn afstudeerscriptie aan het schrijven was. Niets bijzonders dus. We raakte aan de praat over onze bijbaantjes. Helal vertelde dat hij werkzaam is in een callcenter en dus dat hij dagelijks honderden mensen aan de lijn heeft. Zijn doel is nieuwe leden te werven voor een goed doel. De manier waarop hij dit deed, was echter wel bijzonder. Hij vertelde dat hij in de eerste weken van zijn bijbaan bij het callcenter zich voorstelde aan potentiële nieuwe leden als Helal Aziz. Al snel kreeg hij de tip van zijn collega’s om een Nederlandse naam te gebruiken om zich voor te stellen. Op die manier zou hij meer vertrouwen wekken en zouden mensen meer bereid zijn om te luisteren naar zijn verhaal. Dit zou resulteren in een groter aantal leden voor het goede doel. En wat bleek? Het aantal verworven leden schoot omhoog. Hij concludeerde, dat zonder dat mensen hem verder kenden, zij al een vooroordeel hadden op basis van zijn eigen naam.

 

Nu doet dit fenomeen zich niet alleen in callcenters voor. Ook op de arbeidsmarkt worden mensen met een buitenlandse afkomst gediscrimineerd om hun naam. Wat stellig in gaat tegen de formele regels die wij in Nederland zouden moeten hanteren. Zo luidt het eerste artikel van de Nederlandse Grondwet dat discriminatie op onder andere godsdienst, levensovertuiging en ras niet geoorloofd is.

 

Lodewijk Asscher wil het probleem van discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakken door het invoeren van ‘anoniem solliciteren’ in publieke instellingen. Dat heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kenbaar gemaakt in het partijprogramma van de PvdA voor 2017.

  

Anoniem solliciteren houdt in dat de naam van de sollicitant, het geboorteland en de geboorteplaats, onleesbaar worden gemaakt. Door het invoeren van deze vorm van informatie-asymmetrie wordt volgens de partij discriminatie aangepakt. De noodzaak van deze invoering heeft de partij gebaseerd op de basis van de onderzoeksresultaten van een experiment in Den Haag in 2016. In dit experiment werden de punten waar sollicitanten eventueel op gediscrimineerd konden worden, onleesbaar gemaakt.

  

Uit het experiment is gebleken dat 23,5% van de allochtone sollicitanten werd uitgenodigd voor een gesprek, dit in tegenstelling tot 2015 waar slechts 12,9% van de sollicitanten met etnische afkomst op gesprek mocht komen. Uit die resultaten kan dus worden geconcludeerd dat er sprake is geweest van discriminatie bij het werven van nieuwe medewerkers.

 

Ik ben van mening dat Asscher met de invoering van het anoniem solliciteren zich sterk heeft gemaakt om discriminatie op arbeidsmarkt tegen te gaan. Alle werkzoekenden zouden een gelijke kans moeten krijgen op een baan, wanneer zij een sollicitatiebrief sturen. De vooroordelen die een Nederlandse Bart of Marokkaanse Helal met zich meebrengen, worden op deze manier in de ban gedaan. Sollicitanten moeten op de Nederlandse arbeidsmarkt worden geselecteerd op basis van de kwaliteiten die zij bezitten, en niet op de naam die hun vader en moeder aan hen hebben gegeven.

  

Mocht het plan van de PvdA geen meerderheid halen, dan kunnen bedrijven (in het kader van MVO-ondernemerschap) er toch zelf voor kiezen om de bedrijfsstrategie aan te passen, en anoniem solliciteren in te voeren. Op die manier laat een bedrijf zien, dat zij vooroordelen in de ban doet. Want vooroordelen heeft iedereen. 

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Frederique van der Kruk en Joris Jansen
Maak werk van anoniem solliciteren - 23 november 2016Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer