Rechtspraak
19 december 2016 | door: Ambrogino G. Awesta, jurist en rechtsfilosoof

Klassenstrijd in zaak-Wilders zal gerechtigheid ondermijnen

Een merkwaardige uitspraak van de rechter in de zaak-Wilders.

"De rechter kent gewicht toe aan de positie en prestige van een verdachte"

De rechter heeft op 9 december uitspraak gedaan in de zaak-Wilders waarin hij vervolgd werd voor zijn ‘minder Marokkanen’ uitlating die hij deed op 19 maart 2014 tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Grand Café De Tijd in Den Haag. Deze uitspraak is nogal merkwaardig te noemen. Deze merkwaardigheid zit in het feit dat de rechter Geert Wilders wel schuldig heeft bevonden aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie, maar heeft besloten om hem geen straf op te leggen, ook niet het symbolisch bedrag van vijfduizend euro dat door het Openbaar Ministerie was opgeëist.

De merkwaardige uitspraak van de rechter

De advocaat van Wilders stelt in deze zaak dat de verdachte niet strafbaar is, omdat hij als lid van de Staten-Generaal een eed heeft afgelegd, wat inhoudt dat hij een bijzondere plicht heeft tot handelen namens hen die dat zelf niet kunnen, oftewel namens degenen die op hem gestemd hebben en wie hij daardoor vertegenwoordigt. Daarom vervolgt de advocaat door te zeggen dat Wilders de uitlatingen heeft gedaan uit hoofde van zijn opdracht als volksvertegenwoordiger.

 

De rechter gaat hier bij de strafbaarheid van Wilders niet mee akkoord, maar later bij het opleggen van straf lijkt de rechter hier wel mee in te stemmen. De rechter legt Wilders namelijk geen straf op door te zeggen dat het hier om een uitzonderlijke situatie gaat, wanneer men op de positie van de verdachte zou letten. Deze positie wordt ook nog eens door de rechter als volgt opgesomd: ‘een democratisch verkozen volksvertegenwoordiger, oprichter van de PVV en leider van de PVV-fractie in de Tweede Kamer’.

 

Op grond hiervan zegt de rechter dat de rechtbank geen straf zal opleggen. Volgens de rechter is het voldoende om vast te stellen dat verdachte zich als politicus schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Daarmee is hij, volgens de rechter, voldoende gestraft.

 

Klassenstrijd geïntroduceerd

De rechter zegt dus dat Wilders schuldig is, maar dat hij geen straf opgelegd krijgt omdat hij een politicus is die onder meer een politieke partij heeft opgericht en daarvan de leider is in de Tweede Kamer. Dit is een merkwaardige uitspraak, omdat de rechter hiermee een nieuwe norm heeft ontwikkeld waarbij blijkbaar gewicht toegekend wordt aan de positie en prestige van een verdachte.

 

Dit is dan ook een introductie van klassenstrijd binnen de gerechtigheid waardoor de indruk gewekt wordt dat gerechtigheid niet blind is. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft slechts een dubbelzijdig criterium ontwikkeld om de grenzen van de vrijheid van meningsuiting van een politicus aan te geven. Dit criterium houdt in dat, enerzijds, een gekozen volksvertegenwoordiger een ruime uitingsvrijheid heeft omdat hij een groep mensen dient te vertegenwoordigen. Anderzijds heeft een politicus juist door zijn belangrijke maatschappelijke functie de plicht om te vermijden dat zijn openbare uitspraken de intolerantie in de maatschappij voeden.

 

De Nederlandse rechter lijkt beide kanten van dit criterium te negeren en juist een nieuwe norm te ontwikkelen om gewicht toe te kennen aan positie en prestige van de verdachte. Dit ondanks het feit dat Wilders zijn maatschappelijke plicht bewust heeft genegeerd door doelbewust voor  ‘minder Marokkanen’-retoriek te kiezen en dat via de media en door het vooraf instrueren van het publiek om terug te scanderen, aan te kondigen.

 

De rechter gaat dus voorbij aan de normen ontwikkeld binnen de Europese mensenrechten alsmede de versterkende elementen zoals scanderen, vooraf instrueren van het publiek, en bewust audiovisuele media gebruiken voor maximale impact.

Trefwoorden:
Rechtspraak

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer