Dierenwelzijn
19 december 2016 | door: Annemarie van Gelder, dierenbeschermster/schrijfster

Er moet wel iets te schieten blijven

Meer bejagen van vossen leidt uitsluitend tot meer nakomelingen. Het is kristalhelder dat hobbyjagers uitsluitend gedreven zijn door hun jachtlust. Niet door natuurbeheer.

"Friesland laat jagers ook nachts vossen bejagen in beschermde weidevogelgebieden,met lichtbakken."

Wie zich verdiept in de vos - vulpes vulpes - leert dat dit dier in principe solitair leeft en weinig soortgenoten verdraagt in zijn (jacht-)territorium. Jongen moeten vertrekken als ze geslachtsrijp zijn en hun eigen territorium zoeken. Vinden ze dit niet, dan worden ze door soortgenoten gedood – of sterven ze van honger, stress of ziekte.

 

Vossen die overlijden en een territorium achterlaten, worden snel opgevolgd door een soortgenoot. Oftewel: de natuur heeft dit prima geregeld: er worden zo veel vossen geboren als een (voedsel)gebied toelaat.

 

De onafgebroken jacht op vossen leidt er uitsluitend toe ze steeds grotere nesten krijgen; er leeft geen vos ouder dan vier jaar. Nu staat de provincie Friesland toe om ook nachts vossen te bejagen in beschermde weidevogelgebieden, met lichtbakken. Afgezien van wat dit voor de broedende vogels betekent, zou de provincie beter moeten weten. Predatie van weidevogels door vossen is verwaarloosbaar ten opzichte van het menselijk handelen (industriële landbouw, vroeg maaien en grondwaterpeilverlaging) dat de weidevogelstand gigantisch bedreigt. Ook de groei van aantallen ganzen is hier een gevolg van. Zolang politici hun oren laten hangen naar de mening van mensen die uitmoorden als oplossing zien voor elk probleem in de natuur, duwen ze diezelfde natuur alleen dichter naar de afgrond.

 

Jagers weten best dat hun ingrijpen in het ecosysteem uitsluitend tot gevolg heeft dat soorten meer nakomelingen krijgen. Want er is ruimte en er is voedsel. Als jagers stoppen met jagen, kan er tijdelijk een vermeerdering van dieren zijn, maar de natuur lost dat zelf op. Wij kunnen enige 'overlast' van wilde dieren toch wel accepteren? Zij moeten -veel meer- overlast van ons ook accepteren. Wat is er op tegen om in bosrijke gebieden de maximumsnelheid te verlagen? Dan rijd je 60 km in plaats van 100 km. Gun die dieren ook hun leven!

 

Als wij iedere confrontatie met wilde dieren willen voorkomen, dan zullen we ze wereldwijd moeten uitroeien – helaas zijn we daarin al op grote schaal geslaagd. Het uitsterven van diersoorten is op aarde nog nooit zo snel gegaan.

 

Wilde dieren in Nederland hebben weinig ruimte en vrijheid, overal zijn mensen. De meeste jagers worden voornamelijk door 'hobbybeheer' gemotiveerd. Voor hen niets spannender dan het omleggen van een slimme vos. Daarom ook 'redden' jagers reekalfjes uit maisvelden voordat de hakselaar komt, daarom leggen ze voer voor wild neer in barre tijden.

 

Er moet wel iets te schieten blijven.

Trefwoorden:
Dierenwelzijn

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Annemarie van Gelder, dierenbeschermster/schrijfster
Er moet wel iets te schieten blijven - 19 december 2016
Wie zijn die hobbyjagers eigenlijk? - 9 november 2016
Gevoelens van dieren worden ontkend - 22 oktober 2014
Wat gij niet wilt dat u geschiedt - 1 oktober 2014
Vegetariƫrs lijden onder vleeseters - 14 augustus 2014Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 16
Maak een heldere structuur
> Meer