Geschiedenis
3 februari 2017 | door: Lisa Dol, Student Communicatie

Geschiedenislessen moeten we afstoffen

Geschiedenis is belangrijker dan we denken. Sinds kort besef ik dat zelf pas. Alles wat ik in de lessen heb geleerd kan ik nu altijd wel ergens gebruiken. Het is belangrijk voor mijn studie.

"Van Churchill, Thatcher, Thorbecke en Aletta Jacobs wisten de studenten niets meer."

Geschiedenis is een stoffig iets, wat moet je er mee? Het is toch allang geweest? Toch wordt er meer gebruik van de vergaarde kennis gemaakt, dan gedacht. Sinds vorig jaar studeer ik communicatie op het hbo. De algemene kennis moet redelijk zijn om mee te komen met de studie. Mijn interesse ligt ’s morgens bij een kop koffie en de krant, maar die van mijn medestudenten bij de keuze welke foto het beste op Instagram past. Het kan leeftijdsverschil zijn, interesses of opvoeding.

 

In de wereld om ons heen gebeurt van alles waar we van kunnen leren. De Commissie-Schnabel heeft in een adviesrapport geschreven dat het vak geschiedenis uit het verplichte onderwijsgedeelte geschrapt kan worden. Het vak wordt samengevoegd en in het keuzedeel van het onderwijs geplaatst. De hervorming van het onderwijs valt dus nog te bespreken, want is deze samenvoeging van de vakken wel verstandig?

 

Het moment dat de vraag werd gesteld of de studenten Martin Luther King Jr. kenden liet mijn mond openvallen. Ik en nog drie anderen staken onze hand op, de rest van de klas zweeg. “I have a dream” hadden ze nog nooit van gehoord, of ja, deze zomer in een Top40-hit. Ik verbaasde me. Van Churchill, Thatcher, Thorbecke en Aletta Jacobs wisten de studenten niets meer. Op zoek naar een goede voorbeeld speech kwamen de studenten niet verder dan Hitler en Steve Jobs. Daardoor schaamde ik me diep, is dit het hbo?

 

Dit is zo’n moment dat duidelijk wordt hoe belangrijk geschiedenislessen zijn in het onderwijs. De algemene kennis van waar we vandaan komen is er niet meer. De basis om naar terug te kijken wordt bestempeld als saai, onbelangrijk en nietszeggend. Bij verwijzingen naar de oudheid in opleidingen moet vaak uitgelegd worden wie deze mensen waren en welke invloed ze hadden. Deze kennis maakt het begrip van de theorie of tekst makkelijker voor de studenten. De tijdsgeest en situatie daar nog gelaten.

 

Het vak geschiedenis heeft invloed op de ontwikkeling van leerlingen, volgens docenten en leden van de Verenging van docenten geschiedenis en staatsinrichting Nederland. Het vak vormt visies en laat leerlingen kijken op verschillende manieren naar situaties. Al is het een ruzie met je kleine broertje, je kan dan ook vanuit een andere positie kijken, reflecteren. Ook de verbeelding wordt versterkt. Het zorgt voor een kritische blik op situaties en het belichten vanuit andere posities om een optimaal beeld te krijgen. Niet alleen de kennis doet ertoe, ook de vaardigheden.

 

Het gebrek aan belichten vanuit meerdere oogpunten of het vormen van een duidelijke mening, merk ik in de colleges. Mijn medestudenten van ongeveer dezelfde leeftijd en ouder nemen het voortouw. Als er iets gevraagd wordt, reageren wij kritisch en bedenkelijk. De “jongere generatie” durft dat niet zo snel te doen. Ik heb mijn vraagtekens bij de ontwikkeling zonder het vak. Er is nu al een gebrek aan kennis, hoe kritisch zullen we dan zijn zonder het schoolvak?

 

Geschiedenis heeft mij veel inzicht geboden in situaties, maar ook verder geholpen met het begrijpen van mijn studie. Het was een basisvak met als doel mij meer te leren dan ikzelf door zou hebben. De docent die me dat heeft laten inzien, heeft mij jarenlang de meest gekke onderwerpen of vreemde manieren van lesgeven voorgeschoteld. Nu besef ik pas, hoe bijzonder dat eigenlijk was. De saaie lessen over stoffige onderwerpen, oorlogen en personen hebben dus wel degelijk nut. Desalniettemin bewust of onbewust heeft geschiedenis effect op de toekomst. 

 

Het vak geschiedenis moet daarom zeker in het verplichte pakket blijven, al is het om de toekomstige studenten achtergrondkennis mee te geven.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Lisa Dol, Student Communicatie
Geschiedenislessen moeten we afstoffen - 3 februari 2017Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer