Economie
8 maart 2012 | door: Harm Poelen, directeur/grootaandeelhouder 20/20 vision Europe BV

Ondernemers moeten zich goed kunnen verzekeren

Dat ondernemers worden uitgesloten van sociale voorzieningen is asociaal. Zij hebben geen vangnet als zij door een ongeval niet meer kunnen werken. De veranderende samenleving eist een andere aanpak.

In het RTL-programma Ondernemend Nederland van zondag 26 februari 2012 werd de discussie over arbeidsongeschiktheid volledig opgehangen aan de werknemer. Die wordt op kosten van zijn werkgever twee jaar voorzien van een zeer redelijk inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Aan de impact op het leven van de zelfstandige ondernemer werd en wordt nagenoeg geen aandacht besteed. Waarom is het zo krom dat de directeur / eigenaar bij een ernstig ongeval bijna onverzekerbaar is voor zijn inkomen?

 

Graaiers of armoedzaaiers

Heeft die ondernemer wel behoefte aan dat sociale vangnet en vangen ondernemers niet bizar hoge salarissen en bonussen? Uit onderzoek is naar voren gekomen dat zelfstandig ondernemers sinds het jaar 2000 er veelal tientallen procenten op achteruit zijn gegaan. In veel gevallen ligt het gemiddeld besteedbaar inkomen zelfs onder dat van een gemiddelde werknemer.

 

Natuurlijk zijn er voorbeelden van ondernemers die een eclatant succes hebben gerealiseerd en in een mooie villa wonen. Dit zijn de spreekwoordelijke spelden in de hooiberg. Bij de meeste ondernemers is bij langdurige ziekte acuut sprake van een crisissituatie.

"Waarom is het zo krom dat de directeur/eigenaar bij een ernstig ongeval bijna onverzekerbaar is voor zijn inkomen?"

 

De politiek in actie

Het kabinet Kok I heeft een poging gewaagd om zelfstandigen verplicht tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren (WAZ-regeling van 1998 tot 2004). Deze regeling is snel weer verdwenen. Zij was onuitvoerbaar en bood, tegen gruwelijk hoge premies, schijnzekerheid; maximaal 70% van het minimumloon. Duidelijk mag zijn dat het een ondoordachte actie was. Opheffing van deze regeling werd door zelfstandig ondernemers met gejuich begroet.

 

Toename aantal zelfstandigen

Kijken we echter naar de tendens richting ondernemerschap zonder personeel (ZZP-er) en de dekkingsgraad van AOV-verzekeringen bij ondernemers, dan mogen we stellen dat het risico van de ‘onverzekerde’ zelfstandige groter wordt. Het maatschappelijke probleem dat daarachter verscholen gaat neemt dus hand over hand toe.

 

Het is dan ook mijn overtuiging dat er, door de overheid, verzekeraars en belangenorganisaties als MKB-Nederland, goed gekeken moet worden naar deze problematiek.

 

Hoge drempel

Ik realiseer me dat dat niet eenvoudig is. Het voor langere tijd wegvallen van een DGA is niet zomaar op te vangen. Daar moet ook door de ondernemer een goed plan voor worden gemaakt. Als de ondernemer zich voor een redelijke premie met zijn medewerkers kan meeverzekeren tegen de grootste calamiteiten, zou er al een grote stap voorwaarts worden gezet.

 

Voor de ZZP-er kan een oplossing worden gevonden in een collectieve verzekering via een belangenorganisatie. De drempel, voor het kunnen claimen van een dergelijke uitkering, mag dan best hoog zijn. De gemiddelde ondernemer is namelijk niet voor een kleintje vervaard en gaat door waar anderen allang zouden zijn gestopt.

 

Als ondernemer ga ik graag de dialoog aan met de politiek om een werkbare structuur op te tuigen waarmee je in alle vrijheid sociaal verantwoord kunt ondernemen.

Trefwoorden:
Economie

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Harm Poelen, directeur/grootaandeelhouder 20/20 vision Europe BV
Bescherm het recht om je recht te halen - 13 april 2012
Ondernemers moeten zich goed kunnen verzekeren - 8 maart 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 9
Focus
> Meer