Politiek
27 februari 2017 | door: Bart Sweers

Nederland polariseert enorm door het asielbeleid

Het asielbeleid is niet transparant, daar moet iets aan gebeuren en alle partijen hebben een eigen idee. We moeten voor 15 maart uit zien te vinden welke partij dit probleem het slimst oplost.

"Vuurwerkbommen vlogen door de lucht, politieagenten losten waarschuwingsschoten..."

Vuurwerkbommen vlogen door de lucht, politieagenten losten waarschuwingsschoten en een mensenmassa drong door de hekken bij het gemeentehuis. Het was 16 december 2015 in Geldermalsen.     

 

De bevolking kwam in opstand tegen de 1500 bedden die vrij werden gemaakt voor asielzoekers uit Syrië.[1] Asielzoekers, die vluchtten voor het geweld thuis, familie achterlieten en hun heil ergens anders zochten. Hoe is het mogelijk dat de bevolking zich zo ernstig heeft kunnen misdragen? De mensen vreesden voor hun veiligheid en vrijheid. Dit blijkt een kenmerkend voorbeeld van polarisatie. Hoe heeft het asielbeleid kunnen leiden tot enorme polarisatie?  Wat kunnen wij verwachten van de politieke partijen in Nederland als het gaat om het asielbeleid?

 

Polariserend asielbeleid

Uit dit alles blijkt dat het asielbeleid een zeer belangrijk punt op de politieke agenda is, alleen in 2015 zijn al zestigduizend asielzoekers en na-reizigers geregistreerd als Nederlands staatsburger. Tegenover rond de tienduizend normaal, je kunt dus spreken van een aanzienlijke toename.[2] Een asielzoeker in Nederland krijgt een verblijfsvergunning als hij moet vluchten voor zijn veiligheid op basis van ras, godsdienst, nationaliteit of politieke overtuiging. Maar ook als zogenoemde ‘na-reiziger’ kun je asiel verleend krijgen, dat zijn asielzoekers waarvan een ouder, echtgenote, kind of partner eerder asiel heeft gekregen.[3] Een asielzoeker ben je dus niet zomaar, daar zijn gegronde redenen voor nodig.

 

Maar op het moment komen er zoveel vluchtelingen naar Europa en Nederland dat er geen fatsoenlijke oplossing voor het probleem is. Die onzekerheid leidt tot polarisatie binnen onze samenleving.  Er wordt geen duidelijk signaal afgegeven door het parlement. De politieke partijen in Nederland hebben allemaal een eigen visie over hoe het asielbeleid moet zijn. Doordat de partijen allemaal tegen het huidige beleid ‘aanschoppen’ wordt de bevolking opgestookt dat ook te doen. Met name de PVV schiet achteloos berichten de wijde wereld in, mensen nemen dat klakkeloos aan, wat leidt tot misconcepties met als gevolg polarisatie. Ook in Amerika, onder het bewind van president Trump zien we dit gebeuren.

 

Grenzen sluiten

Aan de ene kant vinden sommige partijen dat het probleem nu alleen maar op te lossen is door de grenzen te sluiten. Onder andere de PVV: ‘We moeten stoppen met de immigratie van mensen uit islamitische landen. Remigratie is een schone zaak. Dus gooien we criminelen met een niet-Nederlandse nationaliteit er meteen uit en nemen we afscheid van vreemdelingen die geen baan hebben: ‘werken of wegwezen’.’[4] De PVV hanteert dus een werken of wegwezen beleid, ook hebben ze een hekel aan de ‘door links gesubsidieerde staatstelevisie’ die asielzoekers profileert als zielige slachtoffers. De PVV ziet ze liever als economische heilzoekers. Het asielbeleid van de PVV is allesbehalve onduidelijk, geen islamitische immigratie meer en remigratie bevorderen. Er is niet genoeg plaats en geen huisvesting voor alle vluchtelingen, laten we eerst aan onze eigen bevolking denken, Nederland voor de Nederlanders. Zo luidt de verkiezingsleus. 

Mensensmokkelaars profiteren 

‘Het huidige asielbeleid is niet meer vol te houden, de enige profiteurs van dit beleid zijn, de mensensmokkelaars.’ Desalniettemin stelt de VVD dat vluchtelingen zeker opgevangen moeten worden, alleen is het huidige beleid niet vol te houden. ‘Doordat het beleid nu onduidelijk is wagen veel asielzoekers hun leven door in een gammel bootje te stappen, we moeten duidelijk zijn’. De vluchtelingen moeten in hun eigen regio of daar in de buurt worden opgevangen, niet hier in Nederland. De VVD bekijkt het probleem dus anders dan de PVV, de VVD wil de vluchtelingen namelijk wel helpen, maar dan met financiële middelen in plaats van tastbare bedden. De PVV wil geen van beiden.[5]

 

Morele verplichting                                                                                                            

Daarentegen gaat GroenLinks verder dan de VVD en de PVV, ze wil de problemen bij de oorsprong aanpakken: ‘We moeten de oorzaken van oorlog, onderdrukking, vervolging en honger bestrijden, zo moeten internationale troepenmachten sneller worden ingezet.’ GroenLinks wil dus dat mensen niet meer hoeven te vluchten voor welke reden dan ook, een probleem die ons Nederlanders goed in de oren klinkt. Maar wat wil GroenLinks nou eigenlijk met de huidige vluchtelingen? ‘Zolang we de redenen om te vluchten niet wegnemen, hebben we de morele verplichting om asiel te verlenen. Die verplichting is ook vastgelegd in internationale verdragen.’ Duidelijk, zolang er problemen zijn, moeten wij ze als sterke economie, dragen.[6]            

 

Ten slotte wil D66 naar een gezamenlijk Europees beleid toe, geen aparte regels per nationaal parlement. Dat zorgt ervoor dat de lidstaten die zwaarder belast worden, geholpen worden door de minder belaste. D66 is duidelijk over het sluiten van de grenzen: ‘De open grenzen in Europa vormen één van de voornaamste verworvenheden van de Europese integratie. De binnengrenzen in de Europese Unie moeten altijd openblijven.’ D66 doelt hier op de grondstatuten van de Europese Unie, het vrije verkeer van personen en goederen. Er wordt door D66 gepleit voor een inter-Europees beleid, in plaats van alle landen voor zichzelf.[7]

 

De confrontatie in Geldermalsen was een gevolg van een slechte communicatie tussen de gemeenteraad en de bevolking. Dit is dan ook het grote probleem in Nederland omtrent het asielbeleid, slechte communicatie en onduidelijkheid. Het komt erop neer dat het asielbeleid transparanter moet worden, die taak zal zijn aan de komende regering. Of dat nou namens de PVV het sluiten van de grenzen, namens de VVD een buitenlands beleid, GroenLinks met een kernoplossing, D66 met een Europees beleid wordt, het moet duidelijk en transparant. Uit dit alles blijkt dat het asielbeleid een belangrijk punt is, baseer daarom je stem ook hierop. Ik hoop iedereen 15 maart bij de stembus te zien, om te kiezen voor onze democratie.     

 

[1] Christina Voorn, ‘Geldermalsen: zwichtte gemeente voor geweld tegen azc?’, NOS Nieuwsuur, 27 juli 2016

[2] WerkWijzerVluchtelingen, ‘Aantallen & herkomst’, www.werkwijzervluchtelingen.nl, februari 2017

[3] Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), ‘Asielzoeker’,  www.ind.nl, 2017

[4] Partij Voor de Vrijheid, ‘Verkiezingsprogramma 2012-2017’, www.pvveerstekamer.nl, 2017

[5] Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, ‘Veilige opvang in de regio.’, www.vvd.nl, 2017

[6] GroenLinks, ‘Vluchtelingen’, www.groenlinks.nl, 2017

[7] Politieke Partij Democraten ‘66, ‘Een rechtvaardig en effectief asielbeleid’, www.d66.nl, 2017  

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Bart Sweers
Nederland polariseert enorm door het asielbeleid - 27 februari 2017Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer