Arbeidsmarkt
27 april 2017 | door: Faical El Mourabit, derdejaars student Bedrijfseconomie aan de Hogeschool Utrecht

Dit kabinet toont geen genade voor de laagopgeleiden

Ik ben nog maar 22 jaar oud maar ik maak mij nu al zorgen over mijn AOW.

"De verhoging van de AOW-leeftijd valt net als bij de laagopgeleide werknemers ook bij mij niet op z’n plaats."

Als het aan Vadertje Staat ligt dan werk ik straks ongetwijfeld door tot een leeftijd van 75 jaar. Ik zie het al helemaal voor me, alleen de gedachte laat me al lachen. Ik als een 75-jarige, rijdend op een rollator op bezoek bij een nieuwe klant. Bij aankomst parkeer ik mijn rollator naast de rollators van andere medewerkers en zet ik mijn tocht voort met een wandelstok naar de 10e verdieping. Na eindelijk 30 minuten traplopen - met gebrek aan adem – arriveer ik op bestemming; helaas wordt mij aan deur verteld dat de klant al vertrokken is.

 

Een grote meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer stemde in 2012 in met het voorstel van kabinet Rutte-II (VVD en PvdA, bedankt) voor de automatische koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting van een mens. In Nederland heeft dit voor veel ophef bij werknemers gezorgd. Vooral de laagopgeleide werknemers - die zich op een jonge leeftijd kapot werken - ervaren dit als een lichamelijke mishandeling, aldus NIDI (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut).

 

Het kabinet Rutte-II is er heilig van overtuigd dat de verhoging van het AOW-leeftijd naar 67-plus de beste oplossing is om de kosten die de vergrijzing met zich meebrengt tegen te gaan. De oplossing roept bij mij geen overtuiging op, maar daarentegen juist onzekerheid. Het roept bij mij vragen op als: is het wel reëel om de laagopgeleide net zolang te laten doorwerken als de hoogopgeleide? Neemt de productiviteit van ons land toe of af? Hoe zit het met de werkloosheidscijfers onder de jongeren?

 

In februari 2016 publiceerde het NIDI een onderzoek waarin duidelijk naar voren is gekomen dat laagopgeleiden op een jonge leeftijd beginnen met werken, soms al op 16-jarige leeftijd, en dat ze vaak lichamelijk zwaar werk verrichten. In tegenstelling tot de laagopgeleide werknemers begint een hoogopgeleide soms pas op een leeftijd van 28 jaar, verricht die minder zwaar werk en krijgt die beter betaald. Maar hier ziet het kabinet geen verschil, want beiden zullen op dezelfde leeftijd met pensioen gaan.

 

De verhoging van de AOW-leeftijd zal nadelig uitpakken wat betreft de productiviteit van Nederland. Uit een eerder onderzoek van het CBS in 2014 komt duidelijk naar voren dat 52% van de respondenten eens is met het  feit dat de jongeren (< 35 jaar) productiever zijn dan ouderen (≥ 55 jaar). Dit heeft mede te maken met het feit dat jongeren beter instaat zijn om nieuwe technologieën te gebruiken.

 

Het werkloosheidcijfer onder de jongeren (15-25 jaar) leek sinds 2013 eindelijk te dalen naar 10,8% (van de beroepsbevolking). De daling zal niet lang constant blijven, aangezien de ouderen nu langer door moeten werken. Hierdoor zullen er minder snel vacatures vrijkomen die de jongeren kunnen opvullen. Ik acht de kans daarom groot dat het werkloosheidscijfer onder de jongeren weer zal stijgen.

 

De Tweede Kamer heeft te weinig oog voor de belangen van laagopgeleiden. Zoals ik al schreef ondervinden met name laagopgeleiden last van de verhoging van de AOW-leeftijd. Uit een onderzoek van het CBS in 2012 blijkt 28 procent van de werkenden hoogopgeleid te zijn. Van de huidige Tweede Kamerleden is 95% hoogopgeleid. Dit verklaart dus ook waarom de laagopgeleiden zich in de steek voelen gelaten en naar mijn mening is dit terecht.

 

De verhoging van de AOW-leeftijd valt net als bij de laagopgeleide werknemers ook bij mij niet op z’n plaats. Naar mijn mening heeft het kabinet alles behalve rekening gehouden met de gezondheid van een werknemer. Het lijkt mij daarom bijvoorbeeld beter om iedereen recht op AOW te geven na 40 of 45 dienstjaren. De stratenmaker of bouwvakker kan dan met 61-jarige leeftijd stoppen, als hij niet al eerder stopt door lichamelijke klachten, terwijl de hoogopgeleide persoon nog een aantal jaar doorwerkt als hij niet eerder kan of wil stoppen.

 

Kortom: laat niet je leeftijd maar het aantal dienstjaren bepalen of je met pensioen wilt.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Faical El Mourabit, derdejaars student Bedrijfseconomie aan de Hogeschool Utrecht
Dit kabinet toont geen genade voor de laagopgeleiden - 27 april 2017Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer