Europa
8 maart 2012 | door: Karel De Gucht, Europese commissaris voor Handel

Scheid de feiten over ACTA van de fictie

De Europese Commissie legt ACTA voor aan het Europees Hof van Justitie. Het Hof zal bepalen of het verdrag de fundamentele Europese principes en mensenrechten respecteert.

"ACTA heeft niets te maken met internetcensuur en zal verkoop van generieke medicijnen niet beperken."

Op woensdag 22 februari j.l. besliste de Europese Commissie om het Europese Hof van Justititie te vragen of het Anti-Counterfeiting Trade Agreement of ACTA op welke manier dan ook zou botsen met de fundamentele Europese principes en de bescherming van de mensenrechten.

 

Die beslissing is te zien als een poging om het debat over ACTA, dat uit de hand dreigt te lopen zowel in de virtuele als in de politieke wereld, weer met beide voeten op de grond te krijgen.

 

Niet dat er geen goede reden zijn waarom dat debat zo hoog oploopt. Ik deel zelfs de bekommernis voor de vrijheid op het internet en verwelkom het mondige activisme dat elke potentiële bedreiging ervan in vraag stelt.

 

Cyberaanvallen

Maar de realiteit wil dat ACTA zeer weinig te zien heeft met een aantal van de beschuldigingen die het ten laste gelegd wordt. Sommige acties, zoals de cyberaanvallen tegen parlementaire websites, schieten hun doel voorbij. Sommige aantijgingen raken kant noch wal.

 

Want wat u daar ook over gelezen of gehoord mag hebben: ACTA zal niet tot internetcensuur leiden. Het geeft geen vrijgeleide om individuele e-mails of blogs te monitoren. Het zal geen politietaken uitbesteden aan private internetproviders. Het zal de verkoop van legale generische medicijnen niet inperken. Het geeft geen machtiging aan douaneambtenaren om laptops of MP3-spelers te controleren.

 

Ik kan het moeilijk nog duidelijker stellen en heb ook zelf geen juridische twijfels: dit akkoord ondergraaft op geen enkele manier de fundamentele vrijheden zoals ze door de Europese verdragen gegarandeerd worden.

 

Bescherming eigendomsrechten

Daarnaast is wat er wél in het akkoord staat meer dan een debat waard: de bescherming van intellectuele eigendomsrechten in onze maatschappij en het belang ervan voor onze economie.

 

ACTA is niet meer of minder dan een akkoord dat onder de 13 betrokken partijen internationale normen creëert voor het afdwingen van intellectuele eigendomsrechten op een manier die nu reeds in het Europese recht ingeschreven is.

 

Met de jaren hebben we in Europa een uitgebreid systeem van bescherming van intellectuele eigendomsrechten opgebouwd – onze enige grondstof, zoals het cliché luidt. We hebben de rechten omlijnd die beschermd kunnen worden en de manier waarop we ze doen toepassen. Maar ook hebben we garanties ingebouwd voor het recht op vrije meningsuiting en vrije toegang tot informatie, voor gegevensbescherming enzovoort.

 

Strijd tegen piraterij

ACTA is een manier om de voordelen van een dergelijk systeem uit te breiden buiten onze grenzen. Het is een kleine maar belangrijke stap in de strijd tegen de internationale namaakindustrie en grootscheepse piraterij – een industrie waarvan de schade geschat wordt rond de 250 miljard dollar per jaar.

 

Het is een handhavingsverdrag, wat betekent dat het niet gaat over welke rechten al dan niet bestaan, wat legaal is en wat niet, maar het legt procedures vast om dergelijke rechten te beschermen. Het omhelst burgerlijke, criminele en grenshandhaving, enkele basisprincipes voor bescherming op het internet en internationale samenwerking.

 

Een van de opstekers voor de EU in deze onderhandelingen is dat we erin slaagden ACTA nauw te doen aansluiten op het Europese systeem, en verschillende lidstaten hebben reeds verduidelijkt dat het in werking treden van dit verdrag hen niet zou dwingen hun bestaande wetgeving aan te passen.

 

Is dat niet juist wat mensen altijd verwachten van het Europese beleid: dat we de lat hoger leggen en ze dan internationaal afdwingen en exporteren?

 

Bedrijfsleiders

Veel bedrijfsleiders denken er in elk geval wel zo over. Zij waren er snel bij om aan te stippen dat de procedures die ACTA vastlegt om op te treden tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten zouden gelden voor landen die samen voor 50% van de wereldhandel zorgen, met positief gevolg voor hun groeikansen, de winst die ze maken en de jobs die ze bieden.

 

Dit zou allemaal kristalhelder moeten zijn voor iedereen die de tekst van het akkoord grondig leest.

 

Maar laat mij daar toch een persoonlijke bemerking aan toevoegen: ik ben advocaat van opleiding, liberaal van overtuiging en heb een flink deel van mijn politieke carrière gestreden voor mensenrechten en individuele vrijheden.

 

Mensenrechten

Als relatief jong lid van het Europees Parlement was ik een van de mede-auteurs van het Spinelli-rapport, waarin ik de eerste oplijsting van mensenrechten samenstelde die in 1989 de basis vormde van de Verklaring van de Fundamentele Rechten en Vrijheden van het Europees Parlement. Een akkoord onderhandelen dat die rechten fundamenteel zou ondergraven, zou tegen mijn natuur ingaan.

 

Het zou bovendien onmogelijk zijn, gezien ik die onderhandelingen telkens op een zo open en inclusief mogelijke manier benaderd heb. De Europese lidstaten maakten deel uit van de onderhandelingen en werden doorheen het proces geïnformeerd. We werkten telkens in tandem met het Europees Parlement en zo was het bijvoorbeeld de Europese Commissie die de ACTA-partners opgeroepen en overtuigd heeft in april 2010 ontwerpteksten publiek te maken.

 

De volledige en definitieve tekst is intussen meer dan een jaar beschikbaar. De bal ligt nu in het kamp van de lidstaten en het Europees Parlement, die hem moeten stemmen.

 

Feiten scheiden van fictie
Om dat democratische proces niet nog meer stokken in de wielen te steken, scheiden we best eerst de feiten van de fictie, laten we het Europees Hof gegrond advies geven, en hopelijk missen we daarna deze kans niet om in de internationale strijd tegen inbreuken op de intellectuele eigendom een stap verder te zetten.

Trefwoorden:
EuropaRechtspraak

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Karel De Gucht, Europese commissaris voor Handel
Scheid de feiten over ACTA van de fictie - 8 maart 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer