Emancipatie
5 april 2012 | door: Daphne van der Knijff-Looman, zelfstandig interieurarchitect van VDKL en initiatiefnemer van 'Ruimte om te Kolven'

2012: De overheid zet vrouwen nog steeds op afstand

Als je bedenkt dat het 2012 is en er consensus bestaat over dat vrouwen steeds belangrijker worden op de arbeidsmarkt, zijn de cijfers onthutsend.

"Feit: 45% van de moeders wordt gediscrimineerd, óók door regelgeving van de overheid."

Recent publiceerde de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) haar rapport ‘Hoe is het bevallen?' Ondertitel: 'Onderzoek naar discriminatie van zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen op het werk’ in het programma ‘Altijd Wat’. Niet minder dan 45% van de vrouwen die tussen 2007 en 2011 een kind kreeg, had volgens het CGB-rapport te maken met discriminatie. Contracten werden niet verlengd, arbeidsvoorwaarden verslechterden. En van de vrouwen die borstvoeding gaven, kreeg 40% geen tijd om gebruik te maken van haar wettelijke recht om te kolven en beschikte 32% van de vrouwen niet eens over een ruimte om te kolven.

 

Vrouwelijke ZZP-er slechter behandeld

Het verontrustende gegeven dat de overheid zèlf discriminerende regels oplegt aan burgers, en dus ook aan moeders, kon het CGB niet meenemen in hun rapport omdat ze niet bevoegd zijn te oordelen over eenzijdig overheidshandelen.

 

Zo worden zwangere vrouwen en jonge moeders via overheidsregels evengoed gediscrimineerd, afhankelijk van de manier waarop ze inkomen verwerven: als werknemer, ontslagen werknemer dan wel ZZP-er. Werknemers zitten juridisch in principe goed: voor hen is het recht op kolven –terecht- wettelijk bepaald. De eerste negen levensmaanden van de baby mag een werknemer tot een kwart van haar werktijd kolven of borstvoeding geven.

 

Als ZZP-er is men weliswaar ook vrij om te kolven, maar ‘straft’ de overheid op twee manieren.

 

Eén: tijd die aan kolven wordt besteed, wordt niet gezien als werktijd. Het telt niet voor het urencriterium, waardoor een vrouwelijke ZZP-er mogelijk belastingvoordeel (zelfstandigen aftrek) misloopt, die zij wél zou hebben gehad als ze niet had gekolfd.

 

Twee: ook voor het recht op kinderopvangtoeslag ziet de wetgever het kolven bij werknemers wél en bij ZZP-ers niet als werktijd. En dat betekent: een vrouwelijke ZZP-er die kolft omdat haar kind op de kinderopvang zit, krijgt door deze onrechtvaardige systematiek géén kinderopvangtoeslag over de kolfuren.

 

Overheid, kijk naar jezelf

Maar dat is nog niet alles. Werknemers met kinderen hebben recht op kinderopvangtoeslag tijdens hun zwangerschaps- en bevallingsverlof. Raakt een werkneemster echter werkeloos dan vervalt dat recht op kinderopvangtoeslag na drie maanden. Zélfs als ze zwanger is en vanuit de WW zwangerschaps- en bevallingsverlof krijgt, heeft ze dan, géén recht meer op kinderopvangtoeslag.

 

De wetgever stelt namelijk dat alleen een arbeidscontract recht geeft op kinderopvangtoeslag gedurende zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dat is extra zuur omdat uit het onderzoek van het CGB juist blijkt dat een zwangere werkneemster een grote kans heeft op het niet verlengen van haar contract of op ontslag. En vervolgens, bij zwangerschap, een veel kleinere kans heeft om aangenomen te worden voor een nieuwe baan. 

 

Dat de overheid het belangrijk vindt om wat te doen aan arbeidsdiscriminatie van zwangere en jonge moeders is natuurlijk prijzenswaardig. En blijkt deels ook uit de aanbevelingen die in het rapport van het CGB staan, zoals het ter beschikking stellen van een rustruimte voor vrouwen om te kolven.

 

Maar waarom niet zo snel mogelijk in de spiegel kijken en bij jezelf beginnen? Door te zorgen dat bovenstaande, discriminerende maatregelen niet langer zwangere vrouwen en jonge moeders treffen? Want economisch welvaren hangt meer dan ooit samen met de kansen die vrouwen krijgen en de werkomstandigheden waaronder ze kunnen presteren. 

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Daphne van der Knijff-Looman, zelfstandig interieurarchitect van VDKL en initiatiefnemer van 'Ruimte om te Kolven'
2012: De overheid zet vrouwen nog steeds op afstand - 5 april 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer