Kunst en Cultuur
27 juni 2011 | door: Gerard Drosterij, politicoloog, verbonden aan de Universiteit van Tilburg

De cynische kunstpolitiek van dit kabinet

De bezuinigingen in de kunst kunnen niet afgedaan worden als een populistische wraakoefening gedoogd door twee ruggegraatloze regeringspartijen op zoek naar machtsbehoud.

"“Lui, laag en lelijk”, zo kan het kunstverdict van VVD, CDA en PVV samengevat worden"

De PVV heeft niets met kunst, in ieder geval kunst die niet in het teken staat van het nationale cultuurgoed. Kunst is tijdverdrijf voor de elite, gewichtig doen bij een tekening die ook een kind had kunnen maken. Voor de PVV mogen de kunstsubsidies dus afgeschaft worden.


Toch kunnen de bezuinigingen niet afgedaan worden als een populistische wraakoefening gedoogd door twee ruggegraatloze regeringspartijen op zoek naar machtsbehoud. Ook bij het CDA en de VVD spelen wel degelijk inhoudelijke overwegingen mee.

 

Marktmechanisme

De leidraad van de VVD is het marktmechanisme. Als er geen vraag naar kunst is, dan zal ze het wel niet waard zijn. Als mensen echt iets willen, dan zijn ze creatief genoeg om daarvoor interesse op te wekken. Lukt dat niet, dan is dat te wijten aan instelling en motivatie. De liberale aartsvader Thorbecke noemde “onthouding” dan ook de eerste wet van de staat.

 

Christelijke kunstpolitiek is evenzeer weinig genegen kunst te omarmen. Moet ze bij katholieken in het teken staan van de Heilige Stoel, bij de protestanten is expressie sowieso verdacht. Abraham Kuyper, zeg maar Donners stamvader, had voor kunst geen goed woord over: “En terwijl al wat goed en edel is slinkt, zwelt en perst de wereld der genietingen, die, met de komedie tot midden punt, zich als een dodelijke vampyr op de borst van onze maatschappij heeft geworpen, en ze omklemt met haar polypen-armen, en niet rusten zal eer alle edeler levensgeest in haar is verstikt.”

 

De politieke ideologieën van VVD, CDA en PVV tezamen tekenen voor een cynische kunstpolitiek. “Lui, laag en lelijk,” zo kan hun kunstverdict samengevat worden. De hang naar materie, het besef van zonde en de slechte smaak bepalen of kunst bestaansrecht heeft. Een dodelijke cocktail.

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 16
Maak een heldere structuur
> Meer