8 mei 2012 | door: Bram van Hulten, Gymnasiast

Stop het symbolisch vechten tegen de dictatuur

Zij noemen zich bevrijders, wij noemen ze onderdrukkers. De dictator van nu heeft een erg slechte zelfkennis, of wij hebben een heel slecht beeld van dictators.

"Wij maken geen indruk door onze ambassadeur weg te nemen uit een land."

Zij noemen zich bevrijders, wij noemen ze onderdrukkers. Zij noemen zich brengers van leven en geluk, wij noemen ze brengers van dood en verderf. De dictator van nu heeft erg slechte zelfkennis, of wij hebben een heel slecht beeld van dictators. In ieder geval is het een feit dat op het moment alleen de dictators zelf kunnen besluiten om te stoppen met onderdrukken, wij mogen daar slechts een handje bij helpen. Maar zelfs voor dat helpen hebben wij niet de juiste middelen.

 

De nieuwe wereld

Na de Tweede Wereldoorlog hebben wij in de waan geleefd dat er geen dictators meer zouden komen. Wij mensen, echter, hebben over het algemeen heel slechte voorspellende gaven en enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog schoten de nieuwe dictators als onkruid uit de grond waar de pas verwoeste huizen nog lagen af te brokkelen.

 

Deze dictators worden door ons getolereerd. Dit zeggen wij niet met zo veel woorden, maar het gebeurt wel. We sturen een aantal soldaten naar het land waar de man met de ijzeren vuist zijn volk de grond in drukt, daar leiden we soldaten op, of we vechten aan het front. Maar zodra we in de buurt komen van de dictator zelf, zijn we weg. En we nemen onze ambassadeur mee, ter afschrikking. Want, zo denken wij, de dictators zullen wel stoppen als ze merken dat de ambassadeur van Nederland weer terugkeert naar zijn eigen land. Symbolisch vechten helpt niet tegen fysiek vechten.

 

Dus ik zeg: laten we eens het heft in eigen hand nemen. Laten wij onszelf als westerse landen de toestemming geven om een dictator die geweld tegen zijn bevolking gebruikt te liquideren.

 

Definitie

Laat ik eerst eens een kleine definitie geven van een dictator. Een dictator is een bestuurder die de volledige Trias Politica in hand heeft, dus zowel de wetgevende als de uitvoerende als de rechtsprekende macht. We moeten echter een dictator pas gaan liquideren als deze geweld gebruikt tegenover zijn bevolking, waarbij doden en gewonden vallen en waarmee hij zijn tegenstanders en dus ook de democratie onderdrukt.

 

Voor mijn theorie heb ik een aantal argumenten opgesteld.

 

Waarborging van de burgers

De burgers onder een dictator zijn niet vrij, dus ook niet gelukkig. Eigen initiatieven van deze burgers worden onderdrukt. Als er in een land enig economisch gewin is, gaat dit naar de leider van het land, de dictator dus. Het volk wint hier niets mee en wordt slechts steeds armer. Als wij dus deze dictatuur laten verdwijnen in een land, kunnen zij economisch een veel betere positie verkrijgen, als land en als individueel.

 

Waarschuwen en afschrikken

Wanneer wij een duidelijke grens trekken voor leiders in hoe ver ze kunnen gaan in het behouden en uitbreiden van hun macht, zullen eventuele toekomstige dictators niet meer proberen de volledige macht over te nemen. Zo voorkomen wij dus ook meteen een nieuw regime in hetzelfde, of in een ander land. Deze duidelijke grens geeft ook aan dat wij als VN sterk in onze schoenen staan, en dus gaan lachertje meer zijn in de landen waar een dergelijke dictatuur heerst.

 

Geen symbolische strijd meer

Een dictator zal natuurlijk niet onmiddellijk worden belaagd door onze legers. Eerst zullen wij met dictators praten, in debat gaan, zoals we dat al eerder hebben gedaan en nu nog steeds doen. Het punt is dat dergelijke mensen niet naar ons willen luisteren. Communicatie is vaak geen mogelijkheid meer, heeft geen enkel nut. Wij moeten daarom de keuze maken om een, of meerdere levens te nemen van een dictator en zijn medestanders, om daarmee de levens van duizenden te sparen.

 

Wederopbouw

In de geschiedenis zien we vaak dat wanneer een machthebbend persoon is afgezet, iemand die dezelfde ideeën aanhing de macht overneemt, omdat men niet geen verdere maatregelen neemt. Om dit tegen te gaan, moeten wij als westerse landen een voorlopige regering opstellen die nieuwe verkiezingen gaan organiseren onder toeziend oog van ons westerse landen.

 

Kortom:

Door onze ambassadeur weg te halen uit een land, maken wij geen indruk. Wij laten nu de mensen in landen bestuurd door een dictator aan hun lot over. Wij moeten ons psychologische “geweld” omzetten in fysiek geweld, om mensenlevens te sparen. En daarom vind ik dat wij als westerse landen dictators moeten liquideren wanneer zij geweld gebruiken tegenover hun bevolking. Het onkruid moet gewied worden en we moeten het daarna geen kans meer geven om te groeien.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Bram van Hulten, Gymnasiast
Stop het symbolisch vechten tegen de dictatuur - 8 mei 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer