Europa
8 mei 2012 | door: Vivianne Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor Justitie, grondrechten en burgerschap

Uw rechten, uw toekomst: Bouw mee aan het Europa van morgen!

2013 wordt het Europees Jaar van de burger. Op deze Dag van Europa beginnen we de grootste openbare raadpleging in de geschiedenis van de EU om te horen wat burgers van Brussel verwachten.

"U verwacht geen woorden, maar daden van Europa - en terecht"

Veranderingen zijn in de Europese Unie altijd het gevolg van politieke aardverschuivingen. Door de val van het IJzeren Gordijn groeide de politieke wil om de landen en volkeren van Europa nader tot elkaar te brengen. Vandaag zijn er geen grenzen meer. De burgers van de Europese Unie kunnen wonen, reizen, studeren, werken, winkelen of zich als gepensioneerde vestigen waar zij maar willen in de EU. We hebben een gemeenschappelijke munt ingevoerd en er zijn nieuwe lidstaten uit Midden- en Oost-Europa toegetreden. Bij historische veranderingen hebben Europeanen de handen ineengeslagen. Zij hebben ingezet op Europa en zijn er niet slechter van geworden.

 

Vandaag is het niet anders. Vastberaden hebben we samen maatregelen getroffen om de crisis te bestrijden. Europa heeft een paar harde lessen geleerd, maar dankzij krachtige besluiten kan het Europese bouwwerk ook nieuwe stormen doorstaan. Nu is het zaak om vast te houden wat we hebben opgebouwd en met een creatieve, optimistische en realistisch blik te kijken naar wat de toekomst voor ons in petto heeft.

 

Nieuw elan

Twintig jaar nadat in Maastricht het Europese burgerschap een feit werd, is het Europees project toe aan een nieuw elan. En daar hebben we ú bij nodig. De Europese Unie is er door en voor haar burgers. En ons verenigde continent kan alleen maar sterker en welvarender worden als we ons oor bij u te luisteren leggen. U verwacht geen woorden, maar daden van Europa. En terecht.

 

Sinds mijn aantreden als eerste EU-commissaris voor burgerschap streef ik er samen met voorzitter Barroso en de andere leden van de Commissie naar om er met concrete maatregelen voor te zorgen dat burgers in het dagelijks leven kunnen gebruikmaken van hun EU-rechten. Dankzij de Europese Commissie zijn de rechten voor slachtoffers van criminaliteit verbeterd, is de toegang tot gezondheidszorg verruimd, is het gemakkelijker geworden om uw auto in een ander Europees land te laten registreren en zijn de consumentenrechten versterkt. Dit jaar gaan Europeanen ruim een miljard keer op reis binnen de EU. Meer dan twaalf miljoen EU-burgers zijn in een andere lidstaat gaan wonen. Ongeveer 40 miljoen burgers kopen online in andere Europese landen. En toch ondervinden Europeanen die hun rechten willen uitoefenen nog belemmeringen.

 

Europa is daar waar ú woont

Het kan dus beter. Maar daar hebben we u bij nodig. De komende drie maanden kunt u de Europese Commissie laten weten wat u van uw rechten vindt en wat voor Europese Unie u wilt. Vandaag – de Dag van Europa – starten we de grootste openbare raadpleging in de geschiedenis van de EU om te horen wat burgers van Brussel verwachten. Europa is namelijk meer dan Brussel. Europa is daar waar ú woont – of dat nu in Amsterdam is of in Moddergat. Daarom willen we graag van u horen welke problemen u ondervindt als u voor werk, studie of vakantie Europa intrekt, uw passief of actief kiesrecht in een andere lidstaat wilt uitoefenen, of online winkelt. Laat ons dus weten wat u van de Europese Commissie verwacht en hoe de Unie er volgens u in 2020 zou moeten uitzien.

 

We willen uw reacties en ideeën verwerken in het volgende verslag over het EU-burgerschap, dat de Commissie volgend jaar zal uitbrengen. Samen kunnen we zorgen voor een grenzeloos Europa waarin burgers hun rechten zonder probleem kunnen uitoefenen. Want 2013 wordt het Europees Jaar van de burger. Een jaar dat in het teken staat van uw rechten en ideeën. Laten we in gesprek gaan over het Europa van morgen – in uw woonplaats, in uw land, met vrienden, maar ook met lokale, nationale of Europese politici. De Europese Unie is sterk en telt 500 miljoen burgers. En u kunt Europa nog sterker maken – door u uit te spreken!

 

Laat uw stem vóór 9 september 2012 horen via: http://www.ec.europa.eu/yourvoice

Trefwoorden:
Europa

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Vivianne Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor Justitie, grondrechten en burgerschap
Uw rechten, uw toekomst: Bouw mee aan het Europa van morgen! - 8 mei 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 9
Focus
> Meer