Rechtspraak
20 mei 2012 | door: Ronald de Jongh, blauwbetalende loonslaaf

De sprookjes van de VVD

Stem in september met uw boerenverstand, u bent slimmer dan de 'oude' politiek u wilt doen geloven.

"Opstelten en Teeven kunnen wel schreeuwen, maar verder dan het ministerie komt het niet."

Weer een leugen van de VVD over Europa? Vooropgesteld, ik ben geen econoom of een of andere ‘goog’; ik ben een gemiddelde loonslaaf, een Henk zeg maar. Ik kom nog uit de tijd van 11 miljoen Nederlanders (bontkraagjes hadden we nog nooit van gehoord), de annuïteitenhypotheek en de kostwinner. Eind jaren '70 werd er al serieus gesproken over arbeidsparticipatie van de vrouw (emancipatie was officieel het doel)

 

Tot op heden werd dat gepromoot en heden ten dage weet men niet beter. De nadelen hiervan zijn in mijn ogen ontspoorde kinderen en kinderen met ‘lastige’ problemen (bv ADHD), het totaal ontbreken van sociale controle, etc. etc. maar dit terzijde.

 

Door een verhoging van de gezinsinkomsten lagen koopwoningen binnen handbereik. Vanaf de helft jaren '80 werd volop gebouwd en kon men een huis bemachtigen met subsidie. De zogenaamde Premie A en B-woningen. Door het toenemen van de besteedbaarheid en dus meer vraag naar koopwoningen, schoten de prijzen van woningen als paddenstoelen uit de grond. Men begon ook met het verstrekken van hypotheken waarin de kosten van de aankoop konden worden meegefinancierd, vervolgens kreeg men in de loop der jaren de mogelijkheden van beleggings- en aflossingsvrije hypotheken, tot een bepaalde hoogte. Deze hoogte werd echter steeds verder opgehoogd. De waarde van het krediet kon tot wel 130% van de toenmalige waarde van de woning oplopen. De politiek, het bedrijfsleven, ja eigenlijk de gehele samenleving manipuleerde mensen richting deze vormen. Ik ken mensen die herhaaldelijk dergelijke producten kregen opgedrongen, ondanks dat deze spaarzame mensen dit niet wilden.

 

Dief van je eigen portemonnee

Toch zijn deze mensen onder druk overstag gegaan en hebben hun reeds afbetaalde en dus hypotheekvrije woning in onderpand gegeven voor deze producten. Want het was zo lekker makkelijk, iedereen deed het, je kon van het geld een wereldreis maken, nieuwe auto kopen, noem maar op. Als je niet mee wilde, dan heette het dat je een dief van je eigen portemonnee was, omdat je bezit had (het vrije huis) moest je veel belasting betalen en had je niets extra's, de buurman die wel geld leende, had alle luxe en betaalde bovendien weinig belasting. Kortom: het werd heel aantrekkelijk gemaakt.

 

Na de invoering van de euro moest je niet gek opkijken als de waarde van je huis meer dan 100% toenam! (maar de inkomens bleven wel gelijk en daardoor staken we ons nog verder in de schulden)

 

VVD-mouw

En dan komt nu de aap uit de VVD-mouw. Het hoogtepunt van dit alles was in de begintijd van de euro. Vanwege al deze, feitelijk ongedekte, kredieten had de bestedingsruimte van mensen in Nederland ongekende hoogte bereikt.

 

Mijn stelling is dan ook dat niet Europa, maar wij zelf hebben zorg gedragen voor een groei in Nederland. Veel van deze groei lijkt mij gebruikt om Europa, inclusief de euro, te bekostigen.

 

Daarnaast is deze groei voor een deel teniet gedaan door inwoners van dit land die hun oorsprong elders hebben. Zij sturen veel Nederlands geld naar families in de thuislanden, dat begon al met de Surinamers (die doen dat nog steeds). Je kunt dit onderbrengen bij Ontwikkelingssamenwerking, maar goed ook dit terzijde, alhoewel ik er een apart hoofdstuk over kan schrijven.

 

Het lijkt er op dat de VVD er alle belang bij had om het hypotheeksprookje overeind te houden, tot nu. De politieke werkelijkheid, over hypotheken, van vandaag gooit roet in de plannen. Het hypotheekpiramidespel van de VVD lijkt geen draagvlak meer te hebben, de Kunduzcoalitie wil op dat gebied hervormingen. Vandaar de omezwaai van de VVD aangaande ‘handen af van de hypotheekrenteaftrek’.

 

Kortom, de ‘oude’ politiek met de VVD, CDA en PvdA in de hoofdrollen, hebben ons land een slechte dienst bewezen.

 

Geen nagel

Wij zijn van een sociaal, gelukkig en welvaren land verworden tot een land waar geen nagel te vinden is om de kont te krabben, waar in de ochtend de melding ‘het is een normale ochtendspits van 200 kilometer’ inderdaad als normaal wordt gezien. Waar mede door het Law&Order-beleid iedereen beducht moet zijn om (in het gunstigste geval) beroofd te worden, daarbovenop berooft de flitstaliban u van uw geld als u op een zesbaans(!) snelweg 101 rijdt in plaats van 100.

 

Daarbovenop rekent het CJIB een bedrag van 6 euro per boete. Dit terwijl het CJIB betaald wordt uit de algemene middelen waar u ook al voor betaalt.

 

Aangifte

Het oplossingspercentage van aangiften ligt rond de 22%! Indien iedereen aangifte zou doen, wordt dit percentage aanzienlijk lager. Het aantal zaken dat uiteindelijk bij de rechter komt en ook daadwerkelijk gesanctioneerd word is nog weer lager.

 

Er is een geval bekend van een onberispelijk gezin in een koophuis uit Arnhem dat jarenlang geterroriseerd werd door Tokkies die vanwege het spreidingsbeleid in Utrecht buren werden van de familie Nicolich..

 

Deze Tokkies hebben eerst een rechtschapen, gepensioneerd brandweerman en zijn vrouw weggejaagd uit hun koopwoning, de man is kort daarop overleden aan een hartaanval (oorzaak lijkt voor de hand te liggen)

 

Het andere gezin heeft op een gegeven moment hals over kop de koopwoning moeten verlaten omdat men geprobeerd had de tienerdochter omver te rijden met de auto! Na het vertrek van het gezin is de gehele woning vernield, er zat o.a. geen glas meer in de sponningen.

 

De woning is met zwaar verlies verkocht waarbij het gezin een jaar lang dubbele lasten heeft moeten dragen. En nu nog altijd zit met de restschuld van de hypotheek.

 

Politie

Bij de rol van de politie zijn aanwijzingen dat, dat niet geheel conform de regels is gegaan (er lijkt sprake van corruptie). Men heeft eerst geprobeerd om de rijksrecherche op deze zaak te zetten, dat bleek niet te kunnen (dat kan alleen in opdracht van de officier van justitie).

 

Vervolgens heeft men o.a. de VVD-burgemeester mevrouw Krikke geïnformeerd. Deze sprak haar afschuw uit en beloofde het probleem daadkrachtig aan te gaan pakken en zorg te dragen voor het vergoeden van de schade. We zijn inmiddels vijf (5) jaar verder, de daders lopen nog vrij rond en van enige schade vergoeding is geen sprake.

 

Wel heeft het gezin een deurwaarder op de stoep mogen ontvangen om de gemeentelijke belastingen te innen (belasting voor diensten die niet werden gebruikt). Het gezin betaalde deze belasting wel in de nieuwe gemeente (dubbel belasting betalen is in Nederland dus toch mogelijk, wat onwettelijk is).

 

Schreeuwen

Dus minister Opstelten en staatssecretaris Teeven kunnen wel schreeuwen (over de rol van slachtoffers etc.), maar verder dan het ministerie komt het niet en hun partijgenote in Arnhem wenst het geschreeuwde beleid niet uit te voeren! Genoeg tot zover.

 

‘Linkse hobby's’ hoor je vaak roepen, daar koppelt men meestal de PvdA aan. Dat is vreemd, want alle (grote) ‘oude’ partijen hebben afwisselend regeringsverantwoordelijkheid gehad in de afgelopen decennia. Of op z'n minst invloed in de Kamer. De Nederlandse uitvinding ‘polderen’ is daar het bewijs van. En is het dan zo dat ‘rechts’ geen hobby's zou hebben? Natuurlijk wel, iedere partij heeft zo z'n wensenlijstjes. Europa is er één van.

 

Naar de afgrond
Neen, alle partijen (ook bonden en andere organisaties) hebben boter op het hoofd. Met z'n allen hebben zij ons land naar de afgrond geleid. We hebben al lange tijd een bodemschat in de vorm van gas, ik hoor het ‘ze’ nog zeggen: het gas in de Nederlandse grond zal ons rijkdom brengen. Bij de invoering van de euro kreeg ik een Déjà vu gevoel bij de tekst ‘De euro zal ons rijkdom brengen’. Kortom het is allemaal agologie en manipulatie.

 

Basis herzien

Het wordt tijd om de basis te herzien. Uitgaande van 0% belasting, kijken wat voor ons burgers echt nodig is aan belastingen om beter en gelukkiger te functioneren. Iedereen die kan werken, zal werken. Diegene die echt niet kan wordt door ons, de werkende, in de watten gelegd. Deze mensen mogen geen zorgen hebben, dat hebben ze al genoeg.

 

We gaan fatsoenlijk om met onze ouderen, ook zij moeten de laatste dagen zorgeloos kunnen doorbrengen.

 

Indien men de verantwoordelijkheid voor kinderen op zich wil nemen, moet men die verantwoordelijkheid ook nemen (voor-, tussen-, na- en nachtopvang wordt verboden). Eén van de ouders blijft na schooltijd aanspreekbaar voor de kinderen (dus tijdens schooluren kan wel gewerkt worden).

 

De grenzen gaan dicht, we hebben ons steentje meer dan genoeg bijgedragen. Binnen enkele jaren is de bevolking gegroeid van 11 miljoen naar 17 miljoen, illegalen niet meegerekend (Je kunt de vraag stellen waarom ons land zo populair is!). De bevolking moet krimpen, om de gevolgen op te vangen zal langer gewerkt moeten worden.

 

Aandeelhouder

Onthoud daarbij het volgende, bevolkingsgroei is alleen in het belang van de aandeelhouder (de achterban van de VVD): hoe meer groei, hoe meer consumenten, hoe meer winst. We moeten weer tevreden zijn met wat we hebben en gaan voor meer kwaliteit.

 

Straffen in Nederland moeten progressiever worden: dat houdt in dat men bij een volgend vergrijp de vorige strafmaat maal 2 krijgt (volgens het binaire stelsel)

 

Maakt men tijdens de straf geen gebruik van de (opleidings-) mogelijkheden om zichzelf voor te bereiden op een goede terugkeer in de maatschappij, wordt men betrapt op gebruik van verdovende middelen of maakt men gebruik van geweld, dan moeten vrijheden binnen de inrichting worden beperkt tot een minimum.

 

Mensen die wel goed gedrag laten zien, moeten worden geholpen met terugkeer in die maatschappij (dus niet de deur uit trappen met een paar vuilniszakken), maar zorgen voor woonruimte en werk. Reclasseringscontact is verplicht.

 

Gedetineerden met een stoornis waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat zij de maatschappij opnieuw schade zullen toebrengen (bijvoorbeeld pedofielen) mogen niet meer terug in die maatschappij, zij worden ondergebracht in een zogeheten LongStay.

 

Stemtip

Mocht ik daar aanleiding toe zien, dan hoort u nog meer van mij in de toekomst. Bedankt voor uw aandacht. Stemtip voor de komende verkiezingen: stem met uw boerenverstand, u bent slimmer dan de ‘oude’ politiek u wilt doen geloven (stemvee). Kunt u zich vinden in het bovenstaande, zegt het voort, via Twitter bijvoorbeeld.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Ronald de Jongh, blauwbetalende loonslaaf
De sprookjes van de VVD - 20 mei 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer