Economie
28 mei 2012 | door: Tobias Hoogteijling, 4TVWO-scholier van het Sint-Maartenscollege, Voorburg

Het Lenteakkoord is goed, maar moet beter

Wat houdt dat Lenteakkoord nou eigenlijk in? De noodzakelijke 3% wordt behaald, maar dat kan op een nog betere manier dan nu gepland.

"Een gezonder, mooier en schoner Nederland ligt binnen handbereik"

‘Zeven weken hield de PVV de rug recht, maar FC Kunduz boog binnen 24 uur’. Dat zei PVV-leider Geert Wilders over het akkoord dat CDA, VVD, GroenLinks, D66 en ChristenUnie hadden bereikt. Dit zogeheten Lenteakkoord zal ervoor zorgen dat het tekort in de rijksbegroting in 2013 niet groter is dan 3%. Het is een pakket dat maatregelen bevat: bezuinigingen en hervormingen.

 

Voordat deze ‘Kunduz-coalitie’ onderhandelde over een akkoord, had de PVV al een ander pakket bezuinigingen gevormd met CDA en VVD. Helaas zou dit pakket de lasten niet eerlijk hebben verdeeld. Vooral armen en jongeren moesten het ontzien, terwijl de broodnodige hervormingen ontbraken. Op het laatste moment trok de PVV zich echter terug, omdat Wilders na 7 weken had bedacht dat hij toch ‘de oren niet wilden laten hangen naar de Brusselse bureaucraten’.

 

Meer dan een eis uit Brussel

Het behalen van een tekort van 3% is meer dan een eis uit ‘Brussel’. Jaren geleden is vastgelegd dat 3% het maximum moest zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met een groei van 2%, terwijl vandaag de dag de economie juist kromp in grote delen van Europa. Om het vertrouwen van de markten niet te verliezen is 3% in 2013 en later volledig begrotingsevenwicht dus noodzakelijk. Het Lenteakkoord is al een stap in de goede richting. De pijn wordt eerlijker verdeeld dan in het pakket van de drie rechtse partijen. Toch is er op enkele essentiële punten verbetering nodig.

 

Een van de belangrijkste punten uit het Lenteakkoord is de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Maar alleen de starters worden aangepakt, aan de huidige hypotheken wordt niets veranderd. Dit zorgt dus alleen voor verdere stagnatie op de woningmarkt. Als in 2013 nog maar 90% van de hypotheekrente van de belasting mag worden afgetrokken, het jaar daarna 80%, en zo verder, wordt dit voorkomen. Mensen krijgen de tijd om te anticiperen, een zeepbel op de woningmarkt wordt voorkomen en dit brengt structureel meer geld in de rijkskas. Geen hypotheekrenteaftrek levert per jaar ongeveer 12 miljard op.

 

Zorg en btw

Het tweede belangrijke punt uit het akkoord is besparing op de zorg. Naar mijn mening gebeurt dat echter nog niet genoeg. De zorgkosten zijn de laatste jaren met vele miljarden gestegen. De welvaartsstaat wordt zo onbetaalbaar. Het basispakket moet kleiner, de eigen bijdrage groter en het eigen risico hoger. In de eerste plaats zal dit geld opleveren. Bovendien stimuleert dit mensen gezonder te leven. Als zij ongezond leven en vervolgens bijvoorbeeld een hartoperatie moeten ondergaan, weten ze dat zij er wel voor moeten betalen.

 

Ten derde de collectieve lastenverzwaring. Het huidige plan is om het hoge btw-tarief te verhogen van 19% naar 21%. Ik stel voor het te verhogen naar 20%, want dat levert wel geld op, maar is niet veel slechter voor de koopkracht. Om extra geld binnen te halen wil ik tijdelijk een inkomstenbelasting van 70% op alles wat men verdient boven de €80.000 per jaar (een vijfde inkomstenbelastingschijf dus). Die 70% geldt ook voor alle vertrekbonussen. Ik ben tegen de nullijn voor ambtenaren en leraren. Dat is slechts het resultaat van vooroordelen over hen. Uit onderzoek blijkt dat het Nederlandse ambtenarenapparaat juist effectief is. Ambtenaren hebben de afgelopen jaren al te maken gehad met bezuinigingen. Een loonsverhoging van 0.6% compenseert de inflatie niet, maar zal ook niet zo hard aankomen als een nullijn.

 

Accijnzen

Wel ben ik voor een flinke verhoging van accijnzen. Dit zal de koopkracht uiteraard verminderen, maar bij alcohol, tabak en benzine is dat juist positief. Sigaretten moeten één euro duurder worden, shag anderhalve euro. De accijns op niet-sterke drank moet met 30 procentpunt omhoog, die op sterke drank met 18 procentpunt. Omdat vooral armere mensen hier dan minder van zullen kopen, zal de gezondheidskloof tussen arm en rijk kleiner worden.

 

Verder wil ik een accijns van 8% van de prijs op kolen, 6% op aardolie en 2% op aardgas (en op deze drie gebaseerde producten). Dit remt het gebruik hiervan en stimuleert groene energie. Ook wil ik een accijns van 10% op voedsel dat veel vet of suiker bevat.

 

Arbeidsmarkt

Als vierde wil ik de arbeidsmarkt flink hervormen. Dat wordt gelukkig ook gedaan in het Lente-akkoord. Het ontslagrecht wordt versoepeld, maar de werkgever betaalt de eerste 6 maanden de WW. De lengte van die WW is afhankelijk van het aantal jaren dat daarvoor is gewerkt. De duur wil ik met 20% verkorten. De eerste twee maanden bedraagt de WW 70%, daarna 65% van het daarvoor verdiende salaris (nu 3 maanden 75%, dan 70%). Dit bespaart geld en stimuleert mensen werk te zoeken.

 

Om de vergrijzing op te vangen, moet er meer gewerkt worden. De werkweek gaat van 36 naar 38 uur per week, maar alleen in de sectoren waar dat mogelijk is. De AOW-leeftijd moet ook omhoog. Vanaf 2013 ieder jaar met twee maanden, vanaf 2019 met drie, vanaf 2023 met vier. In 2029 is dan een pensioengerechtigde leeftijd van 69 bereikt. Meer werken levert geld op via de belasting en is goed voor de economie. En waar moet dan gewerkt worden? Ik wil 2 miljard uittrekken voor de aanleg van speeltuinen, sportvelden, sportlocaties, fietspaden, en ook wegen. Iedereen profiteert van de verbeterde infrastructuur en recreatiemogelijkheden en de stilliggende bouwsector wordt uit het slop getrokken.  

 

Justitie en veiligheid

Als laatste kan er nog veel bezuinigd worden bij justitie en veiligheid. Ik wil afschaffing van de wietpas, legalisering van cannabis en hasjiesj en een accijns van 40% op de verkoop ervan. Nederlanders behouden dan hun vrijheid. Een illegaal circuit en overlast door drugshandel worden voorkomen, terwijl dit de staatskas ook nog ten goed komt.

Verder wil ik zo veel mogelijk gevangenisstraffen omzetten in taakstraffen. Dit scheelt geld, is nuttig voor de gemeenschap en de dader leert hier ook meer van. Burgers zien dan van dichtbij wat er gebeurt als je de wet overtreedt en dat zal hen hiervan weerhouden. Ook werken met elektronische detentie zal geld opleveren.

 

Beter dan het Catshuisakkoord

Al met al is het Lente-akkoord een goed akkoord, veel beter dan het Catshuisakkoord dat CDA, VVD en PVV bijna hadden uitgevoerd. De noodzakelijke 3% wordt behaald, maar dat kan op een nog betere manier dan nu gepland. Een andere beperking van de hypotheekrenteaftrek benadeelt niet alleen starters en levert ook nog eens miljarden op. Ook op de zorg moet flink worden bespaard. Een hoog btw-tarief van 20%, een hoger inkomstenbelastingtarief op hogere inkomens en flink meer accijnzen leveren ook geld op. Tel daar hervorming op de arbeidsmarkt, investering in infrastructuur en besparing bij justitie en veiligheid bij op, en een gezonder, mooier en schoner Nederland is binnen handbereik.

Trefwoorden:
EconomiePolitiek

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Tobias Hoogteijling, 4TVWO-scholier van het Sint-Maartenscollege, Voorburg
Het Lenteakkoord is goed, maar moet beter - 28 mei 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 8
Dreig desnoods met sancties
> Meer