Politiek
22 juni 2012 | door: Jermain Carter, Kandidaat kieslijst D66

De natuurlijke partner van het sociaal-liberalisme is de sociaal-democratie

Nu onze EK-dromen uiteen zijn gespat, zullen we ons maar moeten gaan richten op de volgende strijd.

"Eigenlijk is het sociaal-liberalisme een doorontwikkeling van de sociaal-democratie"

De meeste politieke partijen hebben hun kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september al klaar en zo ook hun verkiezingsprogramma, of de contouren hiervan. Het voorsorteren voor mogelijke regeringscoalities kan beginnen. Een interessante vraag die weer zal opkomen is waar een sociaal-liberale partij moet worden geplaatst. Rechts, links of vlees noch vis. Dit is een simpele vraag waar je in de kern alleen een heel simpel en flauw antwoord op kan geven: "dit is afhankelijk van uw eigen definitie van links en rechts". Voor veel mensen zal dit antwoord echter onbevredigend uitvallen.

 

Een mooie invalshoek om toch meer duidelijkheid te scheppen, is te bepalen wie de meest natuurlijke partner van een sociaal-liberalisme zou moeten zijn. Om meteen met de deur in huis te vallen; de meest natuurlijke partner van het sociaal-liberalisme is de sociaal-democratie.

 

Doorontwikkeld sociaal-democratisch gedachtegoed

Beide stromingen erkennen in de basis dezelfde randvoorwaarden voor de samenleving op het gebied van sociale voorzieningen, gelijkheid en ondernemerschap. Sterker nog, je zou kunnen stellen dat het sociaal-liberalisme een doorontwikkeling van het sociaal-democratische gedachtegoed is. De emancipatie en verheffing die in het sociaal-democratische gedachtegoed centraal stonden, hebben het individu een belangrijkere rol in onze denkwereld gegeven. Dit individu, zijn vrijheden en zijn welzijn staan centraal binnen het sociaal-liberalisme. Het sociaal-liberalisme onderscheidt zich voornamelijk van de sociaal-democratie door in te haken op een andere uitgangssituatie, namelijk een geëmancipeerdere en individualistischere samenleving.

 

Het richt zich hierbij op het scheppen van een omgeving waarbinnen een individu zijn vrijheden daadwerkelijk kan uitoefenen en benutten. Geen papieren vrijheden, maar praktische vrijheden waarmee het welzijn binnen de samenleving en het welzijn van de samenleving als geheel toeneemt. Bij ieder vraagstuk moet het sociaal-liberalisme zich dan ook de vragen stellen: “Wat betekent dit voor een concreet individu?” en “Welke uitwerkingen heeft dit op de samenleving?” Een naïef wereldbeeld behoort hier niet toe en deze instelling vraagt een continue herbeoordeling van eigen zienswijzen. Voortschrijdend inzicht is namelijk geen blamage, maar een teken van groei.

 

Enge vrijheden voor specifieke doelgroepen

Ook het sociaal-liberalisme staat hiermee in schril contrast tot het neo-liberalisme, dat zich voornamelijk richt op het creëren van enge vrijheden voor specifieke doelgroepen door het afbouwen van voorzieningen en regelgeving die al dan niet weldoordacht zijn ingevoerd.

 

Sociaal-liberalisme is zodoende niet zozeer het broertje van het neo-liberalisme, maar meer het kind van de sociaal-democratie. Als meest hedendaagse invulling van de sociale stromingen heeft een het sociaal-liberalisme de plicht om gebruik te maken van de meest recente kennis en ervaring die aanwezig is binnen de wetenschap, niet-gouvernementele organisaties en het bedrijfsleven en de verantwoordelijkheid om de sociale lessen uit het verleden niet te vergeten. Als geen ander heeft het sociaal-liberalisme hierdoor de mogelijkheden om binnen het politieke speelveld bruggen te slaan en de architect te zijn van een gulden middenweg.

 

Wat dit allemaal concreet betekent voor de komende crisisjaren? Het meest belangrijke om de sociale cohesie te behouden is er voor te zorgen dat mensen hun economische vrijheden en zekerheden grotendeels behouden. Dit komt nu dus in eerste instantie neer op het op slimme wijze creëren van banen, banen en banen en het niet te grabbel gooien van onze verzorgingsstaat.

Trefwoorden:
Politiek

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Jermain Carter, Kandidaat kieslijst D66
De natuurlijke partner van het sociaal-liberalisme is de sociaal-democratie - 22 juni 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer