Rechtspraak
14 juli 2011 | door: Rocky Vuyk

Kortzichtigheid in softdrugsaanpak

Met lichte teleurstelling volg ik de laatste tijd het softdrugsdebat en de kortzichtige houding van het kabinet hierin.

"Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven slaan de cannabisplank volledig mis."

Daar waar, naar mijns inziens, de minister en staatssecretaris van Justitie goed werk verrichten op het gebied van minimumstraffen, het afschaffen van bonnenquota en het adolescentenstrafrecht, slaan de VVD-bewindsmannen op het gebied van softdrugs de plank mis.


De aanpak van het voordeurbeleid en de invoering van de wietpas heeft als doel het verminderen van het aantal drugstoeristen. Maar zijn die zogeheten drugstoeristen wel het grootste probleem van het huidige softdrugsbeleid? Nee, het grootste probleem is het achterdeurbeleid.

 

Criminele organisaties

De toevoer van cannabis wordt veelal gefaciliteerd door criminele organisaties die miljarden verdienen met deze bezigheid. Weliswaar heeft minister Opstelten toegezegd deze organisaties keihard aan te pakken, maar de oplossing is veel simpeler. De overheid moet de cannabiskweek reguleren om de criminele organisaties in de ban te dammen.

 

Door een monopolie te bemachtigen kan de overheid zo ook invloed krijgen op het THC-gehalte van de cannabis die verkocht wordt. Het onlangs gepresenteerde rapport ‘Drugs in Lijsten’ van de expertcommissie Lijstensystematiek Opiumwet bevatte een paragraaf waarin werd aangeraden het THC-gehalte te verlagen naar 15%. Maar hoe wil de minister dit gemakkelijk bereiken zonder regulering van de cannabiskweek? Alle coffeeshops sluiten die cannabis met meer dan het toegestane THC-gehalte bevatten?


Minimumleeftijd naar 21

Dan de invoering van de wietpas. Linksom of rechtsom zal de illegale handel in cannabis op straat toenemen, mensen zullen uit angst voor privacyschendingen geen wietpas willen aanvragen en minderjarigen zullen hun cannabis nog steeds door oudere leeftijdsgenoten kunnen laten halen. Een verhoging van de minimumleeftijd naar 21 zal cannabisgebruik op en rondom scholen veel effectiever bestrijden.


Ten slotte het kostenplaatje. De invoering van de wietpas kost miljoenen euro’s terwijl de regulering van de cannabiskweek (32 tot 43 ton per jaar) ook miljoenen kunnen opleveren. Dit geld zou veel beter kunnen worden gestoken in het tegengaan van drugs in het verkeer, het tegengaan van rondhangende drugstoeristen, het aanpakken van drugssmokkel in de Rotterdamse haven of het aanpakken van de handel in harddrugs in het uitgaansleven.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Rocky Vuyk
Kortzichtigheid in softdrugsaanpak - 14 juli 2011Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 9
Focus
> Meer