Godsdienst
3 augustus 2012 | door: Fop Schipper, Student

We moeten kiezen: vrijheid of gelijkheid

Alles wijst erop dat de komende verkiezingen een tweestrijd gaan worden tussen de VVD en de SP. De strijd tussen liberalisme en socialisme draait om twee oude idealen van de Franse revolutie.

""Hoeveel misdaden zijn er niet gepleegd in uw naam!""

Op 8 november 1793 werd madame Roland in een houten kar naar de ‘Place de la Revolution’ in Parijs gereden. Ondanks dat ze de Franse revolutie omarmd heeft is ze in ongenade gevallen en ter dood veroordeeld. Terwijl ze naar de guillotine wordt gevoerd wijst ze met een bevende arm naar het Vrijheidsbeeld op het plein en spreekt haar laatste woorden: ‘Vrijheid, hoeveel misdaden zijn er niet gepleegd in uw naam.”

 

Madame Roland had net zo goed "gelijkheid" de schuld kunnen geven in haar aanklacht tegen de wreedheden van de Franse revolutie. Want hoewel haar bloed aan de bijl van de guillotine net zo rood was als dat van haar voorgangers, verkeerde madame Roland in de onfortuinlijke positie geboren te zijn in een adellijke familie. En de adel was niet zo’n populaire groep in Frankrijk eind 18e eeuw. Naast het feit dat het trieste lot van madame Roland ons leert dat mensen voor de meest nobele idealen de meest vreselijke dingen kunnen doen, brengt het ook een andere kwestie aan de oppervlakte. Namelijk die van de problematische verhouding tussen het streven naar vrijheid en gelijkheid.

 

Vrouwenquotum

Welk ideaal vindt u waardevoller, vrijheid of gelijkheid? De vraag impliceert dat beide tegelijk niet mogelijk is en de kans bestaat natuurlijk dat u daar nog helemaal niet van overtuigt bent. Een voorbeeld daarom, in de vorm van een maatschappelijk vraagstuk. Onlangs opperde eurocommissaris Viviane Reding het idee om in de hele eurozone een zogenoemd vrouwenquotum in te voeren. Voor wat betreft de verhouding tussen vrijheid en gelijkheid brengt ons dit op de volgende vraag. Laten we bedrijven vrij in de keuze van de samenstelling van hun bestuur, of dwingen we ze middels een quotum tenminste 30% vrouwen te benoemen? U bent het vast met me eens dat het prachtig is om te streven naar een gelijke positie van mannen en vrouwen. Maar om dit te bereiken moet er wel fors worden ingegrepen in de vrijheid van burgers en bedrijven.

 

De tegenspraak tussen vrijheid en gelijkheid openbaart zich het scherpst bij de klassieke tegenstelling tussen communisme en kapitalisme. De Verenigde Staten worden door velen gezien als kampioen van de vrijheid. Iedereen met de ambitie en de mogelijkheid iets van zijn leven te maken kan de "Amerikaanse droom" nastreven. Door hard te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven kun je rijk worden en opklimmen op de maatschappelijke ladder. In een vrije en competitieve markt lukt het echter lang niet iedereen om zijn of haar droom te verwezenlijken. Met andere woorden, er ontstaat ongelijkheid. Deze ongelijkheid wordt in Europa gezien als oneerlijk. In bijna alle Europese landen wordt er daarom op grote schaal geld overgeheveld van de rijken naar de armen. En door een uitgebreid sociaal vangnet worden de ‘oneerlijke’ uitkomsten van de maatschappelijke competitie genivelleerd.

 

Positieve discriminatie

Door zogenoemde positieve discriminatie toe te passen wordt geprobeerd de positie van allerlei "achtergestelde" groepen te verbeteren. De bottom line van deze benadering is dat er in feite niet gestreefd wordt naar gelijke kansen, maar naar gelijke uitkomsten. Zo nodig door overheidsdwang. Er is grote steun voor dit gelijkheidsstreven, ondanks dat het ten koste gaat van dat andere ideaal: vrijheid. We hoeven ons echter slechts de verschrikkingen van het communisme voor de geest te halen om te beseffen waar een doorgeslagen gelijkheidsdenken toe kan leiden. Als we de vrijheid–gelijkheid controverse vertalen naar de huidige politieke situatie in Nederland komen we uit bij de aloude strijd tussen socialisme en liberalisme. Anno 2012 wordt deze tegenstelling het best vertolkt door twee politieke partijen, die - zeker op dit punt - elkaars tegenpolen zijn. De liberale VVD en de socialistische SP. Komende september kunt u dus heel concreet kiezen voor ofwel vrijheid ofwel gelijkheid. Voor broederschap kunt u bij de SGP terecht.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Fop Schipper, Student
We moeten kiezen: vrijheid of gelijkheid - 3 augustus 2012
Stop met het actief streven naar meer diversiteit - 26 maart 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer