Emancipatie
20 augustus 2012 | door: Gian Paolo Accardo, adjunct-hoofdredacteur van Presseurop.eu

Stel het huwelijk open voor iedereen

De vraag over homohuwelijken moet zijn: is er een objectieve reden om twee mensen die van elkaar houden, ongeacht hun geslacht, te beletten met elkaar te trouwen?

"Door de rechten van sommigen uit te breiden wordt geen inbreuk gemaakt op de rechten van anderen"

U woont in België, Denemarken, IJsland, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje of Zweden? Dan hoeft u zich geen zorgen te maken. In die landen kunnen personen van hetzelfde geslacht namelijk gewoon met elkaar trouwen. Maar in de rest van Europa duikt dit onderwerp geregeld op in het politieke en maatschappelijke debat, vooral vlak voor of net na de verkiezingen.

 

In Frankrijk bijvoorbeeld beloofde François Hollandetijdens zijn campagne voor de presidentsverkiezingen dat hij het recht op trouwen en adoptie zal openstellen voor homoseksuelen. Na zijn verkiezing kondigde hij voor het voorjaar van 2013 een wet aan over dit onderwerp. Een deel van de rechtse oppositie zal waarschijnlijk vóór stemmen.

 

In Finland werd in maart van dit jaar een wetsontwerp ingediend om een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken. In Duitsland wil het maar niet lukken om de beslissing van het Constitutionele Hof, dat stelt dat personen van hetzelfde geslacht recht hebben op dezelfde behandeling als heteroseksuele stellen, om te zetten in federale wetgeving. De vijandige houding van rechts en van de liberalen die aan de macht zijn, speelt hierbij een grote rol.

 

In Luxemburg wordt het wetsontwerp inzake het homohuwelijk in de loop van 2013 in stemming gebracht. En in Groot-Brittannië heeft de regering aangekondigd dat het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht voor het einde van haar mandaat zal worden gelegaliseerd.

 

Bedorven discussies

In andere landen, zoals Italië, Polen en Griekenland, gaat de discussie voorlopig alleen nog over het geregistreerd partnerschap, de eerste stap naar erkenning van het huwelijk.

Over dit onderwerp wordt vaak hartstochtelijk en zelfs fel gedebatteerd. De discussies worden echter steeds weer bedorven door een misverstand dat opduikt zodra het gaat om een maatschappelijke kwestie (abortus, echtscheiding, euthanasie, homohuwelijk) waarbij godsdienstovertuigingen een rol spelen.

 

Het moet toch mogelijk zijn om deze zaken vanuit een neutraal en liberaal standpunt te bekijken: door de rechten van een deel van de bevolking uit te breiden wordt geen inbreuk gemaakt op de rechten van een ander deel, dat een andere overtuiging is toegedaan. Een recht erkennen houdt niet in dat iedereen ertoe verplicht wordt. Keus bieden wil niet zeggen dat gekozen moet worden. Je verzetten tegen een maatregel die de intieme levenssfeer van anderen betreft komt neer op onverdraagzaamheid. 

 

Discriminatie zonder bestaansreden

In het geval van het homohuwelijk gaat het erom een einde te maken aan een vorm van discriminatie die, als men erkent dat twee mannen of twee vrouwen het recht hebben om hun leven te willen delen, geen enkele bestaansreden meer heeft. Het Europees parlement heeft er goed aan gedaan om in 2003 voor eenresolutiete stemmen waarin de lidstaten werd gevraagd ‘een einde te maken aan iedere vorm van discriminatie – wettelijk of feitelijk – waarvan homoseksuelen nog altijd slachtoffer zijn, met name voor wat betreft het recht op huwelijk of adoptie’. 

 

Tegenstanders van het homohuwelijk en van adoptie door homostellen voeren aan dat de fundamenten van onze samenleving, die wordt verondersteld te zijn gegrondvest op het heteroseksuele gezin, er door worden ondermijnd, en dat het hebben van twee ouders van hetzelfde geslacht de stabiliteit van kinderen in gevaar brengt.

 

België, Nederland en Spanje bestaan nog steeds

Voor de eerste stelling is echter geen enkel bewijs te vinden: België, Nederland en Spanje bestaan nog steeds en zijn nog altijd vreedzaam en democratisch.

 

Wat de tweede bewering betreft, tot nu toe is uit geen enkel onderzoek gebleken dat het hebben van twee ouders van hetzelfde geslacht een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen. 

 

De vraag zou eigenlijk moeten worden omgedraaid: is er, afgezien van wettelijke belemmeringen, een objectieve reden om twee mensen die van elkaar houden, ongeacht hun geslacht, te beletten met elkaar te trouwen?

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Gian Paolo Accardo, adjunct-hoofdredacteur van Presseurop.eu
De vakantie is voorbij voor EU-leiders - 24 augustus 2012
Stel het huwelijk open voor iedereen - 20 augustus 2012
EU als super-sportmacht is geen goed idee - 10 augustus 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 16
Maak een heldere structuur
> Meer