Ontwikkelings-samenwerking
22 augustus 2012 | door: Mark Snijder

Negeer de Europese landbouwsubsidies niet langer

Het Europees landbouwbeleid schittert door afwezigheid in de politieke en maatschappelijke discussie over Europa. De tijd is rijp voor een stevige discussie hierover.

"Waar is de maatschappelijke discussie over de boterberg en de melkplas?"

Toen ik op de basischool leerde over de (toen nog) Europese Gemeenschap, maakten we kennis met de 'boterberg' en de 'melkplas'. Als je nu met jongeren over Europa praat, gaat het over de euro, over de financiële crisis en over Griekenland. Geen woord over landbouw. Toch is het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) nog springlevend. In de huidige begroting besteedt de EU ruim veertig procent aan landbouw en platteland. Europa is actueler dan ooit en de verkiezingen van 12 september worden bestempeld als een referendum over Europa. Maar waar is de maatschappelijke discussie over het Europese landbouwbeleid?

 

Cijfers

Een aantal cijfers ter illustratie. De totale meerjarenbegroting (2007-2013) van de Europese Unie bedraagt ruim 975 miljard euro. Hiervan wordt vierhonderd miljard euro besteed aan landbouw en natuurbeheer, dat is veertig procent. Ook in de nieuwe begroting (2014-2020) heeft de Europese Commissie bijna veertig procent gereserveerd voor het GLB. Een groot deel hiervan komt ten goede aan de zuivelsector; binnen het landbouwbeleid is de zuivelproductie een van de belangrijkste landbouwactiviteiten.

 

Maar het Europese landbouwbeleid heeft niet alleen een kostenkant. De Nederlandse agrarische sector profiteert ook flink van het EU-beleid. In 2009 ontving 80% van de landbouwbedrijven in Nederland directe inkomenssteun uit Brussel, samen goed voor ruim 800 miljoen euro. Meer dan de helft hiervan ging naar de melkveehouderij. Grote kans dus dat uw glas Nederlandse weidemelk een Europese bijsmaak heeft.

 

Blinde vlek

Het Europese landbouwbeleid raakt ons dus aan twee kanten. Desondanks schittert het Europese landbouwbeleid door afwezigheid in de politieke en maatschappelijke discussie over Europa. Wellicht omdat het snel een tamelijk technische discussie wordt, door termen als melkquotering, exportrestituties en marktordening. Of omdat landbouw voor de meesten van ons een wereld is waar we weinig mee in aanraking komen. Maar juist dan is het raadzaam je af te vragen of het nog gelegitimeerd is dat veertig procent van onze Europese uitgaven naar deze sector gaat.

 

Ook de verkiezingsprogramma's wijden slechts enkele woorden aan het Europese landbouwbeleid. Veelal komen ze daarbij niet verder dan het 'afbouwen van Europese landbouwsubsidies' en het 'hervormen' of 'veranderen' van het landbouwbeleid. Hebben we hier te maken met een klassieke blinde vlek?

 

Praat erover op feestjes

De tijd is rijp voor een stevige politieke en vooral maatschappelijke discussie over het Europese landbouwbeleid. Wat zijn onze ambities voor de Europese landbouwsector? Blijven wij concurreren met opkomende economieën elders in de wereld of zetten wij ons geld op duurzaamheid en innovatie?

 

Dit debat wordt binnen de sector ongetwijfeld gevoerd. Maar een bredere maatschappelijke discussie is gewenst, in het licht van de veranderende blik op Europa en onze eigen financiële situatie. Vergelijk het met de discussie over ontwikkelingssamenwerking: hoe weinig fraai soms ook, er werd wel over gepraat op feestjes.

 

Op milkstory.nl heeft Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy een goede aanzet gegeven voor een discussie over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Ook LTO'er Luc Groot doet een duit in het zakje. Hij pleit voor een voortzetting van het GLB, om zo te blijven voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor de agrarische sector.

 

Interessant is dat Groot zich ergert aan de onwetendheid van burgers en politici over de resultaten van de Nederlandse agrarische sector op onder meer duurzaamheid en dierenwelzijn. Maar is er iemand die ons dat ooit heeft verteld? Is dit niet precies die blinde vlek in de politieke en maatschappelijke discussie? Laten we de discussie daarom voortzetten, juist ook buiten de agrarische platforms.

 

Heer Groot, schrijf een opiniebijdrage in een zaterdagkrant. Politici, neem in de discussie over de toekomst van de EU ook het landbouwbeleid mee. En boeren van Nederland, vertel tijdens de Open Boerderijdagen hoeveel inkomenssteun jullie uit Europa ontvangen. En of deze steun wel of niet noodzakelijk is voor die heerlijke melk. Dan praten wij er met z'n allen over door. Wie durft het aan op het volgende feestje?

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer