Politiek
28 augustus 2012 | door: Heidi Akkers, Lactatiekundige IBCLC

Laat ook aandacht voor borstvoeding je stem bepalen

Wat zijn de standpunten van de verschillende politieke partijen in het zorgdebat op het gebied van borstvoeding? En hoe toepasbaar zijn deze standpunten? Een overzicht.

"Lactatiekundige zorg hoort thuis binnen het basispakket"

Het kan u niet ontgaan zijn: de verkiezingsstrijd is losgebarsten. Actuele thema’s verpakt in mooie woorden worden ons via gangbare media voorgeschoteld. Zorg. Groei. Sociaal. Investeren. Toekomst.

 

Ja, toekomst. En zorg. En investeren, ook ja.

 

Bent u er al uit? Weet u al waar u voor stemt? Of heeft u moeite om binnen het oerwoud aan beloften en speerpunten díe vertegenwoordiger te vinden die staat waar u voor staat?

 

Als vertegenwoordiger van borstvoedende gezinnen sta ik voor borstvoeding en volg ik derhalve het zorgdebat met verhoogde interesse. Wat zijn de standpunten van de verschillende partijen? Hoe toepasbaar zijn deze standpunten? Pleiten deze standpunten uiteindelijk in het voordeel van de lactatiekundige zorg en begeleiding? Graag neem ik jullie mee in een ronde programma vergelijken: het thema is dus als gezegd ‘Zorg’: hieruit noem ik enkele stellingen en deel ik mijn gedachten.

 

PvdA: 

 • “Effectieve preventiemaatregelen horen in het basispakket van de zorgverzekering.”

Inderdaad! Preventiemaatregelen zijn nuttig, zeker als ze bewezen effectief zijn. Dit juich ik toe. Borstvoeding beschermt -preventief- op vele vlakken, voor zowel moeder als kind. Wanneer meer moeders (langer) borstvoeding geven komt dat de hele maatschappij ten goede. Ik pleit dus vóór het vergoeden van de lactatiekundige zorg in het basispakket!

 

CDA:

 • “Zwangerschaps- en bevallingsverlof en ook vaderschapsverlof uitbreiden.” 

Uitgebreider verlof gunt moeders de tijd en de kans om borstvoeding geven tot een succes te maken. Wanneer de bevalling niet ging zoals verwacht, of moeder of kind kampen met gezondheidsproblemen, een slechte start, wanneer de voeding moeizaam op gang komt, zijn ouders vaak zo aan het modderen om het borstvoeding geven op de rit te krijgen. Wanneer dit lekker begint te lopen moeten moeders zich haast alweer richten op de terugkeer naar studie of werk. Borstvoeding geven verdwijnt meer dan eens naar de tweede plaats. Uitgebreider verlof waar nodig kan gezinnen helpen de zorg voor hun kindje (waar borstvoeding toe hoort) op de rit te zetten als vast onderdeel binnen de dagelijkse zorg. In deze pleit ik dusvóór uitgebreider bevallingsverlof.

 

 • “Verzekerde zorg wordt beperkt tot noodzakelijke zorg.”

Wanneer is zorg noodzakelijke zorg? Wanneer het groei en ontwikkeling positief stimuleert? Wanneer het preventief bescherming biedt? Is dat noodzaak? Borstvoedingsbegeleiding is in mijn ogen noodzakelijk. Lactatiekundige begeleiding hoort wat mij betreft binnen de basisvoorzieningen. Maar wie bepaalt dat? En welke krachten zijn hier in van belang? Welke lobby bepaalt (betaalt) wat al dan niet onder ‘noodzakelijke zorg’ valt. Ik kan mij hier zorgen om maken...

 

SP: 

 • “Schaalverkleining in de zorg, zoveel mogelijk zorg in de buurt, met wijkgezondheidscentra, poliklinieken en consultatiebureaus.”

Ik ben het eens met meer zorg in de buurt: de lactatiekundige binnen handbereik. Binnenlopen voor een vraag of overleg binnen je eigen wijkgebaseerde gezondheidscentrum of consultatiebureau; weten dat je nog kunt bellen met een vraag of binnenlopen bij de polikliniek. Ik pleit vóór bereikbare lactatiekundige zorg in de buurt.

 

 • “Bestrijden sociaal economische gezondheidsverschillen.” 

Wanneer borstvoeding meer ondersteuning krijgt binnen de sociaal en economisch zwakkere gezinnen binnen de wijk zullen de gezondheidsverschillen en daarmee samenhangende problematiek afnemen. Gun kinderen deze gezonde start in groei en ontwikkeling. Maak het mogelijk door de lactatiekundige zorg laagdrempelig en binnen handbereik in de wijk te positioneren.

 

D66: 

 • “Basiszorg dichtbij: daarom ‘anderhalvelijnsinstellingen’ met meer specialistische zorg in de buurt om ziekenhuisbezoek te beperken.”

Ik zie hierin bij uitstek een taak weggelegd voor de lactatiekundige: specialistische borstvoedingsbegeleiding bevordert de gezondheid, met een zichtbare afname van ziekenhuisbezoek. (Niet enkel minder bezoeken door toenemende gezondheid; ook minder misdiagnose bij jonge baby’s die we mogelijk terug kunnen voeren op voedingsbeleid)

 

 • “Toegankelijkheid huisarts vergroten, beloning meer richten op gezondheidsbevordering en voorkomen van zorgvraag.” 

Ook hierin voorzie ik een rol van de lactatiekundige binnen het consultatiebureau en/of servicepunten voor vragen over zorg, wonen, welzijn.  Daarnaast:belonen van moeders die langer borstvoeding geven: Uiteraard! 

 

 • “Een houdbaar zorgstelsel begint met het voorkomen van onnodige vraag naar zorg. Mensen zullen bewuster moeten gaan beslissen over het al dan niet zoeken van professionele zorg. Zorg die niet noodzakelijk is, hoeft niet in het basispakket”

Wederom: wie bepaalt of de vraag nodig is? Of de zorg noodzakelijk is? Dit kan zomaar nadelig uitpakken voor de bereikbaarheid van lactatiekundige zorg.

 

GroenLinks: 

 • “Zorg in wijk en buurt staat centraal.” 

Iets met dergelijke bewoordingen hebben we al meer gehoord. Zoals eerder gezegd ben ik vóór bereikbare lactatiekundige zorg in de eigen wijk.Hopelijk is dit ook de invulling. 

 

 • “De belangrijkste zorg in het basispakket.”

Lactatiekundige zorg binnen het basispakket!

 

ChristenUnie: 

 • “Centrum Jeugd en Gezin is spil in jeugdzorg met signalerende, adviserende, coördinerende en voorlichtende rol.” 

De lactatiekundige als vaste medewerker binnen het Centrum Jeugd en Gezin en Consultatiebureau. 

 

 • Ziekenhuizen concentreren en specialiseren met kleine locaties voor bereikbare basiszorg.”

Wederom: de lacatiekundige laagdrempelig bereikbaar maken, om al die families die de keuze al maakten om borstvoeding te geven, bij te staan en te ondersteunen in mogelijke vragen die zij tegen komen.

 

Conclusie

Bovenstaand is uiteraard maar een deel van de standpunten van de diverse partijen. Er zijn meerdere factoren die de keuze voor een partij op 12 september aanstaande bepalen. Wanneer ik kijk naar wat ik tegenkom in dit rondje langs de verschillende partijen, kan ik het volgende concluderen:

 • Lactatiekundige zorg hoort in het basispakket thuis
 • Het bevallingsverlof kan uitgebreider
 • Lactatiekundige zorg hoort laagdrempelig en binnen handbereik te zijn, in de eigen wijk, binnen de vertrouwde omgeving van gezondheidscentrum, Centrum voor Jeugd en Gezin of Consultatiebureau.

Ongeacht de uitkomst op 12 september zal ik de families die ik tegenkom binnen mijn lactatiekundigepraktijk blijven begeleiden en vertegenwoordigen. Mijn motieven hiervoor zijn even eenvoudig als motiverend: ik sta voor borstvoeding!

 

De aangehaalde standpunten zijn verkregen via programmavergelijker.nl  en de websites van de diverse politieke partijen.

Trefwoorden:
PolitiekGezondheid

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Heidi Akkers, Lactatiekundige IBCLC
Laat ook aandacht voor borstvoeding je stem bepalen - 28 augustus 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer