Onderwijs
5 oktober 2012 | door: Michelle Van Sprengel, Studente Sociaal Werk

Duurder onderwijs wordt onze ondergang

Onderwijseconoom Ides Nicaise pleit voor een hoger inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Maar wanneer men dat doet, houden we de armoede in stand.

"Hoger inschrijvingsgeld zorgt voor uitsluiting"

De Leuvense onderwijseconomoom Ides Nicaise pleit voor een hoger inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs. Dit omdat hij van mening is dat de middenklasse profiteert van het lage inschrijvingsgeld enerzijds en anderzijds indirect een subsidie ontvangt.

 

Deze argumenten die Ides Nicaise gebruikt mogen dan wel correct zijn, maar het is een verkeerde invalshoek om naar het inschrijvingsgeld te kijken. Wat willen we bereiken in België? Een grotere kloof tussen rijk, hooggeschoold en arm, laaggeschoold of sociale inclusie, gelijkwaardigheid? Mijn mening vertrekt van deze kansarme klasse: Een hoger inschrijvingsgeld zorgt voor uitsluiting.

 

Een oplopende schuldenberg

Uit de gegevens van de FOD Economie blijkt dat er in 2010 bijna 5 miljoen personen een lening of contract zijn aangegaan. Van deze personen zijn er 365.374 die achterstaan met de afbetaling hiervan. Dit is een totaal van 7,36%. Verdere gegevens tonen aan dat het merendeel van deze personen een leeftijd heeft van tussen de 25 en de 34 jaar, goed voor een 27,4%.

 

Wanneer we het inschrijvingsgeld van het hoger onderwijs gaan verhogen, verhogen we deze reeds dramatische cijfers. Het houdt immers in dat vele gezinnen en studenten een studielening moeten aangaan voor hun studies. Studeren wordt met andere woorden een zware investering. 

 

De cijfers van Arvastat (sept, 2012) tonen aan dat 25,9% van de jongeren, minder dan 25 jaar, werkloos is. Dit is éen vierde van de jongeren. Diezelfde gegevens vertellen ons dat 18,3% van de werklozen hooggeschoold is. Er is een stijging gezien van 10% tegenover een jaar geleden. We kunnen hieruit afleiden dat hoger onderwijs niet langer meer garantie biedt op werk. Dan rijst er de vraag: is een studielening, een hoog inschrijvingsgeld een investering die de moeite waard is?

 

Een vicieuze cirkel 

De vicieuze cirkel van armoede: 'gebrek aan scholing - laag kennisniveau - laaggeschoold werk - laag inkomen',  is een zeer moeilijk te doorbreken cirkel. Vaak hebben de ouders niet de juiste middelen voorhanden om goed onderwijs te voorzien voor hun kinderen. Zo zien we dat de vicieuze cirkel doorgaat van generatie op generatie. Doordat ons hoger onderwijs toegankelijk is voor alle klassen van het milieu, verhoogt men de kans op het doorbreken van de cirkel die vaak reeds vele generaties bestaat. Wanneer men de prijs van het hoger onderwijs gaat verhogen, houden we met andere woorden de armoede in stand.

 

Inclusie en gelijkwaardigheid

Het inschrijvingsgeld van het hoger onderwijs moet toegankelijk blijven voor iedereen. We moeten het geld bekijken vanuit de invalshoek van de lagere socio-economische klasse. Inclusie en gelijkwaardigheid zijn belangrijke doelen die we moeten nastreven, zowel in het onderwijs, als op de werkvloer en in onze vrije tijd.

Trefwoorden:
Onderwijs

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Michelle Van Sprengel, Studente Sociaal Werk
Duurder onderwijs wordt onze ondergang - 5 oktober 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 8
Dreig desnoods met sancties
> Meer