Politiek
31 oktober 2012 | door: Frans Wilms, auteur van het e-book Leiderschapsdomeinen

Dit kabinet heeft een vergezicht nodig

Met een uitruil van belangen heb je nog geen verbindende visie. Wil het kabinet echt 'bruggen slaan', dan moet het uit een ander vaatje tappen.

"Uitruil leidt ertoe dat inwonersgroepen zich tegen elkaar gaan verzetten"

‘Ik zie alleen keuzes en geen vergezichten’, zegt een van de aanwezigen tijdens de eerste PvdA-bijeenkomst waarin partijleider Samsom het regeerakkoord presenteert. De Volkskrant rapporteert erover. Even later komt de verklaring: ‘een visie staat er niet in omdat PvdA en VVD zo’n gezamenlijke visie niet hebben’, zegt Samsom. Wat hier tijdens de eerste de beste bijeenkomst rondom het beleid van ons aanstaande kabinet naar boven komt, is naar mijn idee cruciaal: het kabinet heeft geen visie…

 

Dat Rutte en Samsom in staat zijn geweest om samen zaken te doen verdient alle lof. Los van de vraag of je het met de maatregelen eens bent, het is heel knap dat PvdA en VVD hun verschillen weten te overbruggen. Het is weliswaar een uitruil geworden, maar ze doen het en dat juist op een moment dat de noodzaak groot is. Petje af, dus.

 

Uitruil

Tegelijkertijd wringt er iets vanaf de eerste dag. Het kabinet ontbeert een vergezicht. Een oude wijsheid klinkt door mijn hoofd. Als je niet weet waar je naar toe gaat, kom je ergens anders uit.

Ik denk dat dit de grootste bedreiging voor dit kabinet is. Want ook voor het kabinet geldt, dat je oogst wat je zaait. Die oogst is dan dat er continu sprake zal zijn van een uitruil. Jij hier je zin, ik daar. Dat wordt de oplossing van elk knelpunt dat zich aandient. Uiteraard zal de samenleving daar driftig aan mee doen. Het risico is dan heel groot dat inwonersgroepen zich tegen elkaar gaan verzetten. Je ziet het vandaag in het debat in de Tweede Kamer al gebeuren.

De middenklassers tegen de rest. Straks worden het de werkgevers tegen de werknemers, de gezonde mensen tegen de zieken, de ouderen tegen de jongeren… Het gaat vervolgens nog slechts om euro’s, om geld, om poen…

 

Synergie

‘Bruggen slaan’ is het veelbetekenende motto van dit kabinet. Het is een motto, dat ik van harte onderschrijf. Juist nu zouden we uit het strijdende in het verbindende domein moeten stappen. Fantastisch dat dit kabinet daarin wil voorgaan. Om succesvol te zijn is er echter meer voor nodig dan een uitruil van belangen. Wanneer je echt bruggen slaat, probeer je synergie te bereiken door het beste van de verschillende belangen naar boven te halen in een dialoog met respect voor elkaar.

 

Een visie die op deze manier tot stand komt, zorgt voor het noodzakelijk houvast. Als het kabinet het menens is met haar motto, dan is dit regeerakkoord slechts een eerste stap. Dan ligt er volgend jaar met Prinsjesdag een gedegen visie, die het mogelijk maakt om in samenspraak tot synergie te komen.

 

Zonder vergezicht kun je best van start, maar hoe verder je van het beginpunt af geraakt, hoe meer je naar die stip op de horizon gaat verlangen. Ik verlang er nu al naar...

Trefwoorden:
Politiek

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Frans Wilms, auteur van het e-book Leiderschapsdomeinen
Sla een brug tussen het marktmodel en het poldermodel - 21 november 2012
Dit kabinet heeft een vergezicht nodig - 31 oktober 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer