Onderwijs
31 oktober 2012 | door: Hanne Paulussen, Studente Sociaal Werk

Houd leerlingen tot zes uur 's avonds op school

“Naar school tot zes uur ’s avonds.” Dit is een uitspraak van Walter Buijs, voorzitter van vijftig katholieke scholen. Hij pleit terecht voor een revolutionaire hervorming in het onderwijs.

"Voorstel van Walter Buijs bevordert de gelijke kansen"

Walter Buijs, voorzitter van vijftig katholieke scholen, pleit in een interview door De Morgen voor persoonlijke begeleiding gedurende twee jaar voor de jongeren (zie de link onderaan dit artikel). Leerkrachten kunnen hen in hun schoolloopbaan ondersteunen. Leerkrachten zouden dit in principe moeten aankunnen. Diegenen die niet geschikt zijn kunnen via nascholing of in hun lerarenopleiding coaching kennis opdoen. Verder pleit hij voor het feit dat alle leerlingen tot zes uur op school blijven, om eventueel huiswerk te maken. Zij die verder staan kunnen ook aan sport of muziek doen binnen de school.

 

De bedoeling van Buijs is om hiermee zelfdiscipline en werklust aan te wakkeren. Ook voor kansarme jongeren zou dit een goede zaak zijn, zij krijgen immers van thuis niets mee, maar zijn wel intelligent genoeg.

 

Ik ben het met deze mening eens. Door deze veranderingen door te voeren, werken we achterstand en stigmatisering weg. We kunnen op deze manier de negatieve spiraal van discriminatie en armoede doorbreken.

 

Persoonlijke begeleiding

Ja, tot zes uur op school blijven kan een goede zaak zijn. Buijs vermeldt in het artikel dat leerlingen recht zouden moeten hebben op een persoonlijke begeleider waarop ze aanspraak kunnen doen. Door middel van een sterke band met deze begeleider kan men de knelpunten opmerken waar de leerling mee zit. Wanneer deze opgelost of op zijn minst verbeterd kunnen worden, gaat men een hele stap vooruit. De bedoeling is dan ook dat de leerkracht de leerling door dik en dun ondersteunt, ook wanneer ze het moeilijker hebben, of minder gemotiveerd zijn.

 

Wanneer we naar de cijfers kijken van vroegtijdige schoolverlaters zien we dat er in 2011 maar liefst 12.3% van de jongeren vroegtijdig hun schoolloopbaan stopzetten. Dit is op zijn minst verontrustend, aangezien dit meet dan één tiende van de schoolgaande jeugd treft. Persoonlijke begeleiding kan dus een goede zaak zijn, zo wordt de vroegtijdige uitstroom van jongeren gereduceerd. (Bron: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/opleiding/vroegtijdig/)

 

Kansarme jongeren

In het artikel van Buijs valt ook te lezen dat kansarme kinderen vaak spijbelen in eigen huis. Hiermee benadrukt Buijs dat kansarme kinderen vaak thuis niets doen, hoewel ze slim genoeg zijn. Ze hebben niemand die hen achter de veren zit.

 

Ik ben hier wederom mee akkoord. Het is vaak zo dat wanneer kinderen vanuit hun thuissituatie geen positieve stimulans krijgen, ze vaak niet in zichzelf geloven. Hierdoor gaan ze geen energie gebruiken om in hun schoolloopbaan te investeren. Gevolg: deze jongeren blijven achter en ervaren de studie na school eerder als een opdracht en een straf. Wanneer we alle jongeren laten nablijven om huiswerk en opdrachten te maken, krijgen deze jongeren een positieve stimulans.

  

Niveauklassen

Als laatste pleit Buijs ook voor niveauklassen in de eerste graad. Deze zouden onderverdeeld worden in drie niveaus. Binnen deze niveaus zouden de studenten kunnen opklimmen naar hogere niveaus. Ook dit kan een uitdaging zijn voor de zwakkere leerlingen binnen een school. Zo wordt hen ook de kans gegeven om zich te verbeteren.

 

Dit is een betere oplossing dan het hervormingsplan van minister van Onderwijs Pascal Smet. Hij wil de schooltypes ASO, TSO en BSO afschaffen en de leerlingen pas een eerste keuze laten maken wanneer ze veertien jaar oud zijn. Dan is kiezen voor verschillende niveaus toch een minder radicale en ingrijpende oplossing dan deze van minister Smet. Afhankelijk van het niveau waarin studenten zich bevinden, kunnen ze na de eerste graad een meer genuanceerde keuze maken.

 

JA! Hou leerlingen tot 18 uur op school

Met de hierboven vermelde argumenten is het voor mij zeer helder dat leerlingen langer op school houden toch niet zo’n slecht idee is. Mogelijke vroegtijdige schoolverlaters en andere studenten kunnen persoonlijk begeleid worden en kansarme jongeren krijgen de kans om hun schoolloopbaan tot een positief einde te brengen. Verder vermindert de stigmatisering en discriminatie van jongeren die het moeilijker hebben aanzienlijk.

Trefwoorden:
Onderwijs

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Hanne Paulussen, Studente Sociaal Werk
Houd leerlingen tot zes uur 's avonds op school - 31 oktober 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer