Politiek
13 november 2012 | door: Max Micha

Democratie: de luidste stemmen gelden

Wat stelt democratie in Nederland nog voor als de zittende minister-president zijn verontschuldiging moet aanbieden en noodgedwongen maatregelen (voorstellen) moet terug trekken?

"De macht van de 'gewone' mens is groter dan politici denken - heel goed"

Het feit dat Rutte sorry heeft gezegd tegen Nederland en tegen zijn achterban roept bij mij toch een paar vragen op.

 

Wat stelt democratie in Nederland nog voor als de zittende minister-president zijn verontschuldiging moet aanbieden en noodgedwongen maatregelen (voorstellen) moet terug trekken? Wat stelt deze persoon nog voor als leider en wat stelt onze democratie dan nog voor als maatregelen (lees: lastenverzwaring) bij voorbaat worden geweigerd door bepaalde clubs?


Door toe te geven aan de VVD-achterban heeft Rutte zijn verhouding met Samsom en de nieuwe regering onder druk gezet. Het nivelleren gaat voor het blote oog niet meer door en de inkomensafhankelijke zorgpremie is hiermee van de baan. Dat is op zich goed nieuws. Het wordt nu via ons belastingsysteem gedaan. Door bijvoorbeeld aan de heffingskortingen te sleutelen en voornamelijk de arbeidskorting te verhogen. Samson krijgt er een half jaar WW bij en het uitruilen is weer perfect verlopen. Iedereen blij.

 
Inschattingsfout

Rutte heeft een inschattingsfout gemaakt. De VVD was het niet eens met de maatregelen om te nivelleren via de zorgpremie dus het feest van de nivellering gaat grotendeels niet door. Zonder dat er massale demonstraties nodig waren op het Malieveld buigt onze minister-president als een blaadje in de wind voor zijn eigen achterban. Weliswaar iets minder makkelijk dan dat hij buigt voor Samsom en zijn PvdA, maar toch. Onder publieke druk en door onvrede uit zijn achterban trekt Rutte de vervelende maatregel in. Stel je voor dat er nog meer VVD’ers opstappen. Dat kost de partij geld en dat moeten we als VVD niet willen. Dat is één kant van het verhaal.

 
De andere kant van de medaille is dat een minister-president geen sorry hoeft te zeggen en gewoon moet doen wat hem en zijn kabinet goeddunkt in het belang van het land. Als hij fout is of is geweest wordt hij daar op afgerekend. Het zij in de Tweede en Eerste Kamer of zelfs na zijn termijn.  Zijn verklaring en uitleg zouden voldoende moeten zijn en aantonen dat hij een sterk, kundig en intelligente leider is. Hij is de politieke leider van het land en hij heeft, als het goed is, het alleen maar goed voor met het land en zijn bevolking. (hypothetische veronderstelling).


Hier gaat toch het een en ander mis:

 
Probleem 1. De minister-president is fout geweest om de ideologische grondbeginselen van zijn partij te negeren, dat staat buiten kijf. Even was hij vergeten dat hij als minister-president ook nog eens liberaal en VVD’er is. Ook het snelle en overhaaste uitruilen van standpunten - wat dus onderhandelen moest voorstellen - had wel iets meer uitgediept kunnen worden. Hij heeft hier zijn excuses voor aangeboden en veel mensen zullen hem hiervoor prijzen. Knap dat de minister-president de hand in eigen boezem durft te steken, respect.

 
Probleem 2. Door het sorry zeggen van Rutte en daarmee toe te geven aan zijn achterban, nog voor de maatregel is besproken in de Tweede Kamer tijdens het debat over de regeringsverklaring, is m.i. de democratie flink onder druk komen te staan. Iedere maatregel die volgens een deel van de bevolking of een groepering niet acceptabel is wordt op deze manier weg gedrukt zonder overleg in de Tweede Kamer? Waar trekken we dan de grens? Een democratie kan alleen goed functioneren als we onze winsten vieren en onze verliezen accepteren. Iedere maatregel die een lastenverzwaring oplegt bij de burgers is er één te veel.  En de lastenverzwaring zou 50/50 gedragen moeten worden, dus ook door de overheid. De overheid zou moeten bezuinigen, hervormen en inkrimpen. Doordat vooral het hervormen en inkrimpen niet gebeurt krijgen we een onevenredig beeld.

 
De gewone mens

Wiegel roept vanaf de kantlijn: “De macht van de 'gewone' mens is toch groter dan politici denken. En dat is heel goed” (bron: Telegraaf).

 
Maar was het wel de gewone mens die hier voor zijn beurt sprak? Nee, het was de elite die prematuur aan de handrem trok uit zelfbescherming. De nivelleringsmaatregel was zo goed als gesneuveld bij het debat in de Tweede Kamer en als dat niet het geval was geweest dan uiteindelijk wel in de Eerste Kamer. De VVD vergeet hierbij dat het regeerakkoord eigendom is van de coalitiepartijen en de regering maar gaat bij voorbaat het beleid al bepalen.

 
Het kan niet zo zijn dat de overheid iedere maatregel moeten voorleggen aan de burgers van Nederland of aan de partijachterban om te kijken of ze er wel akkoord mee zijn. Zo werkt onze democratie nu eenmaal niet. Daar hebben we onze volksvertegenwoordigers voor gekozen die dat voor ons doen in de Eerste – en Tweede kamer. Weliswaar onder de druk van de diverse lobbyorganisaties, maar toch. Uiteindelijk is het nog altijd de overheid die aan het langste eind trekt in deze situatie. Het nivelleren gaat gewoon door, alleen gebeurt het nu via de belastingdienst.

 
De middeninkomens zijn opnieuw de klos

Het nivelleren van de zorgpremie was allang een feit want dat gebeurde al via uw loonstrook. Dus omdat de maatregel nu minder zichtbaar is, is hij ineens wel acceptabel? De hogere inkomens worden gespaard en de middeninkomens zijn weer de klos. Zo is het toch altijd al geweest? En het zal ook niet anders worden zonder dat er een compleet nieuwe politiek en economisch systeem komt.

 
Wat stelt de democratie in Nederland nog voor, gelet op wat zich heeft afgespeeld afgelopen week? Werkt deze nu optimaal of brokkelt deze af? Wederom misschien een verschil van inzicht.

Trefwoorden:
Politiek

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer