23 november 2012 | door: Damon Golriz, publicist

Het nieuwe migratiebeleid is onnodig restrictief

Integratiemaatregelen die stimulerend zijn voor de deelname van vluchtelingen ontbreken in het regeerakkoord. Herzie die visie: leg de lat hoog, maar laat de potentie niet onbenut.

"Het nieuwe migratiebeleid werpt alleen maar extra drempels op"

Het grootste politieke voordeel van het debat over de zorgpremie, was de geringe aandacht voor andere belangrijke issues. De maatregelen voor inburgering en naturalisatie in het regeerakkoord gaan alleen over het stellen van strengere voorwaarden om als volwaardig burger te mogen meedoen in Nederland. Integratiemaatregelen die stimulerend zijn voor de deelname van vluchtelingen en andere nieuwkomers ontbreken. Herzie die visie: leg de lat hoog, maar laat de potentie van vluchtelingen en andere nieuwkomers niet onbenut.

 

‘Ons immigratiebeleid is restrictief, rechtvaardig en gericht op integratie.’ Dit is de openingszin van de migratieparagraaf van het regeerakkoord. Het beleid dat vervolgens wordt geschetst, lijkt alleen drempels op te werpen, zonder integratie daadwerkelijk te bevorderen. Hoge eisen opleggen zonder nieuwkomers en betrokken Nederlanders ondersteuning te bieden, zorgt voor vervreemding en verwijdering in plaats van integratie. Terwijl juist ‘meedoen’ en ‘bruggen slaan’ de missie van dit kabinet is.
 
Strafbaar stellen van illegaliteit

Men mag terecht van vluchtelingen verwachten dat zij zich maximaal inzetten in Nederland. Maar alleen strengheid lost niets op en lest enkel de dorst naar symboolpolitiek. Zo is het strafbaar stellen van illegaliteit geen effectieve maatregel. Het werkt stigmatiserend, het maakt mensen kwetsbaarder voor uitbuiting en doet deze mensen echt niet vertrekken. Bovendien kost het detineren van mensen die illegaal in Nederland verblijven handenvol belastinggeld.

 

Ook het langer in de wachtkamer zetten van toegelaten vluchtelingen voordat zij Nederlands burger mogen worden, heeft meer symboolwaarde dan dat het bijdraagt aan integratie. Het is krom te verwachten dat een nieuwkomer participeert in de Nederlandse samenleving, terwijl men de eerste zeven jaar zelfs niet mag stemmen. Dit creëert distantie en apathie.
 
Spinoza en Voltaire

De nieuwe regering lijkt onvoldoende oog te hebben voor de meerwaarde van nieuwe Nederlanders. Nederland heeft altijd geprofiteerd van wat vluchtelingen ons te bieden hadden.

 

In de tijd van de Verlichting publiceerden bedreigde dissidenten als Spinoza en Voltaire hier in vrijheid hun boeken. En zo hebben vele hoogvliegers uit andere landen de bouwstenen gelegd voor onze moderne kenniseconomie. Het nieuwe migratiebeleid is onnodig restrictief. Migratie valt maar ten dele te beheersen. Onze uitdaging moet zijn hieruit de maximale winst voor de samenleving te halen.

Jasper Kuipers is plaatsvervangend directeur Vluchtelingwerk Nederland;
Damon Golriz is Iraans politiek vluchteling, politiek commentator en lid van de VVD. Dit artikel is ook verschenen in NRC van 21 november.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Damon Golriz, publicist
Het nieuwe migratiebeleid is onnodig restrictief - 23 november 2012
Ahmadinejad wil een volksheld worden tegen ayatollahs - 10 oktober 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer