Generaties
9 december 2012 | door: Celine Stas, Studente Sociaal Werk aan de Thomas More Kempen

GAS-boete: meer bezwaren dan positieve aspecten

Met dit opiniestuk wil ik oproep doen aan iedereen om nog eens na te denken over de GAS-boete. We kunnen overlast vast op een andere manier aanpakken.

"GAS-boete is niet de juiste manier om overlast en criminaliteit op straat aan te pakken"

De GAS-boete, de Gemeentelijke Administratieve Sanctie, bestaat al 13 jaar. Men wou toen het gevoel van straffeloosheid tegen gaan. Het thema is nu terug opgerakeld door de recente aanpassingen om zo een groter afschrikkingseffect te bekomen!

 

Scheiding der machten

Ten eerste zorgt de GAS-boete voor een schending van de scheiding der machten.

Het bestraffen is een taak van het gerecht en niet van de gemeente. Vroeger was  het bestraffen van overlast en andere kleinere overtredingen een taak van de rechtbank. Deze heeft het echter zo druk gekregen dat de rechtbank zijn bevoegdheid heeft doorgeschoven naar het Parket. Dat bestrafte via alternatieve straffen. Sinds kort heeft het parket het eveneens te druk. We zien een tweede verschuiving naar de gemeente toe. Deze overgang van rechtbank naar gemeente heeft tien jaar geduurd. Het is een overgang van strafrecht naar administratief recht. Als de trend zo blijft doorgaan kunnen we binnen twintig jaar verwachten dat de gemeente ons bestraft met gevangenisstraffen. Waar eindigt dit verhaal? (Stoops, 2012)

Bovendien wordt er niet consequent met deze GAS-boetes omgesprongen. In de ene gemeente worden bepaalde daden getolereerd die in andere gemeentes zouden leiden tot het uitschrijven van een GAS-boete. Dit komt omdat iedereen een andere interpretatie heeft over overlast. Het is moeilijk om objectief vast te stellen. (Belga / JWD, 2012)  Als de boete wordt uitgeschreven wordt voor dezelfde overtreding verschillende hoogtes van boetes gegeven door de verschillende gemeentes. Verder is niet elke burgemeester hierin geïnteresseerd en wordt er dus niet in elke gemeente even veel aandacht aangehecht.  

 

Belangenvermenging

Ook is er sprake van een belangenvermenging. Het geld van de boete gaat de gemeentekas in. Dit kan er voor zorgen dat de gemeente al sneller onterecht een GAS-boete gaat uitschrijven als de kas moet 'gespekt' worden. (Kinderrechtencoalitie, 2011)

 

Effectiviteit

Ten derde moeten we ons vragen stellen bij de effectiviteit van deze boete. Vaak worden deze boetes door de ouders betaalt. Buiten een sanctie of berisping door hun ouders  zal er voor de jongeren niet heel veel gebeuren. Men moet zich vragen stellen of dit de juiste manier is om het probleem aan te pakken. De overheid 'hoopt' hiermee de overlast aan te pakken, maar er wordt enkel beboet. Er wordt niet gekeken naar de oorzaak van dit gedrag of een oplossing om dit in de toekomst te vermijden. Tot nu toe is nog niet bewezen of de boete daadwerkelijk leidt tot minder overlast. De oorzaak van het probleem pakken ze hierdoor niet aan. (Kinderrechtencoalitie, 2011) Verder tref je gezinnen in armoede hier hard mee. Zij hebben het al moeilijk om rond te komen.

 

Angst voor de publieke ruimte

Vervolgens moeten we eens kijken naar de gevolgen van de GAS-boete. Dankzij deze boete kan er een angst voor de publieke ruimte komen. Mensen komen niet meer samen in het park, uit angst om iets verkeerd te doen. We gaan letterlijk de deur niet meer uit durven. Hierdoor wordt de openbare ruimte zoals een park enkel nog een 'transportzone' om zo snel mogelijk van plaats A naar B te geraken. De ontmoetingsplaats in de open lucht valt weg. We kunnen ons gaan afvragen of dit wel willen bereiken...

 

Beeld van jongeren

Ten slotte viseert minister Milquet onterecht de jongeren. De GAS-boete is verlaagd van zestien naar veertien jaar. Er zijn nu zelfs ideeën om hem verder te verlagen naar twaalf jaar. Hierdoor wordt er een beeld over jongeren de maatschappij ingestuurd dat niet klopt. Zo werden slechts 300 van de 22 000 feiten die gesanctioneerd werden met de GAS-boete gepleegd door minderjarigen. Dit is 1.36%. We kunnen hieruit concluderen dat jongeren maximaal worden geviseerd terwijl ze slechts een beperkt aandeel hebben in het plegen van overlast.

 

Er moet iets gebeuren

Dat er iets moet gebeuren tegen overlast en kleine criminaliteit op straat is verstaanbaar. Daarnaast is het eveneens belangrijk dat het gevoel van straffeloosheid wordt tegengegaan. Ik ben het er echter niet mee eens op welke manier het op dit moment gebeurt. Van boetes houdt niemand! Met dit opiniestuk wil ik daarom een oproep doen aan iedereen om nog eens na te denken over de GAS-boete. We kunnen overlast vast op een andere manier aanpakken.

 

Bronnen:

Belga / JWD. (2012, oktober 5). "Overlastboetes geven steden wetgevende en rechterlijke macht"|vandaag.be. Opgeroepen op november 2, 2012, van http://www.vandaag.be/binnenland/106848_overlastboetes-geven-steden-wetgevende-en-rechterlijke-macht.html: http://www.vandaag.be

 

Kinderrechtencoalitie. (2011, februari 3). http://www.kinderrechtencoalitie.be/uploads/documenten/Standpunt%20GAS.pdf. Opgeroepen op november 2, 2012, van http://www.kinderrechtencoalitie.be/uploads/documenten/Standpunt%20GAS.pdf: http://www.kinderrechtencoalitie.be

 

Mast, T. (2012, november 28). Liga voor Mensenrechten protesteert tegen GAS-boetes in Elsene. Het Laatste Nieuws.

 

Stoops, L. (2012, mei 5). deredactie.be- ANALYSE-De maatschappelijke rol van de zogenoemde GAS-boetes. Opgehaald van http://analyse.deredactie.be/2012/05/30/de-maatschappelijke-rol-van-de-zogenoemde-gas-boetes/: www.deredactie.be

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Celine Stas, Studente Sociaal Werk aan de Thomas More Kempen
GAS-boete: meer bezwaren dan positieve aspecten - 9 december 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 8
Dreig desnoods met sancties
> Meer