Natuur en Milieu
9 februari 2013 | door: Tim Aerts

Anticonceptie is belangrijker dan vogels tellen

Een ecosysteem houdt pas stand als in milieu, gezondheid én familieplanning wordt geïnvesteerd.

"Vogels tellen is inderdaad goed om aan te tonen dat er geen meer zijn. Maar wat doe je daar dan mee?"

Een record aan deelnemers voor het grote vogel-tel-weekend van Natuurpunt vorige week. Ook de “Earth hour”-campagne van WWF trekt zich stilaan op gang, en op 23 maart 2013 zullen wereldwijd miljoenen mensen voor een uur het licht doven. Greenpeace schreeuwt ondertussen van de daken dat er geen giftige stoffen meer mogen gebruikt worden in de productie van kledij. Maken ze hiermee zichzelf wijs dat ze goed bezig zijn en zijn ze eigenlijk de essentie kwijt? Of is het gewoon een leuke hobby voor enkelingen?

 

De drie grootste natuurbehoudorganisaties die actief zijn in België: Natuurpunt, WWF en Greenpeace, vragen aandacht voor de problemen die ons milieu ondervindt. Diersoorten sterven uit aan een ongekend tempo, onze energieproductie is allesbehalve groen en natuurgebieden de naam waardig zijn er al helemaal niet meer te vinden. Daarnaast hebben we al lang niet meer genoeg bossen om onze CO2-uitstoot op te vangen, en verbruiken we meer en meer fossiele brandstoffen. Belangrijke boodschap inderdaad.  Het uitstoten van CO2per inwoner, het consumeren van bepaalde goederen per inwoner, het verspillen van energie per inwoner, het moet inderdaad allemaal naar beneden. Maar zou het dan echt geen verschil maken met hoeveel inwoners we dat doen?

 

Stilaan naar de 10 miljard mensen

De wereldbevolking alsook de Belgische en Vlaamse bevolking blijft toenemen. We gaan stilaan naar 10 miljard mensen op aarde en een miljoen extra Belgen. In de armste Afrikaanse landen dreigt de wereldbevolking te verdubbelen tot verdriedubbelen over 40 jaar tijd. Desondanks de hoge mate van voedselverspilling die we momenteel kennen, is het onmogelijk al deze inwoners van planeet aarde op een duurzame manier te voeden. We zijn o zo blij met het totale pakket voedsel dat we nu produceren. Maar iemand dit jaar al vleeskoeien zien grazen? Iemand de varkentjes al zien lopen en wroeten in het gras en de modder? Iemand de kippetjes vrolijk zien scharrelen? Om de productie te blijven vermenigvuldigen hebben we alles compacter georganiseerd, totdat de varkens zelfs nog amper een m² ter beschikking kregen. Meer vegetarisch gaan eten is inderdaad een boodschap, maar daarvoor is er gewoonweg niet voldoende landbouwgrond op deze aarde. Toch niet als we de hele wereldbevolking willen voeden. Al kunnen we natuurlijk altijd nog extra bos gaan kappen.

 

Terwijl geteld wordt hoeveel open ruimte er per dag verloren gaat, met als schaal het aantal voetbalvelden, is er in België minder en minder telwerk nodig. Alle open ruimte is immers bijna verloren. Elke inwoner heeft namelijk een bepaalde hoeveelheid ruimte nodig voor een huis, een tuin(tje), transportinfrastructuur, … . We moeten inderdaad de ruimte slimmer verdelen en inkleden, en verweven met groen. Maar het is toch een utopie te denken dat door meer en meer scholen/rusthuizen/huizen/infrastructuur/… te bouwen, we ervoor gaan zorgen dat Vlaanderen vergroent? En zolang het aantal mensen toeneemt zullen er van al deze gebouwen extra nodig zijn. Elke Vlaming heeft dan ook echt extra ruimte nodig. Is het dan niet slimmer ervoor te zorgen dat het aantal Vlamingen niet meer exponentieel toeneemt? Vogeltjes tellen is dan inderdaad een mooi middel om aan te tonen dat er eigenlijk geen meer zijn. Maar wat doe je daar dan mee? Zeggen dat we in onze tuin toch een boompje moeten planten? Of kijk je naar het basisprobleem en probeer je dat op te lossen? Oorzaak en gevolg zijn echt niet moeilijk te vinden.

 

Zeldzame diersoorten

We denken dan dat “het wild” nog in verre oorden zoals Azië en Afrika te vinden is. Maar ook dat is een illusie. De reuzenpanda is zo goed als uitgestorven en zou gerust de bijnaam “The living death” mogen krijgen, al heeft hij nog altijd de verdienste dat hij veel geld opbrengt. Onlangs kwam nog het bericht dat het aantal berggorilla’s gestegen was dankzij het goede werk van WWF. Nu zijn er terug bijna 900. Maar wat is het probleem? Deze berggorilla’s leven in één van de meest dichtbevolkte regio’s in Uganda, Rwanda en Congo. Hun leefgebied is ondertussen zo klein geworden dat een veel groter aantal berggorilla’s daar eigenlijk ook niet echt mogelijk is. Eén van de grootste oorzaken van dit lage aantal gorilla’s is dat de mensen die het leefgebied bewonen van de armste van het continent zijn. Ook leven ze in rurale gebieden waar toegang tot familieplanningsvoorzieningen weinig tot niet aanwezig is. Het aantal mensen dat in de buurt van deze gebieden woont blijft dan ook exponentieel toenemen en de druk neemt erg toe. Doordat ze al erg arm zijn en ze daarnaast ook een steeds toenemend aantal kinderen hebben, is het niet mogelijk om duurzaam te leven. Er wordt dan ook jacht gemaakt op de dieren die in het bos leven. Door de te hoge bevolkingsgroei blijven ze echter arm, waardoor het een vicieuze cirkel is waar deze mensen niet meer uit geraken. De grootste nood is er voor familieplanningsvoorzieningen. Maar wat vraagt WWF je te doen? Stort een bepaalde som geld zodat bewakers het bos kunnen bewaken en mensen geen jacht meer kunnen maken op de dieren. Zijn we dan vergeten wat duurzaamheid inhoudt? Het is slechts door de basisvoorzieningen voor deze mensen te voorzien, waarvan anticonceptie en familieplanning de belangrijkste moet zijn, dat er gewerkt kan worden aan duurzaamheid, aan een ecosysteem dat stand houdt. Alle wetenschappelijke studies en proefprojecten tonen immers aan dat deze PHE (Population, Health and Environment)-aanpak de enige aanpak is die werkt. Zelfs WWF heeft met deze aanpak proefprojecten lopen, maak dan het Westen toch niet wijs dat het jagen op de dieren het probleem is, geef het basisprobleem een naam.

 

Energiebesparing

Neen, volgende maand mogen we een uurtje het licht uitdoen zodat er aandacht is voor energiebesparing (en de kernenergie even niet gebruikt wordt zal Greenpeace denken). Elk denkend mens beseft echter dat een steeds groter wordende bevolking, met zelfs een steeds groter wordende middenklasse, een steeds grotere energiebehoefte zal hebben. Inderdaad, energiebesparing is belangrijk, maar naïviteit mogen we ondertussen toch verliezen als we iets willen bereiken? Elke wetenschappelijke studie toont trouwens aan dat wanneer de lichten uitgaan, er onnoemelijk veel meer kinderen gemaakt worden. Is het dan echt wel zinvol hieraan mee te doen? Of willen natuurbehoudorganisaties het debat eens eindelijk opentrekken, en zeggen waar het over gaat? Misschien is het dan meer dan een hobby voor enkelingen.

Trefwoorden:
Natuur en Milieu

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 8
Dreig desnoods met sancties
> Meer