Generaties
2 maart 2013 | door: Steven Piessens, Freelance expert voor opinieleiders

Vlaanderen heeft nood aan een Henk Krol

Eén op drie Vlamingen is 50-plus. Een sterk groeiende groep met macht, maar ze verzilvert die niet in Vlaanderen. In Nederland slaagt Henk Krol er wél in om het thema op de agenda te zetten.

"Hoog tijd voor een opinieleider die opkomt voor de 50-plussers in Vlaanderen"

Martin Luther King deed het voor de zwarten in de Verenigde Staten. Florence Nightingale voor de patiënten in ziekenhuizen. Steve Jobs voor de gebruikers van computers. Allen 'thought leaders' die ingeslepen denk- en gedragspatronen konden doorbreken. Vandaag is er nood aan een opinieleider die ons laat nadenken over de plaats van 50-plussers in onze samenleving. Nederland heeft Henk Krol. Zijn partij 50Plus haalt in de peilingen 16 zetels. Hij drukt als opinieleider zijn stempel op een thema dat sterk aan belang wint. Met een potentiële achterban van miljoenen 50-plussers kan hij de politieke en publieke agenda mee bepalen. 

 

50-plussers op de arbeidsmarkt

Een domein waar nog veel vastgeroeste ideeën heersen over 50-plussers, is de arbeidsmarkt. Terwijl het aantal 50-plussers in Vlaanderen snel stijgt, lijkt het aantal werkende 50-plussers omgekeerd evenredig te dalen. Je moet geen arbeidsmarktspecialist zijn om te begrijpen dat deze evolutie niet langer houdbaar is. Al jaren luidt de alarmbel, maar de oplossing lijkt verder weg dan ooit. Bedrijven zitten niet te wachten op oudere werknemers. Overheden komen met onvoldoende compensaties over de brug. De vooroordelen over oudere werknemers blijven hardnekkig. Laten we daarom de oplossing ergens helemaal anders zoeken: bij de 50-plussers zelf. Want wie kan hun belangen beter vertegenwoordigen en verwoorden dan een 50-plusser?

 

Via onderuit

Een politieke issuepartij helpt om op het beleid te wegen. Dat bewijst Henk Krol. Maar het is niet voldoende. Er moet via een opinieleider een beweging van onderuit op gang komen. 50-Plussers moeten beseffen dat de oplossingen niet aangereikt zullen worden. Ze moeten hun toekomst zelf in handen nemen. 50-Plussers moeten langer aan het werk. 50-Plussers moeten langer gezond blijven. 50-Plussers moeten blijven studeren. Ze 'moeten' zo veel. Om dat allemaal in goede banen te leiden, kunnen 50-plussers zich verenigen en zelf bepalen wat voor hen de beste manier is om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden.

 

Wie stelt zich kandidaat?

Een opinieleider moet beantwoorden aan enkele criteria. Hij of zij moet geloofwaardig zijn. Een dertiger zal het daarom lastiger hebben dan een 50-plusser om de vacature in te vullen. Grondige kennis over de problematiek is onontbeerlijk. De kandidaat moet een autoriteit zijn. Alsook moet hij of zij een duidelijke focus houden op het thema. Elk interview, elk opiniestuk en elke lezing moet telkens over 50-plussers gaan.

 

Daarnaast zijn passie, enthousiasme en betrokkenheid bij de problematiek essentieel. De kandidaat dient ook te beschikken over sterke verbale vaardigheden, een goed voorkomen op televisie en moet durven stelling innemen tijdens interviews en debatten. Er lopen niet heel veel potentiële kandidaten rond, maar het wordt tijd dat ze zich aangesproken voelen.

 

Bedrijfsleiders, academici, politici, journalisten... met ambitie en die ouder zijn dan 50 mogen zich aangesproken voelen. Wouter Torfs, Martine Tanghe, Luc Appermont, Paul Jambers, Christine Van Broeckhoven, Mieke Vogels, Luk Alloo, Bart Peeters... mogen zich alvast beginnen opwarmen. 

 

(Tot slot, tegen 2050 verlegt de problematiek zich. Dan telt Vlaanderen 27 procent 65-plussers, tegen 18 procent nu. Hun opinieleider zit nu al op de schoolbanken. Food for thought.)

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 8
Dreig desnoods met sancties
> Meer