Generaties
5 maart 2013 | door: Greetje De Vries, student Pedagogiek

Handen uit de mouwen, minister Plasterk

De minister heeft zich in zijn uitspraken over de jeugd duidelijk laten beïnvloeden door voornamelijk negatieve berichtgevingen.

"Een minister is er niet voor vette krantenkoppen, maar om problemen op te lossen"

,,De jeugd is schreeuwerig, ongehoorzaam en vernielzuchtig.’’ Als De Telegraaf op zoek is naar een mooie krantenkop, kan men blijkbaar prima terecht bij minister Ronald Plasterk. In een artikel in De Telegraaf, verschenen op 17 januari 2013, doet hij de ene boude uitspraak na de andere. ‘Kinderen hebben tegenwoordig veel te weinig fatsoen’ en ‘Ouders moeten hun kinderen beter opvoeden’.  De uitspraak ‘De jeugd is schreeuwerig, ongehoorzaam en vernielzuchtig’ is echter niet afkomstig uit de mond van Plasterk, maar werd zo’n 2500 jaar geleden al door Socrates geroepen. Niets nieuws onder de zon dus.

 

Schoenmaker houd je bij je leest

Volgens minister Plasterk is er een stevig lik- op-stukbeleid nodig om onze jeugd weer in het gareel te krijgen. Ouders verzaken hun ouderlijke taak en daarom roept de sociaal democraat op tot een ‘fatsoensoffensief’. Plasterk gebruikt hierbij de invloed van de media om zich neer te zetten als de ‘moraalridder die de gevoelens van verontrust Nederland verwoordt’.

 

Eigenlijk hoort deze taak helemaal niet tot zijn portefeuille en begeeft hij zich in het vaarwater van zijn collega’s Bussemaker en Dekker van Onderwijs. Desondanks verschuilt de minister zich achter het feit dat je ‘als burger, mens en bestuurder’ niet bang moet zijn om deze ontwikkelingen in een bredere context te zien.

 

Helaas overziet de minister, met zijn waarschijnlijk goed bedoelde uitspraken, niet de gevolgen van zijn mening als minister. Namelijk: het label dat geplakt wordt op een hele generatie ouders of jongeren. Plasterk begeeft zich op glad ijs met zijn populistische uitspraken. Het is een gebied waar hij ogenschijnlijk weinig kaas van heeft gegeten. Sterker nog, ik denk dat dit buiten de realiteit staand handelen vooral is neergezet om er politiek gewin uit te halen.

 

Maatschappelijke onrust

Plasterk speelt hierbij handig in op de in de samenleving heersende onrust. De negatieve berichtgeving rondom onze jongeren lijkt enorm te zijn toegenomen. Regelmatig hoor je berichten over pesten op school, jongeren die ontsporen en het vervagen van normen en waarden. We zien brullende losgeslagen jongeren op ons televisiescherm voorbij flitsen tijdens de Project X-rellen in Haren. En heel Nederland is verontwaardigd en spreekt zijn walging uit na het overlijden van de grensrechter tijdens een amateurvoetbalwedstrijd in Almere. Hulpverleners zitten met de handen in het haar.

 

Om weer grip op deze jongeren te krijgen is er uitgebreid onderzoek gedaan door de sociologen drs. Frits Spangenberg en drs. Martijn Lampert. Het boek ‘De grenzeloze generatie’, verschenen in juni 2011, is inmiddels razend populair en wordt als naslagwerk ingezet bij vele maatschappelijke vraagstukken.

 

Generaliserende uitspraken

Toch bekruipt mij na het lezen van ‘De grenzeloze generatie’ een gevoel van onrecht. Het is nogal wat, wat er geroepen wordt in dit boek. En ik vraag me ook af of dit onderzoek een reëel beeld van jongeren anno nu geeft. Het grootste deel van het onderzoek uit ‘De grenzeloze generatie’ bestaat uit een visie van de onderzoekers en heel weinig uit feiten. Ook vind ik dat er wel erg stellige en generaliserende uitspraken in staan. Zo van: dé jeugd is hedonistisch, dé jeugd is materialistisch.

 

De maatschappelijke onrust is enigszins begrijpelijk, maar aan de andere kant dreigen we door eenzijdige berichtgeving een hele generatie over een kam te scheren. En laten we eerlijk zijn, als we de woorden van Socrates er weer bij halen blijkt ‘de toestand van de jeugd’ een eeuwenoud probleem te zijn en niet iets wat typisch voor de huidige generatie jongeren telt.

 

Als minister Plasterk zijn huiswerk goed had gedaan, had hij kunnen weten dat er ook een andere kant aan dit verhaal is. Nederlandse jongeren staan in positieve zin juist bovenaan
alle internationale lijsten staan. Met 85 tot 90 procent van de jongeren gaat het heel goed. De minister heeft zich in zijn uitspraken duidelijk laten beïnvloeden door voornamelijk negatieve berichtgevingen.

 

Positief beleid

Ik denk dat de spontane beweringen van minister Plasterk heel wat Kamerleden tegen de haren heeft ingestreken. Terwijl er achter de schermen hard gewerkt word om een positief jeugdbeleid neer te zetten, maait minister Plasterk met zijn statement deze visie neer. De uitspraak van Plasterk ondermijnt alle waarden zoals 'inclusief', 'ontwikkelingsgericht', 'georiënteerd op de dialoog', 'holistisch' en 'focus op het kind' die centraal staan binnen positief jeugdbeleid.

 

Dit positieve jeugdbeleid is juist niet gebaseerd op loze kreten en populaire praatjes, maar op gedegen onderzoek dat in de praktijk ook echte resultaten heeft geboekt. Jongeren willen gezien en gehoord worden en verdienen daarbij aandacht en respect. De huidige generatie jongeren is de positieve, slimme generatie-Einstein. Die de wereld al beter doorhebben dan voorgaande generaties. Laten we ze een kans geven en ze helpen door ze serieus te nemen.

 
Niet door een wijzend vingertje naar ze op te steken, maar door ze te ondersteunen en ze te stimuleren.

 

Concrete oplossingen

Minister Plasterk, kom alsjeblieft met goede concrete plannen. Een minister is er niet voor vette krantenkoppen, maar om problemen op te lossen. Wilt u echt de handen uit de mouwen steken, maak u dan sterk om de bezuinigingen op de jeugdzorg terug te dringen en zo de jongeren en ouders helpen een goede start te maken in de samenleving!

Trefwoorden:
Generaties

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Greetje De Vries, student Pedagogiek
Handen uit de mouwen, minister Plasterk - 5 maart 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer