Arbeidsmarkt
17 april 2013 | door: Serina Bogaerts, student

Jammer niet over sluiting 43 VDAB-werkwinkels

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VDAB zal de sociaal zwakkeren helpen. Dat heeft ze altijd gedaan en zal ze ook blijven doen.

"VDAB optimaliseert in plaats van dat ze een goede dienstverlening elimineert"

Werkwinkels zijn laagdrempelige organisaties waar werkzoekenden alle informatie kunnen krijgen over werk. Denk hierbij aan cv-training en vacatureanalyse. Ook trajectbegeleiding komt hier aan te pas. Zo stippelt de werkzoekende een concreet plan uit samen met een trajectbegeleider in functie van werk. Vanuit de werkwinkels kunnen de trajectbegeleiders, werkzoekenden ook adviseren om naar het oriëntatiecentrum te gaan. Hier komen werkzoekenden terecht die totaal niet meer weten wat ze in de toekomst willen doen. Dit is kort gezegd wat werkwinkels en trajectbegeleiders zoal doen.

 

Pro’s en contra’s van de sluitingen

Contra’s

Het exacte probleem bestaat erin dat werkwinkels belangrijk zijn voor werkzoekenden. Iedereen die iets te maken heeft in de arbeidswereld snapt het nut en het doel van werkwinkels. Zeker in tijden van crisis vinden mensen de weg naar deze organisatie. Werkwinkels begeleiden werkzoekenden. Werkzoekenden zijn mensen die vandaag de dag hun job verliezen en dit na een loopbaan van soms 40 jaar. Bekijk de krant en je krijg direct koppen als: “Kmo's schrapten vorig jaar 15.000 banen” Aldus de Standaard, “2.800 jobs verloren in Belgische bouwsector” Aldus De Tijd. We zijn nog niet uit de golf van ontslagen, toch gaan we snoeien in de begeleiding van deze mensen. Tegenstrijdig als je het mij vraagt.

 

Veel diensten vind je al online. Maar de sociaal zwakkeren vinden juist niet de weg naar de pc en het daarbij behorende internet. Op de VDAB begeleidt en verwijst men deze mensen door naar computerlessen bij een externe organisatie zoals Digipunt. Maar wanneer deze werkwinkels er niet meer zijn dan is er ook geen toeleiding meer naar die computerlessen. Want deze toeleiding vindt men online, iets waar sociaal zwakkeren dus niet altijd geraken.

 

Ik vraag mij ook af wie dit beslist heeft. Is het enkel de federale overheid die even besliste in tijden van crisis dat ook de overheid moet besparen en zij het dan maar op de goede dienstverlening die VDAB levert in functie van werkwinkels?

 

Het probleem kan ook liggen bij onze verschillende overheden. In deze situatie is het zo dat de federale overheid kan beslissen om te snoeien in de financiële budgeten van de VDAB. Dit terwijl de Vlaamse overheid dan de beslissingen moet uitvoeren en zij de daadwerkelijke trajectbegeleiding en beroepsopleiding op zich nemen. Het onevenwicht tussen Federale en Vlaamse overheid lijken hiermee aan de basis te liggen van deze beslissing. Iets wat de Federale overheid misschien wel nog zal moeten herzien.

 

Pro’s

De VDAB zelf vindt dat de media het allemaal opblaast. Het gaat gewoon om productiever te werken. Ze blijven er ‘zijn’ voor werkzoekende. VDAB meldt ook dat hun klanten sowieso al de deur uit moeten om naar partnerorganisaties te gaan. Niet elke persoon dat naar de werkwinkel moet, moet naar een partnerorganisatie. Conclusie is dat VDAB de dienstverlening niet vermindert, ze optimaliseert ze enkel waardoor de dienstverlening efficiënt(er) wordt.

 

Werknemers moeten zich nu ook al verplaatsen wanneer ze een partner bezoeken van VDAB. Dus of de werkwinkels nu blijven bestaan of niet, verplaatsing ziet er sowieso in. En de sociaal zwakkeren bereikt VDAB op een andere manier. Dit zijn problemen die worden aangepakt en waar nu ook al aan gewerkt wordt. Want niet iedereen vindt nu al de weg naar de werkwinkel. Het is niet enkel een probleem van ‘de sociaal zwakkeren’.

 

Het probleem volledig bij de sluiting van de werkwinkels te leggen is fout. Sociaal zwakkeren mogen niet vervallen in de fout om de verantwoordelijkheid volledig bij de organisatie af te schuiven. Het is een wisselwerking die hier moet gemaakt worden. Sociaal zwakkeren zullen meer info moeten inwinnen. En het is niet zo omdat men ‘sociaal zwakker’ is, dat men geen computervaardigheden bezit. Het is een beetje zwart – wit denken waar ik in deze situatie toch tegen ben. Er moet rekening gehouden worden met een hoop factoren.

 

Bovendien zal VDAB nog een hoop collectieve en online acties voorzien. En deze zullen ook niet plaatsvinden in de kleine kantoren die er nu zijn. VDAB zal efficiënter gaan werken, enkel maar voordelen!

 

Ook de mensen die bij VDAB zelf werken zullen beter worden ingezet. Het is niet zo dat er een hoop ontslagen zullen vallen integendeel. VDAB zit nu al met een tekort aan mensen, dan gaan ze heus niet knippen in het personeel. Wat uiteraard gepaard zal gaan met veranderingen. Zo zullen er een hoop mensen totaal andere functies krijgen. Dit heeft zo zijn voor- en nadelen. Maar ik verkies er voor om het toch positief te zien. Verandering van spijs doet eten. Toch?

 

Conclusie

Werkwinkels zullen sluiten, het heeft geen zin om dit na te jammeren, want het staat nu eenmaal vast. Zal de VDAB zich minder hard inzetten voor de mensen? Dat denk ik niet. Integendeel. In tijden waarin crisis centraal staat is het belangrijk om efficiënt en productief te werken. We moeten allemaal roeien met de riemen die we hebben. Ook de overheid is een organisatie die moet besparen. Niemand blijft jammer genoeg van de crisis gevrijwaard.

VDAB zal de sociaal zwakkeren helpen. Heeft ze altijd gedaan en zal ze ook blijven doen. De reorganisatie zal een hoop veranderingen met zich meebrengen. Mensen kunnen hier bijvoorbeeld niet tegen wanneer ze hiernaar kijken met een behoudsgezind gedachtengoed. Ik denk dat het in het begin voor iedereen wat wennen zal zijn, zowel de mensen als de personeelsleden van VDAB. Ik denk dat het belangrijk is om te weten dat VDAB optimaliseert in plaats van een goede dienstverlening elimineert.

 

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Serina Bogaerts, student
Jammer niet over sluiting 43 VDAB-werkwinkels - 17 april 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer