Gezondheid
23 april 2013 | door: Sebastiaan Hexspoor, Fysiotherapeut, bestuurslid GroenLinks Hilversum

Pak stijgende zorgkosten aan met een gezonde samenleving

Het debat over de stijgende kosten in de zorg wordt overheerst door kortetermijnoplossingen. Voor nu zijn dit noodzakelijke maatregelen, maar het onderliggende probleem moet je ook aanpakken.

"Het gedrag van mensen is vaak ziekmakend met alle gevolgen van dien."

De toenemende vraag naar zorg, en de daarmee oplopende kosten, wordt niet opgelost door
bepaalde zorg niet of minder te vergoeden. De enige structurele oplossing is zorgen dat de vraag naar zorg afneemt.

 

Het idee dat de vraag met vergrijzing en toenemende mogelijkheden per definitie stijgt, is onjuist. Een ouder wordende mens is geen ziek wordende mens. Dat idee beperkt de samenleving om te streven naar een gezonde omgeving en levensstijl, en juist dat is nodig.

 

Slecht voedsel

Het gedrag van mensen is vaak ziekmakend met alle gevolgen van dien. Een gezond leven wordt ook niet makkelijk gemaakt, met onder andere kwalitatief matig of slecht voedsel (vetten, suikers, zout, zuivel, toevoegingen) en een kwalitatief matig of slecht milieu (uitstoot van gassen, stralingen als van wifi en gsm).

 

Verbetering van onze omgeving en gedragsverandering zouden de vraag naar zorg nu en in de toekomst aanzienlijk kunnen verlagen. Het aantal (dure) orthopedische en hart- en vaatoperaties zouden aanzienlijk teruggedrongen kunnen worden door bijvoorbeeld het terugdringen van obesitas en roken.

 

Psychosociale en emotionele factoren

Mensen op een dieet zetten en meer laten bewegen is een optie, maar pakt niet de aanleiding aan waarom mensen meer zijn gaan eten of minder zijn gaan bewegen. Psychosociale en emotionele factoren kunnen van groot belang zijn bij het ontstaan van ongezond gedrag. Een mens die in een gezondheidscrisis komt, krijgt in veel gevallen een signaal dat er iets moet veranderen.

 

Dat ieder mens wel eens tegen de lamp loopt en wordt teruggefloten door zijn lichaam, is niet bijzonder. Het is belangrijk om een crisis snel aan te pakken en deze vooral niet te negeren. Wordt de gezondheidscrisis toch genegeerd, dan volgt de ene na de andere kwaal totdat een chirurgische ingreep noodzakelijk is. Helaas is een crisis - van welke aard dan ook - bestrijden in deze tijd moeilijker geworden door een veeleisende en haastige samenleving. Een gezondheidscrisis moeten mensen persoonlijk overwinnen, maar dat kunnen zij veel makkelijker als de omgeving dit stimuleert.

 
Er is meer aandacht voor genezing dan voor preventie

Er is veel onderzoek gedaan naar gedragsverandering; de implementatie is echter in de praktijk nog beperkt. Het zorgstelsel is zodanig ingericht dat de verschillende participanten nauwelijks worden geprikkeld om mensen te stimuleren om tot gezond gedrag te komen en een gezonde leefomgeving te creëren.

 

De zorg is meer gefocust op een curatieve aanpak dan een preventieve aanpak en grijpt vooral in als het eigenlijk al te laat is. Terwijl zorgverleners betaald krijgen wanneer ze bepaalde ‘productie’ draaien, zijn de zorgverzekeraars vooral geïnteresseerd in kwalitatieve verslaglegging en de kortste (niet de duurzaamste) behandelmethodes.

 

Samenwerken

Om een gezonde levensstijl en omgeving te bewerkstelligen moeten zorgverleners, verzekeraars, overheid en burgers samenwerken. Dat doen zij onvoldoende; er wordt veel naar de ander gekeken. De vraag is dan ook of (gereguleerde) marktwerking in de zorg geschikt is om gezamenlijk een gezonde samenleving te creëren.

 

De aanpak van de oplopende zorgkosten vereist dat mensen gezonder leven, en dat kunnen doen in een gezondere omgeving. Daar moet de politiek op meer beleidsterreinen dan alleen de zorg aan werken. Als we nu veranderen en nu maatregelen nemen, zullen de gevolgen binnen enkele jaren merkbaar zijn. Doen we dat niet, dan schuiven we de problemen alleen maar voor ons uit. Daarbij zal het probleem van oplopende kosten van de zorg alleen maar groter worden.

Trefwoorden:
Gezondheid

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Sebastiaan Hexspoor, Fysiotherapeut, bestuurslid GroenLinks Hilversum
Pak stijgende zorgkosten aan met een gezonde samenleving - 23 april 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer