Economie
29 april 2013 | door: Pieter Maessen, Adviseur beleidscommunicatie

Zuidvleugel Randstad wordt achterkant van Schiphol

Het zuidelijk deel van de Randstad, van Leiden tot Dordrecht, dreigt de achterkant van Schiphol te worden en dat is schadelijk voor de samenhang binnen de Randstad.

"Een vreemdeling die vanaf Schiphol naar het zuiden rijdt, zal denken dat Nederland ophoudt"

Kan een vliegveld een achterkant hebben? Jazeker, want dat beschrijven Salewski en Machaeli in een artikel over de airport corridor van Zürich in het maartnummer van S+RO. We hoeven helemaal niet naar Zürich om te weten hoe zo’n achterkant er uitziet, Schiphol heeft er ook een en dat is schadelijk voor de samenhang binnen de Randstad.

 

De afgelopen jaren zijn er op de as tussen de luchthaven en de stad Zürich nieuwe kantoorlocaties en woongebieden ontstaan met een stevige economische waarde. Maar de andere kant van het vliegveld is een perifeer gebied geworden, waar we alleen laagrenderende activiteiten vinden die geen relatie hebben met de kernkwaliteiten van de stad.

 

De ongelijke verdeling van die activiteiten rond Zürich Airport is economisch niet zo erg, want aan die achterkant liggen geen grote steden. Schiphol ligt daarentegen midden tussen de vier grote steden van de Randstad en niet ergens opzij. Wanneer je in de Randstad bent, is de luchthaven nooit meer dan dertig minuten verwijderd, al ligt hij natuurlijk vooral dicht bij Amsterdam.

 

Niemandsland

De nauwe band tussen Amsterdam en Schiphol leidt de komende twintig jaar tot een hechte airport corridor aan de noordzijde van de luchthaven, waar het internationale zakencentrum van Nederland zich volop kan ontplooien. Dat is prachtig, maar wanneer je Schiphol in zuidelijke richting verlaat, kom je in een niemandsland terecht. Een vreemdeling zal denken dat stedelijk Nederland daar ophoudt, terwijl Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam met hun universiteiten, instellingen, industrie en haven nog moeten komen.

 

De Randstad heeft alles in huis wat een echte metropool moet hebben, behalve een groot inwonertal in een aaneengesloten gebied. Een heel zwak punt van de Randstad in vergelijking met andere metropoolregio’s, is dat zij een gebrek aan massa heeft. Door het lege land tussen de Noord- en de Zuidvleugel word je steeds weer met die zwakke stee geconfronteerd. Je mist de beleving die andere, aaneengesloten metropolen wel hebben.

 

Verbinden

Maurits de Hoog heeft in De Hollandse metropool onderzocht hoe je binnen de grote steden locaties met een metropoolkwaliteit kunt vormen. Het belangrijkste daarbij is het met elkaar verbinden van plekken waar veel mensen komen. Daardoor ontstaat dichtheid, massa en metropolitane stedelijkheid.

 

Voor de Randstad zou het dan ook goed zijn als we op een of andere manier dat lege, zwarte gat tussen Schiphol en Leiden zouden kunnen dichten. Ik pleit niet voor het volbouwen van dit deel van de Haarlemmermeer en het Groene Hart met woonwijken en logistieke loodsen. Maar wanneer ik vijftien minuten tussen de Noordvleugel en de Zuidvleugel onderweg ben, zou ik iets willen zien waardoor ik beleef dat ik tussen twee stedelijke gebieden ben, die bij elkaar de Randstad vormen.

 

Dames en heren landschapsarchitecten en stedenbouwers: wie van u heeft een briljant idee om de delen van de  Randstad beter met elkaar te verbinden zonder de boel vol te bouwen?

 

Van Pieter Maessen verscheen eind maart bij NAi010-uitgevers het eerste publieksboek over de Randstad, "De Poldermetropool. Wat iedereen moet weten over de Randstad."

Trefwoorden:
Economie

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Pieter Maessen, Adviseur beleidscommunicatie
Zuidvleugel Randstad wordt achterkant van Schiphol - 29 april 2013
Regeerakkoord is een zegen voor de Randstad - 2 november 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer