Arbeidsmarkt
6 mei 2013 | door: Jo Libeer, Gedelegeerd bestuurder Voka-VEV

Ondernemers en onderwijs, laat het talent niet liggen!

Het onderwijs moet niet in functie staan van de economie maar wel degelijk de samenwerking zoeken met de ondernemerswereld. Samen kunnen zij het talent kanaliseren richting de juiste sectoren.  

"Niet meer dan de helft slaagt in het 1e jaar aan de universiteit, talent wordt slecht gekanaliseerd."

Ondernemingen zijn steeds op zoek naar goed gevormd talent. Het is een essentiële hefboom voor Vlaamse ondernemingen en voor de samenleving om te kunnen groeien. En toch vinden we dat talent moeilijk. 

 

Verdachte Ondernemers  

Zo zoeken we momenteel nog 9.324 ingenieurs en 8.921 verpleegkundigen, om maar een voorbeeld van knelpuntberoepen aan te halen. Tegengesteld aan wat je dan zou denken steeg de jongerenwerkloosheid (-25 jaar) vorig jaar met 15,5 procent. Kunnen we vandaag aanvaarden dat 15,5 procent meer jongeren werkloos blijven? Is het dan niet de taak van ondernemers om te wijzen op die uitdaging? 

 

Als ondernemers het hebben over de arbeidsmarkt en het onderwijs, dan heeft dat bij voorbaat iets verdachts. Althans, zo laat Yves Desmet in zijn commentaarstuk 'Bespaar ons een onderwijs dat volledig in functie staat van de economie' doorschemeren. Ondernemers houden in die redenering niet van wereldburgers, mensen die openstaan voor andere culturen of: "democratische burgers, die er niet enkel zijn om jobs in te vullen." Dergelijke uitspraken zullen het debat alvast niet verder brengen, laat staan de jongeren aan een job helpen.

 

Bruggen slaan 

Onderwijs moet los staan van de arbeidsmarkt, daar zijn we het mee eens. Maar onderwijs en arbeidsmarkt moeten wel solide bruggen met elkaar bouwen. Zonder die bruggen kun je de welvaart in een regio niet verder uitbouwen, laat staan een groeibevorderend klimaat voor ondernemingen creëren. Dat vraagt wendbaarheid en aanpassingsvermogen in een steeds sneller veranderende wereld. Daar moeten ondernemingen zich aan aanpassen, maar a fortiori ook het onderwijs. 

 

Trouwens: leiden we niet jongeren op voor de jobs die vandaag zelfs nog niet bestaan? Het klopt dat er vanuit de ondernemerswereld een grote vraag is naar technisch geschoolde talenten. Die vraag staat ook centraal bij het hervormingsdebat van het secundair onderwijs dat vandaag in Vlaanderen volop aan de gang is. Dat betekent niet dat er een devaluatie van de sociale wetenschappen is, integendeel, maar het wordt tijd dat we af stappen van die strenge tweedeling tussen sociale en niet-sociale wetenschappen. Juist door dit soort debatten worden de meer technische richtingen niet naar waarde geschat.

 

Gemist talent 

Als we vaststellen dat meer dan de helft van de studenten in het eerste jaar hoger universitair onderwijs niet slaagt (ook in de sociale richtingen), dan betekent dat dat het talent van jongeren niet op de juiste manier wordt gekanaliseerd. Dat wil zeggen dat het oriënteren van talent een absolute prioriteit moet zijn in een dergelijk debat. Uitgaan van de kracht en het talent van de studenten, veeleer dan het maatschappelijk stigma dat door dit soort debatten wordt gecreëerd. Daar speelt ook de ondernemingswereld een rol in. Zij kunnen meehelpen het talent van jongeren te ontwikkelen door te tonen hoe je theoretische kennis in de praktijk kunt toepassen. Ze kunnen leerlingen ook veel meer sensibiliseren voor wat je later met een diploma kunt doen. Wie kan daar iets tegen hebben?
 
Geen alleenrecht 
Niemand onderschat de waarde van sociale richtingen, maar het "maatschappelijk kritisch vormen" tot "democratische burgers" is niet het alleenrecht van de sociale richtingen. Alsof een ingenieur of een vertaler-tolk deze kwaliteiten niet zou bezitten. Onderwijs moet meer zijn dan het creëren van 'another brick in the wall', het moet jongeren opleiden en laten kennismaken met alle actoren waarmee ze later in de maatschappij geconfronteerd zullen worden. En daar maken ondernemers integraal deel van uit.

 

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Jo Libeer, Gedelegeerd bestuurder Voka-VEV
Ondernemers en onderwijs, laat het talent niet liggen! - 6 mei 2013
Loonkostenhandicap dodelijk voor Belgische industrie - 19 februari 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer